ลำดับชั้นใน Power Pivot

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หนึ่งในการปรับเปลี่ยนที่คุณสามารถทำได้กับตัวแบบข้อมูลใน Add-in ของ Power Pivot คือการเพิ่มลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คุณอาจต้องการสร้างลำดับชั้นที่เริ่มต้นด้วยประเทศ และเจาะลึกลงไปที่ภูมิภาคและเมือง เป็นต้น

ลำดับชั้นคือรายการคอลัมน์ที่ถือว่าเป็นรายการเดียวเมื่อถูกใช้ในรายงาน Pivot หรือ Power View ลำดับชั้นจะปรากฏเป็นวัตถุเดียวในรายการเขตข้อมูล ลำดับชั้นจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและนำทางเส้นทางปกติของข้อมูลได้ง่าย เมื่อสร้างรายงานและตาราง Pivot เมื่อต้องการสร้างลำดับชั้น ให้ใช้ Add-in ของ Power Pivot

 1. เปิดหน้าต่าง Power Pivot

 2. คลิก หน้าแรก > มุมมอง > มุมมองไดอะแกรม

 3. ในมุมมองไดอะแกรม เลือกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ในตารางเดียวกันกับที่คุณต้องการวางในลำดับชั้น ถ้าตารางมีคอลัมน์คุณต้องการใช้ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้ ดูฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง (DAX)

 4. คลิกขวาบนคอลัมน์ที่เลือกคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง

 5. คลิก สร้างลำดับชั้น ระดับลำดับชั้นหลักจะถูกสร้างที่ด้านล่างของตาราง และคอลัมน์ที่เลือกจะถูกคัดลอกภายใต้ลำดับชั้นเป็นระดับรอง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับลำดับชั้นใหม่ของคุณ

 7. จากนั้นคุณจึงสามารถลากคอลัมน์อื่นๆ ลงในระดับหลักของลำดับชั้นของคุณ ซึ่งจะสร้างระดับรองจากคอลัมน์และวางระดับต่างๆ ที่ด้านล่างของลำดับชั้น

  หรือถ้าคุณต้องการคอลัมน์ในตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะของรายการลำดับชั้น คุณสามารถลากคอลัมน์เพื่อสร้างและวางระดับรองที่คุณต้องการให้ปรากฏในลำดับชั้นได้

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณใช้การเลือกแบบหลายรายการเพื่อสร้างลำดับชั้น ในเบื้องต้น ลำดับของระดับรองจะยึดตามจำนวนนับของคอลัมน์ จำนวนนับสูงสุดจะถูกแสดงรายการก่อน ซึ่งค่าจะไม่ใช่ค่าทั่วไปและไม่ซ้ำ เช่น หมายเลขบัตรประชาชนและชื่อ และคอลัมน์ที่มีจำนวนนับต่ำสุดจะถูกแสดงรายการทีหลัง ซึ่งค่าจะเป็นค่าทั่วไป เช่น สถานะ ค่าบูลีน หรือการจัดประเภททั่วไป อย่างไรก็ตาม การเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมจะวางระดับรองไว้ที่ด้านล่างของรายการ คุณสามารถลากคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับได้

  • คุณสามารถสร้างลำดับชั้นจากคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ (คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จากเครื่องมือไคลเอ็นต์)

  • ถ้าคุณทราบว่าคอลัมน์ใดที่คุณต้องการถูกสร้างเป็นระดับรองในลำดับชั้นของคุณ คำสั่ง สร้างลำดับชั้น ในเมนูบริบทจะช่วยให้คุณสามารถเลือกคอลัมน์เหล่านั้นได้หลายรายการและสร้างลำดับชั้นที่มีระดับรองหลายระดับได้อย่างรวดเร็ว

การแก้ไขลำดับชั้น

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อลำดับชั้น เปลี่ยนชื่อระดับรอง เปลี่ยนแปลงลำดับของระดับรอง เพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมเป็นระดับรอง เอาระดับรองออกจากลำดับชั้น แสดงชื่อแหล่งข้อมูลของระดับรอง (ชื่อคอลัมน์) และซ่อนระดับรองหากระดับนั้นมีชื่อเดียวกันกับระดับหลักของลำดับชั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของลำดับชั้นหรือระดับรอง

ให้คลิกขวาที่ระดับหลักหรือระดับรองของลำดับชั้น แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ หรือคลิกสองครั้งที่ลำดับชั้นหลัก แล้วแก้ไขชื่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของระดับรองในลำดับชั้น

ลากระดับรองไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้น หรือ คลิกขวาระดับรองของลำดับชั้น แล้วคลิกย้ายขึ้น เพื่อเลื่อนระดับที่ค่าในรายการ หรือคลิกย้ายลง เพื่อเลื่อนระดับลงในรายการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ได้เพียงครั้งเดียวลงในลำดับชั้นเพียงรายการเดียวเท่านั้น หลังจากที่คุณเพิ่มคอลัมน์ลงในลำดับชั้นแล้ว คุณไม่สามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในลำดับชั้นเดียวกันได้อีก ดังนั้น คุณจะไม่สามารถลากคอลัมน์ลงในลำดับชั้น และเมนูบริบท เพิ่มลงในลำดับชั้น สำหรับคอลัมน์เฉพาะจะไม่อ้างอิงลำดับชั้นที่คอลัมน์ถูกเพิ่มลงไป ถ้าไม่มีลำดับชั้นอื่นที่สามารถเพิ่มคอลัมน์ลงไปได้ ตัวเลือก เพิ่มลงในลำดับชั้นจะไม่ปรากฏในเมนู

เมื่อต้องการเพิ่มระดับรองอื่นลงในลำดับชั้น

 • ลากคอลัมน์ลงในระดับหลักของลำดับชั้น คอลัมน์จะถูกคัดลอกเป็นระดับรองที่ด้านล่างของรายการลำดับชั้น

 • หรือลากคอลัมน์ลงในตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะในลำดับชั้น คอลัมน์จะถูกคัดลอกเป็นระดับรองของลำดับชั้น

 • หรือคลิกขวาที่คอลัมน์หรือคอลัมน์ที่เลือกหลายคอลัมน์ จากนั้นให้ชี้ไปที่ เพิ่มลงในลำดับชั้น ในเมนูบริทบ แล้วคลิกที่ลำดับชั้นเฉพาะ ระดับรองจะถูกสร้างขึ้นจากคอลัมน์และถูกเพิ่มลงในด้านล่างของรายการลำดับชั้น

เมื่อต้องการเอาระดับรองออกจากลำดับชั้น

ให้คลิกขวาระดับรอง แล้วคลิก เอาออกจากลำดับชั้น หรือคลิกระดับรองในลำดับชั้น แล้วกด ลบ ถ้าคุณต้องการให้ระดับรองกลับมา คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อระดับรองของลำดับชั้น ระดับรองนั้นจะไม่ใช้ชื่อร่วมกันกับคอลัมน์ที่สร้างระดับรองดังกล่าว ตามค่าเริ่มต้น ชื่อคอลัมน์ต้นทางจะปรากฏทางด้านขวาของระดับรอง ถ้าคุณซ่อนชื่อคอลัมน์ต้นทาง ให้ใช้คำสั่ง แสดงชื่อคอลัมน์ต้นทาง เพื่อดูว่าคอลัมน์ใดที่สร้างระดับรองนั้น

เมื่อต้องการซ่อนหรือแสดงชื่อต้นทาง

ให้คลิกขวาระดับรองของลำดับชั้น แล้วคลิก ซ่อนชื่อคอลัมน์ต้นทาง หรือ แสดงชื่อคอลัมน์ต้นทาง เพื่อสลับระหว่างตัวเลือกทั้งสอง

เมื่อคุณคลิก แสดงชื่อคอลัมน์ต้นทาง ชื่อคอลัมน์ที่ระดับรองถูกคัดลอกมาจะปรากฏทางด้านขวาของระดับรอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×