ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลายเซ็นดิจิทัลใน InfoPath 2010

ลายเซ็นดิจิทัลจะแนวเหมือนกับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกนำไปใช้กับเอกสารกระดาษ ลายเซ็นดิจิทัลถูกใช้ในการรับรองความถูกต้องของผู้เซ็นชื่อและข้อมูลดิจิทัลที่เซ็นชื่อ (เช่นแม่แบบฟอร์มข้อความอีเมลและเอกสาร) โดยใช้การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์

ในบทความนี้

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับฟอร์ม InfoPath

นำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับฟอร์ม

ตัวควบคุมส่วน

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

มุมมอง Backstage

การเพิ่มลายเซ็นหลายลายเซ็นลงในฟอร์ม

ตัวควบคุมส่วน

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

การระบุข้อความการยืนยันที่จะแสดงเมื่อมีการนำลายเซ็นไปใช้

ตัวควบคุมส่วน

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

ปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับแม่แบบฟอร์ม InfoPath

ข้อพิจารณา

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

วิธีใช้ลายเซ็นดิจิทัลเพื่อสร้างสิ่งต่อไปนี้:

 • แท้    ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เซ็นชื่อคือบุคคลที่เขาหรือเธออ้างว่าเป็น

 • ความสมบูรณ์ของ    ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่ได้รับการเซ็นชื่อไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลายเซ็นดิจิทัลถูกนำไปใช้

 • ไม่ใช่-repudiation    ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยพิสูจน์จุดเริ่มต้นของเนื้อหาที่เซ็นชื่อไปยังทุกฝ่าย Repudiation อ้างอิงถึงการกระทำของผู้เซ็นชื่อปฏิเสธการเชื่อมโยงที่มีเนื้อหาที่เซ็นชื่อ

ใบรับรองดิจิทัลจำเป็นต้องใช้ในการนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับฟอร์ม Microsoft InfoPath หรือเทมเพลตแบบฟอร์ม InfoPath คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัลผ่านทางผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองเชิงพาณิชย์หรือจากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยภายในของคุณ

ลายเซ็นดิจิทัลสามารถนำไปใช้กับฟอร์ม InfoPath และไปยังเทมเพลตแบบฟอร์ม InfoPath ได้โดยยึดตาม

ด้านบนของเพจ

ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับฟอร์ม InfoPath

ลายเซ็นดิจิทัลสามารถนำไปใช้กับฟอร์มที่มีการกรอกข้อมูลใน Internet Explorer และใน InfoPath ได้ ในฐานะที่เป็นตัวออกแบบฟอร์มคุณจะระบุข้อมูลที่จะลงชื่อและกำหนดค่าวิธีและตัวควบคุมที่ผู้ใช้เพิ่มลายเซ็นของพวกเขา หลังจากที่ฟอร์มได้รับการเซ็นชื่อแล้วฟอร์มหรือส่วนของฟอร์มที่มีการเซ็นชื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทำลายเซ็น

นำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับฟอร์ม

InfoPath ช่วยให้ตัวออกแบบฟอร์มระบุว่าทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนของฟอร์มจะถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเมื่อมีการนำลายเซ็นไปใช้ มีสองสามวิธีในการดำเนินการดังกล่าวและตัวเลือกของคุณเป็นตัวออกแบบควรยึดตามประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ของคุณและประสบการณ์การใช้งานที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อพวกเขาไปที่นำลายเซ็นนั้นไปใช้ มีการเชื่อมต่อสามอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้สามารถนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้และแต่ละส่วนติดต่อเหล่านี้สามารถกำหนดค่าให้ใช้ลายเซ็นดิจิทัลบางส่วนหรือแบบเต็มรูปแบบได้

ตัวควบคุมส่วน

ตัวควบคุมส่วนสามารถใช้เพื่อนำลายเซ็นดิจิทัลใน Internet Explorer และใน InfoPath ฟิล วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดค่าตัวควบคุมส่วนเพื่อนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วน

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. จากแท็บหน้าแรกในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมส่วน

 3. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามความจำเป็นเมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมใดๆที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ควบคุมส่วน

หมายเหตุ:  เมื่อนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัวควบคุมเหล่านี้

 1. เลือกตัวควบคุมส่วน

 2. จากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในส่วนนี้

 4. เลือกเพิ่มข้อมูลที่สามารถลงชื่อเข้าใช้จากรายการได้

 5. ส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบชุดข้อมูล Signableถูกต้อง เฉพาะผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นที่ควรจะเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้

 6. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบชุดข้อมูล Signable

 7. คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของส่วน

ตัวควบคุมส่วนส่วนใหญ่มักจะใช้ในการนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับส่วนต่างๆของฟอร์ม อย่างไรก็ตามยังสามารถใช้เพื่อนำลายเซ็นไปใช้กับฟอร์มทั้งหมดได้อีกด้วย เมื่อใช้ตัวควบคุมส่วนเพื่อนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับฟอร์มทั้งหมดจะเป็นการดีที่สุดในการเพิ่มตัวควบคุมทั้งหมดในฟอร์มของคุณไปยังส่วน

หมายเหตุ:  การลงชื่อเข้าใช้ส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนใน Internet Explorer และในฟิลเลอร์ InfoPath

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นจะถูกใช้ในการนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับฟอร์มที่กรอกข้อมูลใน InfoPath และค่าเริ่มต้นในการเซ็นชื่อทั้งฟอร์ม บ่อยที่สุดคุณเพียงแค่เพิ่มตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นลงในตำแหน่งที่เหมาะสมบนฟอร์ม (โดยปกติจะอยู่ที่ด้านล่าง) และไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติมในการกำหนดค่า อย่างไรก็ตามตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นสามารถกำหนดค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มโดยใช้รูปภาพหรือเพื่อเซ็นชื่อเฉพาะบางส่วนของฟอร์มได้

การตั้งค่าตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นเพื่อใช้ลายเซ็นของรูปเป็นส่วนใหญ่มักใช้กับ Hanko แสตมป์ซึ่งมักจะใช้ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นเพื่อใช้รูปภาพสำหรับลายเซ็นดิจิทัลให้ทำดังนี้

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. จากแท็บหน้าแรกในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 3. เลือกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 4. จากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติบรรทัดลายเซ็นให้คลิกแท็บขั้นสูง

 6. ในส่วนลักษณะที่ปรากฏให้คลิกแสดงการประทับตรา

 7. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการกำหนดค่าตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นเพื่อเซ็นชื่อเฉพาะบางส่วนของฟอร์ม:

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. จากแท็บหน้าแรกในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 3. เลือกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 4. จากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติบรรทัดลายเซ็นให้คลิกแท็บขั้นสูง

 6. ในส่วนระบุว่าส่วนใดของฟอร์มที่จะลงชื่อเข้าใช้ให้คลิกปุ่มปรับเปลี่ยน

 7. ระบุชุดของข้อมูล signable โดยใช้ตัวเลือกเขตข้อมูลหรือตัวเลือกกลุ่ม

 8. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบชุดข้อมูล Signable

 9. คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของส่วน

หมายเหตุ:  ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณได้ออกแบบฟอร์มการฟิลเลอร์ของ InfoPath ๒๐๑๐เท่านั้นและไม่ได้รับการสนับสนุนในฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นช่วยให้ InfoPath สนับสนุนเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็น-SharePoint ๒๐๑๐ เวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็น– SharePoint ๒๐๑๐เวิร์กโฟลว์จะกำหนดเส้นทางเอกสาร Microsoft Office ที่บันทึกไว้ในรายการหรือไลบรารีไปยังกลุ่มบุคคลเพื่อรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลของพวกเขา

มุมมอง Backstage

มุมมอง Microsoft Office Backstage จะใช้ในการนำลายเซ็นดิจิทัลทั้งสองแบบขนานไปใช้กับการใช้ส่วนและตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นและในกรณีที่ไม่มีตัวควบคุมลายเซ็น อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มักใช้ในการขาดงานของตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นเมื่อคุณไม่ต้องการให้อยู่บนพื้นผิวของฟอร์มของคุณ

เมื่อต้องการใช้มุมมอง Backstage ในการรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลในการขาดงานของตัวควบคุมลายเซ็นคุณต้องเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับฟอร์มและระบุชุดของข้อมูลที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ก่อน

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 3. ภายใต้ประเภทให้คลิกลายเซ็นดิจิทัลแล้วเลือกอนุญาตให้มีการเซ็นชื่อบางส่วนของฟอร์ม

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ใส่ชื่อสำหรับข้อมูลที่จะลงชื่อเข้าใช้โดยไม่มีช่องว่างใดๆในกล่องข้อความแรก

 6. ทางด้านขวาของเขตข้อมูลและกลุ่มเพื่อลงชื่อเข้าใช้กล่องข้อความให้คลิกไอคอนเลือก XPath

 7. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  มุมมอง Backstage เป็นฟีเจอร์สำหรับไคลเอ็นต์เท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถใช้เพื่อนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับฟอร์มที่มีการกรอกข้อมูลโดยใช้การฟิลเลอร์ของ InfoPath เท่านั้น

การเพิ่มลายเซ็นหลายลายเซ็นลงในฟอร์ม

เมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์มคุณยังสามารถระบุได้ว่าจะให้ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลหลายลายเซ็นลงในฟอร์มและไม่ว่าลายเซ็นเหล่านั้นควรได้รับการเซ็นชื่อร่วมหรือไม่ (ลายเซ็นแต่ละรายการจะขึ้นอยู่กับลายเซ็นอื่น) หรือตัวนับที่เซ็นชื่อ (แต่ละลายเซ็น ลงชื่อฟอร์มรวมทั้งลายเซ็นที่นำหน้านั้น) คุณสามารถกำหนดค่าลายเซ็นหลายลายเซ็นได้โดยใช้ตัวควบคุมส่วนหรือตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นดังต่อไปนี้

ตัวควบคุมส่วน

 1. เลือกตัวควบคุมส่วนจากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 2. คลิกแท็บลายเซ็นดิจิทัล

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในส่วนนี้

 4. คลิกปุ่มปรับเปลี่ยน

 5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากส่วนตัวเลือกลายเซ็น

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของส่วน

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. จากแท็บหน้าแรกในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 3. เลือกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 4. จากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 5. คลิกแท็บ ขั้นสูง

 6. คลิกปุ่มปรับเปลี่ยน

 7. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากส่วนตัวเลือกลายเซ็น

 8. คลิก ตกลง

 9. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของส่วน

การระบุข้อความการยืนยันที่จะแสดงเมื่อมีการนำลายเซ็นไปใช้

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุข้อความการยืนยันเพื่อแสดงผู้ใช้เมื่อมีการนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้ เมื่อต้องการระบุข้อความการยืนยัน:

ตัวควบคุมส่วน

 1. เลือกตัวควบคุมส่วน

 2. จากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 3. คลิกแท็บลายเซ็นดิจิทัล

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในส่วนนี้

 5. คลิกปุ่มปรับเปลี่ยน

 6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากส่วนตัวเลือกลายเซ็น

 7. ใส่ข้อความที่ต้องการในกล่องข้อความการยืนยันลายเซ็น

 8. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบชุดข้อมูล Signable

 9. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของส่วน

ตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. จากแท็บหน้าแรกในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น

 3. เลือกตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็นจากแท็บคุณสมบัติในกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกปุ่มคุณสมบัติตัวควบคุม

 4. บนแท็บทั่วไปให้ตั้งค่าข้อความในข้อความที่ผู้เซ็นชื่อจะเห็นก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้กล่อง

 5. คลิก ตกลง

ปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับฟอร์ม:

 1. คลิกไฟล์แล้วคลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ประเภทให้คลิกลายเซ็นดิจิทัล

 3. คลิกไม่อนุญาตให้เซ็นชื่อฟอร์ม

ด้านบนของเพจ

ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับแม่แบบฟอร์ม InfoPath

นอกเหนือจากการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเซ็นชื่อฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณได้คุณยังสามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลลงในแม่แบบฟอร์มที่คุณออกแบบได้ การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแม่แบบฟอร์มจะรับรองว่าคุณเป็นผู้ออกแบบของแม่แบบฟอร์มในลักษณะเดียวกับลายเซ็นดิจิทัลบนฟอร์มที่รับรองความถูกต้องของคุณเป็นผู้ใช้ที่กรอกฟอร์ม

การเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในแม่แบบฟอร์มยังเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระดับความน่าเชื่อถือแบบเต็ม ตัวอย่างเช่นแม่แบบฟอร์มที่มีโค้ดที่ได้รับการจัดการที่ใช้ระดับความเชื่อถือทั้งหมดของความปลอดภัยจะต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยตัวออกแบบฟอร์มเพื่อให้สามารถใช้ได้จากระยะไกล

หมายเหตุ:  ถ้าเทมเพลตแบบฟอร์มได้รับการออกแบบโดยยึดตาม Schema XML คุณสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับเทมเพลตแบบฟอร์มนั้นได้ก็ต่อเมื่อ Schema XML มีโหนดที่อยู่ใน namespace ของลายเซ็นดิจิทัลของเวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) XML

เมื่อต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแม่แบบฟอร์มให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 3. คลิกความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลงชื่อเข้าใช้แม่แบบฟอร์มนี้

 5. คลิกเลือกใบรับรอง

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกใบรับรองคลิกใบรับรองที่คุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแม่แบบฟอร์มด้วย

 7. คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  ถ้าใบรับรองไม่ได้รับความเชื่อถือบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ InfoPath จะแสดงข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยและต้องการให้ผู้ใช้เปิดใช้งานความเชื่อถือสำหรับผู้ออกใบรับรองก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถเปิดฟอร์มได้โดยยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของเพจ

ข้อพิจารณา

 • อายุการใช้งานของลายเซ็นดิจิทัลของฟอร์ม InfoPath

ใบรับรองดิจิทัลที่ใช้ในการนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้จะมีวันหมดอายุ เมื่อใบรับรองหมดอายุแล้วลายเซ็นดิจิทัลใดๆที่นำไปใช้กับใบรับรองนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง InfoPath ๒๐๑๐สนับสนุนการใช้งาน Office ๒๐๑๐ XAdES เพื่อจัดการปัญหานี้สำหรับลายเซ็นฟอร์ม InfoPath สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลและการใช้ XAdES ให้ดูที่ลายเซ็นดิจิทัลใน Office ๒๐๑๐

 • ลายเซ็นของเทมเพลตแบบฟอร์ม InfoPath

ด้วยลายเซ็นของฟอร์มใบรับรองดิจิทัลที่ใช้ในการเซ็นชื่อแม่แบบฟอร์มจะมีวันที่หมดอายุด้วย อย่างไรก็ตาม InfoPath ๒๐๑๐ไม่มีกลไกสำหรับการนำ XAdES metadata ไปใช้กับแม่แบบฟอร์ม เมื่อมีการนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับแม่แบบฟอร์มผู้เผยแพร่ควรวางแผนเพื่อต่ออายุลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้SignToolก่อนวันหมดอายุของใบรับรองดิจิทัล

 • การรักษาความปลอดภัย

ลายเซ็นดิจิทัลมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอัลกอริทึมการเข้ารหัสลับที่พวกเขาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เซ็นชื่อไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง สำหรับบทนำสู่การรักษาความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัลใน InfoPath ๒๐๑๐ให้ดูที่การสนับสนุนลายเซ็นดิจิทัลใน infopath ๒๐๑๐

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×