ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขณะนี้มีบุคคลและองค์กรต่างๆ ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้งานเอกสารดิจิทัลแทนเอกสารแบบกระดาษสำหรับการทำธุรกรรมในแต่ละวัน นอกจากช่วยลดการพึ่งพาเอกสารที่เป็นกระดาษแล้ว เรายังกำลังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรสำหรับโลกของเราด้วย ลายเซ็นดิจิทัลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยให้การรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารดิจิทัล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เพิ่มหรือเอาลายเซ็นดิจิทัลออกในไฟล์ Office

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ใบรับรองการเซ็นชื่อและผู้ให้บริการออกใบรับรอง

การรับประกันลายเซ็นดิจิทัล

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัล คือตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับและมีการรับรองความถูกต้องบนข้อมูลดิจิทัล เช่น ข้อความอีเมล แมโคร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นจะช่วยยืนยันว่าข้อมูลนั้นมาจากผู้เซ็นชื่อและข้อมูลนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบรรทัดลายเซ็น

บรรทัดลายเซ็นที่มีลายเซ็น

ด้านบนของหน้า

ใบรับรองการเซ็นชื่อและผู้ให้บริการออกใบรับรอง

ใบรับรองการเซ็นชื่อ    เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นดิจิทัล คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองการเซ็นชื่อซึ่งจะใช้พิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตัว เมื่อคุณส่งแมโครหรือเอกสารที่มีลายเซ็นดิจิทัล ยังจะเป็นการส่งใบรับรองและคีย์สาธารณะของคุณไปด้วย ใบรับรองจะออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองและเปรียบเสมือนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งสามารถถูกเพิกถอนได้ ใบรับรองมักจะมีใช้ได้เป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นจะต้องทำการต่ออายุหรือขอรับใบรับรองการเซ็นชื่อใหม่เพื่อสร้างข้อมูลเฉพาะตัว

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์สาธารณะ และส่วนตัวในบทความนี้

ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certificate authority หรือ CA)    เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่คล้ายกับเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร โดยองค์กรนี้จะออกใบรับรองดิจิทัล ใบรับรองลายเซ็น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองและติดตามว่าใบรับรองใดที่ถูกเพิกถอนหรือหมดอายุไปแล้ว

ด้านบนของหน้า

การรับประกันลายเซ็นดิจิทัล

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้จะแสดงการรับประกันที่ได้รับจากลายเซ็นดิจิทัล

  • ความถูกต้อง    ผู้เซ็นชื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลผู้ที่เซ็นชื่อนั้น

  • ความสมบูรณ์    เนื้อหาไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เสียหายนับตั้งแต่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

  • การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล    พิสูจน์กับทุกฝ่ายถึงที่มาของเนื้อหาที่มีลายเซ็นนั้น การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลหมายถึงการที่ผู้เซ็นชื่อปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาที่ได้เซ็นแล้วนั้น

  • การรับรองเอกสาร    ลายเซ็นในไฟล์ Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Microsoft PowerPoint ซึ่งมีการประทับเวลาด้วยเซิร์ฟเวอร์การประทับเวลาที่ปลอดภัยจะมีความถูกต้องของการรับรองเอกสารภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

เมื่อต้องการสร้างความมั่นใจเหล่านี้ ผู้สร้างเนื้อหาจะต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเนื้อหาดังกล่าวโดยใช้ลายเซ็นที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ลายเซ็นดิจิทัลนั้นถูกต้อง

  • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเป็นใบรับรองปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

  • บุคคลหรือองค์กรที่เซ็นชื่อ ที่เรียกว่าผู้ประกาศ เป็นผู้ที่เชื่อถือได้

    สิ่งสำคัญ: เอกสารที่เซ็นชื่อแล้วซึ่งมีการประทับเวลาที่ถูกต้อง จะถือว่ามีลายเซ็นที่ถูกต้อง ไม่ว่าใบรับรองการเซ็นชื่อจะมีอายุเท่าใดก็ตาม

  • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออกให้แก่ผู้ประกาศที่ลงนามโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

กล่องโต้ตอบใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×