ลักษณะการอ้างอิงบรรณานุกรม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สไตล์บรรณานุกรมสร้างวิธีสอดคล้องกันของ citing แหล่งข้อมูลในเอกสารของคุณ Microsoft Office Word 2007 มีหลายรูปแบบสไตล์ข้อมูลอ้างอิงโดยทั่วไป ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานบนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม

เลือกรูปแบบสไตล์ที่กำหนด โดยผู้สอนหรือ publisher วัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณกำลังนำเสนอ เมื่อคุณแทรกข้อมูลอ้างอิงในเอกสารของคุณOffice Word 2007, Word มีรูปแบบที่ถูกต้องแบบอินไลน์สำหรับข้อมูลอ้างอิงของคุณ Word มีลักษณะบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อคุณสร้างบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างถึง

ลักษณะการอ้างอิงบรรณานุกรม

ตัวย่อ

ชื่อสไตล์

APA

ความสัมพันธ์ Psychological สหรัฐอเมริกา

ชิคาโก

ด้วยตนเองจากชิคาโก้ของสไตล์

GB7714

การจัดการมาตรฐานจีน

GOST - เรียงลำดับตามชื่อ

สำนักงานของรัฐบาลกลางของ Russian Federation บนด้านเทคนิคควบคุมและ Metrology

GOST - เรียงลำดับตามชื่อเรื่อง

สำนักงานของรัฐบาลกลางของ Russian Federation บนด้านเทคนิคควบคุมและ Metrology

ISO 690 - องค์ประกอบแรกและวัน

องค์กรระหว่างประเทศสำหรับมาตรฐาน

ISO 690 - การอ้างอิงเป็นตัวเลข

องค์กรระหว่างประเทศสำหรับมาตรฐาน

MLA

ความสัมพันธ์ภาษาทันสมัย

SIST02

มาตรฐานสำหรับข้อมูลของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นและเทคโนโลยีสำนักงาน

Turabian

สไตล์ Turabian

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×