ละเว้นคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตเมื่อตรวจสอบการสะกด

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

ตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในโปรแกรม Office เช่น Word หรือ PowerPoint รวมถึงการตั้งค่าที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อควบคุมตัวตรวจสอบการสะกดให้ละเว้นคำบางชนิด รวมถึงคำที่เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ คำที่มีตัวเลข และคำที่เป็นส่วนหนึ่งของ URL (ที่อยู่เว็บหรือไฟล์) คุณยังสามารถระบุว่าจะให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำที่ซ้ำกันหรือไม่

คุณสามารถพบการตั้งค่าเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบ การพิสูจน์อักษร ของโปรแกรม Office ส่วนใหญ่ (ในโปรแกรม Office 2007 บางรายการ คุณจะพบการตั้งค่าเหล่านี้ใน ตัวเลือกการสะกด) ดู เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในโปรแกรม Office ของคุณ ที่ด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีเข้าถึงตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในแต่ละโปรแกรม Office

ตัวเลือกการละเว้นคำเมื่อแก้ไขการสะกด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อตัวเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงโปรแกรมที่คุณกำลังใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือก

เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในโปรแกรม Office ของคุณ

โปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Outlook:

  • คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

Outlook:

  • คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > ตัวเลือกของตัวแก้ไข > การพิสูจน์อักษร

Word, Excel, Access และ PowerPoint:

  • คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก [โปรแกรม] > การพิสูจน์อักษร

Outlook:

  • เปิดรายการจดหมาย แล้วคลิก ปุ่ม Microsoft Office Button รูปปุ่ม Office > ตัวเลือกของตัวแก้ไข > การพิสูจน์อักษร

InfoPath, OneNote, Publisher และ Visio:

  • บนเมนู เครื่องมือ ที่ชี้ไปยัง การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

โครงการ:

  • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกดเพิ่มเติม

แต่ละตัวเลือกหมายความว่าอะไรบ้าง

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ละเว้นคำที่เป็น UPPERCASE

ละเว้นคำที่ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะของคำว่า ABC ว่าเป็นความผิดพลาด

ละเว้นคำที่มีตัวเลข

ละเว้นคำที่มีตัวเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะของคำว่า a1b2c3 ว่าเป็นความผิดพลาด

ละเว้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไฟล์

ละเว้นคำที่เป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไฟล์ ตัวอย่างคำบางรายการที่ตัวตรวจสอบการสะกดละเว้นเมื่อเลือกตัวเลือกนี้คือ:

  • http://www.proseware.com/

  • \\proseware\public\

  • mailto:andy@proseware.com

ตั้งค่าสถานะคำที่ซ้ำ

แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคำซ้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะตั้งค่าสถานะของคำว่า beep beep ว่าเป็นความผิดพลาด

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียนใน Office 2013 และรุ่นก่อนหน้า

เลือกตัวเลือกไวยากรณ์และสไตล์การเขียนใน Office 2016

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2010 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2007

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2016 for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×