ละเว้นคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตเมื่อตรวจการสะกด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในโปรแกรม Office รวมถึงค่าที่คุณสามารถนำไปใช้กับแนะนำให้ตรวจสอบการสะกดจะละเว้นคำ รวมถึงคำที่เขียนในตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คำที่ประกอบด้วยตัวเลข และคำที่ส่วนของ URL (เว็บหรือไฟล์ที่อยู่ใด ๆ) บางชนิด คุณสามารถระบุว่า ค่าสถานะการตรวจสอบการสะกดซ้ำคำ

คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบการพิสูจน์อักษร ของโปรแกรม Office ทั้งหมด (ในบางโปรแกรม Office 2007 คุณจะพบการตั้งค่าเหล่านี้ในตัวเลือกการสะกด ) ดูเปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในโปรแกรม Office ของคุณมีด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าถึงการพิสูจน์อักษรตัวเลือกในโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรม

ตัวเลือกเพื่อละเว้นคำเมื่อแก้ไขการสะกด

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับตัวเลือกเหล่านี้นำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงโปรแกรมคุณกำลังใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือก

เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษรในโปรแกรม Office ของคุณ

โปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Outlook:

  • คลิกไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

Outlook:

  • คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >จดหมาย >แก้ไขตัวเลือก >การพิสูจน์อักษร

Word, Excel, Access และ PowerPoint:

  • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก [โปรแกรม] >การพิสูจน์อักษร

Outlook:

  • เปิดรายการจดหมาย จากนั้น คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือกการแก้ไข >พิสูจน์อักษร

InfoPath, OneNote, Publisher และ Visio:

  • บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การสะกด แล้ว คลิ กตัวเลือกการสะกด

Project:

  • บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก คลิกที่แท็บการสะกด แล้ว คลิ กตัวเลือกการสะกดเพิ่มเติม

ตัวเลือกแต่ละรายการหมายความว่าอย่างไร

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ละเว้นคำที่เป็น UPPERCASE

ละเว้นคำที่ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะของคำว่า ABC ว่าเป็นความผิดพลาด

ละเว้นคำที่มีตัวเลข

ละเว้นคำที่มีตัวเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะของคำว่า a1b2c3 ว่าเป็นความผิดพลาด

ละเว้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไฟล์

ละเว้นคำที่อยู่อินเทอร์เน็ตและไฟล์ ตัวอย่างของคำที่ตัวตรวจสอบการสะกดละเว้นเมื่อมีเลือกตัวเลือกนี้ คือ:

  • http://www.proseware.com/

  • \\proseware\public\

  • mailto:andy@proseware.com

ตั้งค่าสถานะคำที่ซ้ำ

แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคำซ้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะตั้งค่าสถานะของคำว่า beep beep ว่าเป็นความผิดพลาด

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกสไตล์ ใน Office 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้าการเขียนและไวยากรณ์

เลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนใน Office 2016 และไวยากรณ์

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2007

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×