ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ลบไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อย

ลบไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อย

เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องมีไซต์หรือไซต์ย่อยที่ SharePoint เช่นเดียวกับที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถลบไซต์นั้นเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างได้อีกต่อไป เมื่อต้องการลบไซต์คอลเลกชันคุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการลบไซต์ย่อยใน SharePoint Online หรือ SharePoint Server คุณต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดหรือเป็นเจ้าของไซต์ย่อย

ถ้าคุณไม่มีระดับสิทธิ์นี้ให้พูดคุยกับผู้ดูแลไซต์หรือผู้จัดการของคุณ ให้ดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ SharePoint เวอร์ชันใดให้ดูที่ฉันกำลังใช้ SharePoint เวอร์ชันใดหรือขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ

ไม่แนะนำให้ลบไซต์คอลเลกชันราก ถ้าคุณลบไซต์คอลเลกชันรากไซต์ SharePoint ทั้งหมดในองค์กรของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่าคุณจะคืนค่าไซต์หรือสร้างไซต์ใหม่ที่ <> URL ราก

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about SharePoint administration.

เมื่อคุณลบไซต์คุณจะลบไซต์ย่อยเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์รวมทั้งเอกสารไลบรารีเอกสารรายการและข้อมูลรายการด้วย ถ้าคุณลบกลุ่มที่เชื่อมต่อกับไซต์ทีมคุณจะต้องลบกลุ่ม Office 365 ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนั้นด้วย

ส่วนหัวของไซต์ทีม
 1. นำทางไปยังไซต์ทีมที่เชื่อมต่อกับกลุ่มหรือไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการลบ

  เมื่อคุณลบไซต์ทีมนอกจากนี้ยังลบกลุ่ม Office 365 ที่เชื่อมต่อกับไซต์ด้วย

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ที่ด้านบนสุดของไซต์แล้วคลิกข้อมูลไซต์

  เมนูการตั้งค่าที่มีข้อมูลไซต์ถูกเลือกไว้

 3. ที่ด้านล่างของแผงแก้ไขข้อมูลไซต์ให้คลิกลบไซต์

  ไซต์ทีม SharePoint ลบตำแหน่งที่ตั้งของไซต์

 4. สำหรับไซต์ทีมในบานหน้าต่างลบกลุ่ม office ๓๖๕ให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบกลุ่ม Office ๓๖๕และไซต์หรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกลบ

  ยืนยันว่าคุณต้องการลบกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อคุณลบไซต์ทีมที่เชื่อมต่อกับกลุ่มอาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่ไซต์จะถูกเอาออกจาก SharePoint

  สำหรับไซต์การติดต่อสื่อสารในกล่องโต้ตอบลบไซต์นี้ให้คลิกลบ

  ลบคำเตือนของไซต์และหน้าจอการยืนยัน

เมื่อคุณลบไซต์คุณจะลบไซต์ย่อยเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์รวมถึงเอกสารไลบรารีเอกสารรายการและข้อมูลในรายการ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในการลบไซต์หรือไซต์ย่อย ถ้าคุณไม่มีระดับสิทธิ์นี้ให้พูดคุยกับผู้ดูแลไซต์หรือผู้จัดการของคุณ ให้ดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ถ้าคุณแน่ใจว่าต้องการลบไซต์และคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 1. นำทางไปยังไซต์หรือไซต์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ที่ด้านบนสุดของไซต์หรือไซต์ย่อยแล้วคลิกการตั้งค่าไซต์

  รายการดรอปดาวน์การตั้งค่าไซต์

 3. คลิกลบไซต์นี้ภายใต้หัวเรื่องการดำเนินการของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์

  เมนูการตั้งค่าไซต์ที่มีการลบไซต์นี้ถูกเน้น

  ถ้าลบไซต์นี้ไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าไซต์คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการลบไซต์นี้หรือคุณกำลังพยายามลบไซต์ระดับบนสุดที่เชื่อมต่อกับกลุ่ม Office 365

 4. บนหน้าลบไซต์นี้ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังลบไซต์ที่ถูกต้องแล้วคลิกลบ

  ลบคำเตือนของไซต์และหน้าจอการยืนยัน

ลบไซต์ทีม SharePoint Server 2019

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณลบไซต์คุณจะลบไซต์ย่อยเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์รวมถึงเอกสารไลบรารีเอกสารรายการและข้อมูลในรายการ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในการลบไซต์หรือไซต์ย่อย ถ้าคุณไม่มีระดับสิทธิ์นี้ให้พูดคุยกับผู้ดูแลไซต์หรือผู้จัดการของคุณ ให้ดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

 1. นำทางไปยังไซต์ทีมที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่าจาก SharePoint Online แล้วคลิกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ให้คลิกข้อมูลไซต์แล้วคลิกดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด บางหน้าอาจจำเป็นต้องให้คุณเลือกเนื้อหาของไซต์และการตั้งค่าไซต์

 3. คลิกลบไซต์นี้ภายใต้หัวเรื่องการดำเนินการของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์

  เมนูการตั้งค่าไซต์ที่มีการลบไซต์นี้ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าลบไซต์นี้ไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าไซต์คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการลบไซต์นี้

 4. บนหน้าลบไซต์นี้ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังลบไซต์ที่ถูกต้องแล้วคลิกลบ

  คลิกลบถ้าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบไซต์ทีมนี้

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบไซต์คุณจะลบไซต์ย่อยเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์รวมถึงเอกสารไลบรารีเอกสารรายการและข้อมูลในรายการ

 1. นำทางไปยังไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ที่ด้านบนสุดของไซต์แล้วคลิกข้อมูลไซต์

  เมนูการตั้งค่าที่มีข้อมูลไซต์ถูกเลือกไว้

 3. ที่ด้านล่างของแผงแก้ไขข้อมูลไซต์ให้คลิกลบไซต์

  ไซต์ทีม SharePoint ลบตำแหน่งที่ตั้งของไซต์

 4. ถ้าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบไซต์ให้เลือกกล่องแล้วเลือกลบ

  ถ้าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบไซต์ให้คลิกลบ

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบไซต์คุณจะลบไซต์ย่อยเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์รวมทั้งเอกสารไลบรารีเอกสารรายการและข้อมูลรายการด้วย

 1. นำทางไปยังไซต์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ที่ด้านบนสุดของไซต์แล้วคลิกข้อมูลไซต์

  เมนูการตั้งค่าที่มีข้อมูลไซต์ถูกเลือกไว้

 3. ที่ด้านล่างของแผงแก้ไขข้อมูลไซต์ให้คลิกลบไซต์

  ไซต์ทีม SharePoint ลบตำแหน่งที่ตั้งของไซต์

 4. ถ้าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบไซต์ให้เลือกลบ

  คลิกลบถ้าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบไซต์ย่อย

ลบไซต์หรือไซต์ย่อยที่ SharePoint Server

เมื่อคุณลบไซต์คุณจะลบไซต์ย่อยเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์รวมถึงเอกสารไลบรารีเอกสารรายการและข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในการลบไซต์หรือไซต์ย่อย ถ้าคุณไม่มีระดับนี้ให้พูดคุยกับผู้ดูแลไซต์หรือผู้จัดการของคุณ ให้ดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ถ้าคุณแน่ใจว่าต้องการลบไซต์และคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 1. นำทางไปยังไซต์หรือไซต์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง ที่ด้านบนสุดของไซต์หรือไซต์ย่อยแล้วคลิกการตั้งค่าไซต์

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้ปุ่มการตั้งค่า

  ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Server 2010 ให้คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าไซต์

  การตั้งค่าไซต์บนเมนูการกระทำในไซต์

 3. คลิกลบไซต์นี้ภายใต้หัวเรื่องการดำเนินการของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์

  เมนูการตั้งค่าไซต์ที่มีการลบไซต์นี้ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าลบไซต์นี้ไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าไซต์คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการลบไซต์นี้หรือคุณกำลังพยายามลบไซต์ระดับบนสุดที่เชื่อมต่อกับกลุ่ม Office 365

 4. บนหน้าลบไซต์นี้ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังลบไซต์ที่ถูกต้องแล้วคลิกลบ

  ลบคำเตือนของไซต์และหน้าจอการยืนยัน

ลบไซต์หรือไซต์ย่อย quicksteps

ถ้าคุณกำลังประสบกับ SharePoint ต่อไปนี้คือวิธีการลบไซต์หรือไซต์ย่อยในเวอร์ชันใดก็ได้

 • ไซต์ทีม SharePoint Online —การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ข้อมูลไซต์>ลบไซต์—กล่องกาเครื่องหมายเพื่อลบกลุ่มแล้วคลิกลบ

 • ไซต์ SharePoint Online หรือ SharePoint Server 2019 การติดต่อสื่อสาร—การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 SharePoint Server 2019 ข้อมูลไซต์>ลบไซต์—คลิกลบ

 • SharePoint Server 2019 ไซต์ทีม—การตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง ข้อมูลของไซต์ดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด>การดำเนินการของไซต์>ลบไซต์นี้—คลิกลบ

 • ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของ SharePoint Online หรือ SharePoint Online เวอร์ชันก่อนหน้านี้—การตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง การตั้งค่าไซต์>การดำเนินการของไซต์ >ลบไซต์นี้—คลิกลบ

 • SharePoint Server ๒๐๑๖, ๒๐๑๓—การตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง การตั้งค่าไซต์>การดำเนินการของไซต์>ลบไซต์นี้—คลิกลบ

 • SharePoint Server ๒๐๑๐—การกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ การตั้งค่าไซต์>การดำเนินการของไซต์ >ลบไซต์นี้—คลิกลบ

ลบไซต์โดยบังเอิญหรือไม่

ถ้าคุณลบไซต์ใน SharePoint โดยไม่ตั้งใจจะสามารถคืนค่าจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันโดยผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันได้โดยไม่ตั้งใจ ให้ดูที่คืนค่ารายการที่ถูกลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×