ลบไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อย

ลบไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณไม่ต้องSharePoint ไซต์หรือไซต์ย่อย เช่นหนึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับโครงการ เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถลบการเพิ่มเนื้อที่ว่าง เมื่อต้องการลบไซต์ หรือไซต์ย่อยในSharePoint Online หรือSharePoint Server คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ หรือมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของ SharePoint ที่คุณกำลังใช้ ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไรหรือขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการใช้บางอย่างจะค่อยๆ ถูกนำมาใช้กับองค์กรที่เข้าร่วมใน โปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

ประสบกับSharePoint ได้อย่างไร ดูลบไซต์ หรือไซต์ย่อย quickstepsด้านล่าง

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบไซต์ คุณลบใด ๆ ไซต์ย่อย เนื้อหา และข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์ รวมทั้งเอกสาร ไลบรารีเอกสาร รายการ และข้อมูลในรายการ ถ้าคุณลบไซต์ทีมกลุ่มการเชื่อมต่อ คุณลบกลุ่มOffice 365 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ส่วนหัวของไซต์ทีม
 1. การนำทางไปยังไซต์ทีมกลุ่มเชื่อมต่อไซต์การติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบไซต์ทีม จะลบกลุ่มOffice 365 ที่เชื่อมต่อกับไซต์

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ที่ด้านบนสุดของไซต์แล้ว คลิ กไซต์ข้อมูล  

  เมนูการตั้งค่าไซต์ข้อมูลที่เลือก

 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อมูลการแก้ไขไซต์ คลิกลบไซต์

  ไซต์ทีม SharePoint ลบตำแหน่งที่ตั้งของไซต์

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันการใช้บางอย่างจะค่อยๆ ถูกนำมาใช้กับองค์กรที่เข้าร่วมใน โปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

 4. สำหรับไซต์ทีมในบานหน้าต่างกลุ่มลบ Office 365 ยืนยันว่า คุณต้องการลบกลุ่มของ Office 365 และไซต์ที่เกี่ยวข้องหนึ่ง หรือหลายไฟล์ แล้วคลิกลบ

  ยืนยันว่า คุณต้องการลบกลุ่มเกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบไซต์ทีมกลุ่มการเชื่อมต่อ สามารถมีการหน่วงเวลาก่อนที่ไซต์จะถูกเอาออกจากSharePoint

  สำหรับการติดต่อสื่อสารไซต์ในกล่องโต้ตอบลบไซต์นี้ คลิกลบ

  ลบหน้าจอการเตือนและยืนยันไซต์

เมื่อคุณลบไซต์ คุณลบใด ๆ ไซต์ย่อย เนื้อหา และข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์ รวมทั้งเอกสาร ไลบรารีเอกสาร รายการ และข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดเมื่อต้องการลบไซต์หรือไซต์ย่อย ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ระดับนี้ พูดคุยกับผู้ดูแลไซต์หรือผู้จัดการของคุณ ดูที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบไซต์ และคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 1. การนำทางไปยังไซต์หรือไซต์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ที่ด้านบนของไซต์หรือไซต์ย่อย และคลิกการตั้งค่าไซต์  

  ไซต์ในการตั้งค่าแบบดรอปดาวน์

 3. คลิกลบไซต์นี้ ภายใต้หัวเรื่องการกระทำในไซต์ บนหน้าการตั้งค่าไซต์

  เมนูการตั้งค่าไซต์ ด้วยการลบไซต์นี้ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าลบไซต์นี้ ไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าไซต์ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการลบไซต์นี้ หรือคุณกำลังพยายามลบไซต์ระดับบนสุดที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มOffice 365

 4. บนหน้าลบไซต์นี้ ตรวจสอบว่า คุณกำลังลบไซต์ถูกต้อง และคลิกลบ

  ลบหน้าจอการเตือนและยืนยันไซต์

ประสบกับSharePoint ได้อย่างไร ดูลบไซต์ หรือไซต์ย่อย quickstepsด้านล่าง

ลบSharePoint Server ไซต์หรือไซต์ย่อย

เมื่อคุณลบไซต์ คุณลบใด ๆ ไซต์ย่อย เนื้อหา และข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์ รวมทั้งเอกสาร ไลบรารีเอกสาร รายการ และข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดเมื่อต้องการลบไซต์หรือไซต์ย่อย ถ้าคุณไม่มีระดับนี้ พูดคุยกับผู้ดูแลไซต์หรือผู้จัดการของคุณ ดูที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบไซต์ และคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 1. การนำทางไปยังไซต์หรือไซต์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง ที่ด้านบนของไซต์หรือไซต์ย่อย แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์  

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้การตั้งค่าปุ่ม

  ถ้าคุณกำลังใช้SharePoint Server 2010 คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  ตั้งค่าไซต์บนเมนูการกระทำในไซต์

 3. คลิกลบไซต์นี้ ภายใต้หัวเรื่องการกระทำในไซต์ บนหน้าการตั้งค่าไซต์

  เมนูการตั้งค่าไซต์ ด้วยการลบไซต์นี้ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าลบไซต์นี้ ไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าไซต์ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการลบไซต์นี้ หรือคุณกำลังพยายามลบไซต์ระดับบนสุดที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มOffice 365

 4. บนหน้าลบไซต์นี้ ตรวจสอบว่า คุณกำลังลบไซต์ถูกต้อง และคลิกลบ

  ลบหน้าจอการเตือนและยืนยันไซต์

ลบแบบ quicksteps ไซต์หรือไซต์ย่อย

ถ้าคุณมีประสบการณ์มาบ้างกับSharePoint ต่อไปนี้เป็นวิธีการลบไซต์ หรือไซต์ย่อยในทุกเวอร์ชัน

เวอร์ชันของ SharePoint

ขั้นตอนในการลบ

การยืนยัน

ไซต์ทีม SharePoint Online

ตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 >ไซต์ข้อมูล >ลบไซต์

เลือกกล่องเมื่อต้องการลบกลุ่ม จากนั้น คลิกลบ

การสื่อสารไซต์ SharePoint Online

ตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 >ไซต์ข้อมูล >ลบไซต์

คลิกลบ

SharePoint Online คลาสสิกประสบการณ์การใช้งานหรือเวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint Online

ตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง >ตั้งค่าไซต์ >กระทำในไซต์ >ลบไซต์นี้

คลิกลบ

2016 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint, 2013

ตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง >ตั้งค่าไซต์ >กระทำในไซต์ >ลบไซต์นี้

คลิกลบ

SharePoint Server 2010

กระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ >ตั้งค่าไซต์ >กระทำในไซต์ >ลบไซต์นี้

คลิกลบ

ลบไซต์ โดยบังเอิญได้อย่างไร

ถ้าคุณตั้งใจลบไซต์ในSharePoint จะสามารถมักจะถูกคืนค่าจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ด้วยการดูแลไซต์คอลเลกชัน ดูคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ

ค้นหาข้อมูลในกลุ่ม ลบรายการ ไลบรารี เอกสาร และสิทธิ์ได้อย่างไร

ลบรายการหรือไลบรารี

ลบไลบรารีเอกสารใน SharePoint

ลบรายการใน SharePoint

ลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

ลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี SharePoint

ลบข้อมูลในไฟล์ โฟลเดอร์ ลิงก์ หรือรายการ

ลบไฟล์ โฟลเดอร์ หรือลิงก์จากไลบรารีเอกสาร SharePoint

ลบข้อมูลในรายการใน SharePoint Online

สิทธิ์

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

แก้ไขและจัดการสิทธิ์สำหรับรายการหรือไลบรารี SharePoint

กลุ่มและกลุ่มการเชื่อมต่อไซต์ใน Office 365

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม Office 365

สร้าง และจัดการกลุ่ม SharePoint

จัดการการสร้างกลุ่มใน Office 365

เรายินดีรับฟัง!

อัปเดตแล้ว 3 สิงหาคม 2017 ขอบคุณต่อคำติชมลูกค้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามี โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีอะไรที่สับสนหรือหายไป โปรดใส่วิธีที่คุณมาที่นี่ เวอร์ชันของ SharePoint, OS และเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพิ่มข้อมูล และอัปเดตบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×