ลบโฟลเดอร์จากรายการ SharePoint

ลบโฟลเดอร์จากรายการ SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โฟลเดอร์ในรายการSharePoint จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดกลุ่ม และจัดการเนื้อหาของคุณ เช่นการจัดกลุ่มรายการสินค้าหรือพนักงานตามแผนก เมื่อคุณไม่ต้องโฟลเดอร์ คุณสามารถลบจากรายการSharePoint ของคุณ

อัปเดบน 5 ตุลาคม 2018

ลบโฟลเดอร์ในรายการSharePoint

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ และไฟล์ หรือโฟลเดอร์ย่อยที่ประกอบด้วยใด ๆ ให้พิจารณาการย้าย หรือเก็บถาวรเนื้อหาของโฟลเดอร์ก่อนที่จะลบได้ ผู้ดูแลระบบของคุณหรือคุณอาจสามารถกู้คืนโฟลเดอร์และเนื้อหาจากถังรีไซเคิล

 1. ในSharePoint เปิดรายการ และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ

  หมายเหตุ: หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากนี้ และคุณกำลังใช้SharePoint Online หรือSharePoint Server 2019 ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีSharePoint คลาสสิกประสบการณ์การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร ถ้าใช่ ดูลบโฟลเดอร์ในรายการ SharePoint คลาสสิกประสบการณ์การใช้งาน

  เอกสารที่ถูกเน้น ด้วยสีเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือกล่องกาเครื่องหมาย

  เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์หลาย ทำซ้ำขั้นตอนนี้ คุณสามารถลบรายการมาก ตามที่คุณต้องการ

 2. คลิกลบ เลือกเอกสารอย่าง น้อยหนึ่ง และคลิกลบ บนแถบลิงก์บนสุด

 3. ในกล่องโต้ตอบลบ คลิกลบ เพื่อเอาโฟลเดอร์ออก

  กล่องยืนยันการลบรายการ ด้วยการลบที่ถูกเน้น
 4. คุณจะเห็นกล่องสถานะปรากฏด้านบนด้านบนของรายการบอกคุณว่า รายการที่ถูกลบ

  ลบรายการสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ลบโฟลเดอร์ในรายการประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกSharePoint

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ และไฟล์ หรือโฟลเดอร์ย่อยที่ประกอบด้วยใด ๆ ให้พิจารณาการย้าย หรือเก็บถาวรเนื้อหาของโฟลเดอร์ก่อนที่จะลบได้ ผู้ดูแลระบบของคุณหรือคุณอาจสามารถกู้คืนโฟลเดอร์และเนื้อหาจากถังรีไซเคิล

ในโหมดแบบคลาสสิกSharePoint จะไม่มีแถบลิงก์บนสุด

 1. เปิดรายการSharePoint ที่คุณต้องการลบโฟลเดอร์

 2. เลือกอย่าง น้อยหนึ่งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ โดยการโฮเวอร์เหนือโฟลเดอร์แล้ว คลิกกล่องกาเครื่องหมาย

 3. คลิกขวาไอคอนโฟลเดอร์แล้ว คลิ กลบ

  ลบรายการเมนูบนเมนูวงรี
 4. ในกล่องโต้ตอบการยืนยันการลบ คลิกตกลง

  ลบรายการกล่องโต้ตอบยืนยันกับลบที่ถูกเน้น

ลบโฟลเดอร์ในรายการSharePoint 2016 หรือSharePoint 2013

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ และไฟล์ หรือโฟลเดอร์ย่อยที่ประกอบด้วยใด ๆ ให้พิจารณาการย้าย หรือเก็บถาวรเนื้อหาของโฟลเดอร์ก่อนที่จะลบได้ ผู้ดูแลระบบของคุณหรือคุณอาจสามารถกู้คืนโฟลเดอร์และเนื้อหาจากถังรีไซเคิล

 1. ไปยังไซต์SharePoint ซึ่งประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการลบโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบน Quick Launch หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิกเนื้อหาของไซต์ แล้วค้นหา และคลิกชื่อของรายการ

  หมายเหตุ: ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ในแถวคุณต้องการลบ คลิ กลบ หรือลบรายการ ถ้าคุณไม่เห็นลบ หรือลบรายการ คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ในกล่องโต้ตอบ แล้ว คลิกลบ

 4. ในกล่องโต้ตอบยืนยัน คลิกตกลง หรือลบ

  กล่องโต้ตอบการยืนยันการลบรายการ ด้วยตกลงถูกเน้น

ลบโฟลเดอร์ในรายการSharePoint 2010

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ และไฟล์ หรือโฟลเดอร์ย่อยที่ประกอบด้วยใด ๆ ให้พิจารณาการย้าย หรือเก็บถาวรเนื้อหาของโฟลเดอร์ก่อนที่จะลบได้ ผู้ดูแลระบบของคุณหรือคุณอาจสามารถกู้คืนโฟลเดอร์และเนื้อหาจากถังรีไซเคิล

 1. นำทางไปยังไซต์ประกอบด้วยSharePoint ไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการลบโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการบนเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ และในส่วนเหมาะสมไลบรารีหรือรายการ คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการนั้น

  หมายเหตุ: ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ โดยการโฮเวอร์เหนือการเลือกคอลัมน์ แล้ว คลิกกล่องกาเครื่องหมาย

 4. ใน ribbon ภายใต้เครื่องมือรายการ ส่วน บนแท็บรายการ ในกลุ่มจัดการ คลิกลบรายการ

ลบโฟลเดอร์ในรายการSharePoint 2007

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ และไฟล์ หรือโฟลเดอร์ย่อยที่ประกอบด้วยใด ๆ ให้พิจารณาการย้าย หรือเก็บถาวรเนื้อหาของโฟลเดอร์ก่อนที่จะลบได้ ผู้ดูแลระบบของคุณหรือคุณอาจสามารถกู้คืนโฟลเดอร์และเนื้อหาจากถังรีไซเคิล

 1. ถ้ารายการSharePoint ไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

 2. ชี้ไปชื่อโฟลเดอร์ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิ กลบรายการ

หัวข้อความสนใจอื่นๆ

สร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint

สร้างโฟลเดอร์ในรายการ SharePoint

สร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร มีเนื้อหาที่หายไปหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ แจ้งให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×