ลบแบบแผนชุดสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบแผนชุดสี

  2. เมื่อต้องการเอาออกแบบแผนชุดสีที่ใช้ในปัจจุบัน ในแบบแผนชุดสี บานหน้าต่างงาน ในรายการนำไปใช้แบบแผนชุดสี คลิกไม่มี

    หมายเหตุ: เฉพาะบางรายการบนเทมเพลตฟอร์มเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แบบแผนชุดสี ถ้าคุณได้ด้วยตนเองถูกนำไปใช้สีกับรายการอื่น ๆ บนฟอร์มเทมเพลตของคุณ เช่นพื้นหลังของเซลล์ตาราง หรือตัวควบคุมคลิกไม่มี จะไม่เอาสี แทน คุณจะต้องเอาออก หรือเปลี่ยนสีด้วยตนเอง โดยใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบที่คุณใช้ในการนำไปใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×