Office

ลบแบบแผนชุดสี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกแบบแผนชุดสี

  2. เมื่อต้องการเอาออกแบบแผนชุดสีที่ใช้ในปัจจุบัน ในแบบแผนชุดสี บานหน้าต่างงาน ในรายการนำไปใช้แบบแผนชุดสี คลิกไม่มี

    หมายเหตุ: เฉพาะบางรายการบนเทมเพลตฟอร์มเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แบบแผนชุดสี ถ้าคุณได้ด้วยตนเองถูกนำไปใช้สีกับรายการอื่น ๆ บนฟอร์มเทมเพลตของคุณ เช่นพื้นหลังของเซลล์ตาราง หรือตัวควบคุมคลิกไม่มี จะไม่เอาสี แทน คุณจะต้องเอาออก หรือเปลี่ยนสีด้วยตนเอง โดยใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบที่คุณใช้ในการนำไปใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×