ลบแถว คอลัมน์ หรือเซลล์จากตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลบเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวในตาราง Word โดยใช้เมนูการคลิกขวา

ถ้าคุณต้องการลบทั้งตาราง ให้ดู ลบตาราง

 1. คลิกขวาในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิก ลบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กแสดงเมนู ลบ

 3. เลือก ลบเซลล์, ลบคอลัมน์ หรือ ลบแถว

เคล็ดลับ: คุณสามารถลบเนื้อหาของแถวหรือคอลัมน์ตารางโดยไม่ต้องลบโครงสร้างตาราง เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ จากนั้น กดแป้น Delete

 1. คลิกขวาในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการลบ

 2. บนเมนู ให้คลิก ลบเซลล์

 3. เมื่อต้องการลบหนึ่งเซลล์ เลือกเลื่อนเซลล์ไปทางซ้าย หรือ เลื่อนเซลล์ขึ้น

  เมื่อต้องการลบแถว ให้คลิก ลบทั้งแถว

  เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้คลิก ลบทั้งคอลัมน์

เคล็ดลับ: คุณสามารถลบเนื้อหาของแถวหรือคอลัมน์โดยไม่ต้องลบโครงสร้างตาราง เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ จากนั้น กดแป้น Delete

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×