ลบแถว คอลัมน์ หรือเซลล์จากตาราง

ลบเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวในตาราง Word โดยใช้เมนูการคลิกขวา

ถ้าคุณต้องการลบทั้งตาราง ให้ดู ลบตาราง

 1. คลิกขวาในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิก ลบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กแสดงเมนู ลบ

 3. เลือก ลบเซลล์, ลบคอลัมน์ หรือ ลบแถว

เคล็ดลับ: คุณสามารถลบเนื้อหาของแถวหรือคอลัมน์ตารางโดยไม่ต้องลบโครงสร้างตาราง เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ จากนั้น กดแป้น Delete

 1. คลิกขวาในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ของตารางที่คุณต้องการลบ

 2. บนเมนู ให้คลิก ลบเซลล์

 3. เมื่อต้องการลบหนึ่งเซลล์ เลือกเลื่อนเซลล์ไปทางซ้าย หรือ เลื่อนเซลล์ขึ้น

  เมื่อต้องการลบแถว ให้คลิก ลบทั้งแถว

  เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้คลิก ลบทั้งคอลัมน์

เคล็ดลับ: คุณสามารถลบเนื้อหาของแถวหรือคอลัมน์โดยไม่ต้องลบโครงสร้างตาราง เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ จากนั้น กดแป้น Delete

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×