ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลบเวลา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ได้อย่างรวดเร็วค้นหาความแตกต่างระหว่างสองครั้ง ตัวควบคุมรูปแบบของผลลัพธ์ และขยายการคำนวณลงในรายการของเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วลบเวลาหนึ่งจากเวลาอื่น หรือคำนวณระยะเวลาของรายการวาระการประชุมสำหรับการประชุม

ใช้ข้อมูลตัวอย่างให้มาและขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคำนวณครั้งสำหรับวาระการประชุม

คัดลอกข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้ เข้าใจฟังก์ชันครั้งหัก คัดลอกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ไปที่เซลล์ A1 บนแผ่นงานเปล่า

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ รวมทั้งส่วนหัว

  วาระการประชุม

  เวลาเริ่มต้น

  เวลาสิ้นสุด

  ระยะเวลา

  บทนำ

  8:45 น.

  10:35 น.

  ระดมความคิด

  10:35 น.

  3:30 PM

  สรุป

  3:30 PM

  4:35 PM

  Debrief

  4:35 PM

  5:00 PM

 3. กด คำสั่ง + C

 4. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ว่างเซลล์ A1 นั้นแล้ว กด คำสั่ง + V

  หมายเหตุ: เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแผ่นงานเปล่า (1, 2, 3...  A, B, C. ...) เมื่อคุณวางข้อมูลตัวอย่าง

  การวางข้อมูลตัวอย่างในแผ่นงานเปล่า

  เลือกข้อมูลตัวอย่าง

คำนวณจำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองครั้ง

 1. เลือกเซลล์ D2 ซึ่งเป็นเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ระยะเวลาถ้าคุณคัดลอกส่วนหัวของคอลัมน์ลงในเวิร์กชีตของคุณพร้อมกับข้อมูลตัวอย่าง

 2. บนแท็บสูตร คลิกข้อความ >ข้อความ

  บนแท็บสูตร คลิกข้อความ

  =TEXT() ปรากฏในเซลล์

 3. ในแถบสูตร วางเคอร์เซอร์ของคุณภายใน( (), คลิกค่า แล้ว พิมพ์C2 B2

 4. ภายใน( (), คลิกformat_text แล้ว พิมพ์"h:mm"รวมถึงเครื่องหมายอัญประกาศ การจัดรูปแบบผลลัพธ์เป็นชั่วโมงและนาที

 5. กด RETURN

  ผลลัพธ์เป็น 1:50 (1 hour, 50 นาที)

 6. เลือกเซลล์ D2

 7. เมื่อต้องการคัดลอกสูตรลงในแถวที่เหลือ ลากจุดจับเติม จุดจับเติม  

  Excel ปรับการอ้างอิงเซลล์โดยอัตโนมัติเพื่อรวมค่าถูกต้องสำหรับแต่ละแถว

  เคล็ดลับ: 

  • ดูที่ฟังก์ชันข้อความเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรนี้

  • ถ้าคุณใช้รูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับฟังก์ชันข้อความและรูปแบบตัวเลขทั้ง ฟังก์ชันข้อความจะมีความสำคัญ

ตัวอย่างสูตรเพิ่มเติม

เมื่อต้องการลองใช้ตัวอย่าง คัดลอกตารางต่อไปนี้ไปพื้นที่ว่างของแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่าง แล้ว คลิ กสูตรเซลล์เพื่อดูวิธีสร้างสูตรในตัวสร้างสูตร

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

= ข้อความ (C3-B3, "h")

ชั่วโมงระหว่างสองครั้งด้วยเซลล์จัดรูปแบบเป็น "h" (4)

= ข้อความ (C3 B3, "h:mm")

ชั่วโมงและนาทีระหว่างสองครั้งด้วยเซลล์จัดรูปแบบเป็น "h:mm" (4:55)

= ข้อความ (C3 B3, "h:mm:ss")

ชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองครั้งด้วยเซลล์จัดรูปแบบเป็น "h:mm:ss" (4: 55:00)

= INT ((C3-B3) * 24)

รวมชั่วโมงระหว่างสองเวลา (4)

= (C3 B3) * 1440

ผลรวมของนาทีระหว่างสองเวลา (295)

= (C3 B3) * 86400

จำนวนวินาทีรวมระหว่างสองเวลา (17700)

= ชั่วโมง (C3 B3)

ชั่วโมงระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 24 ชั่วโมง (4)

= MINUTE (C3 B3)

นาทีระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 60 (55)

= SECOND (C3 B3)

วินาทีระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 60 (0)

คัดลอกข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้ เข้าใจขั้นตอน คัดลอกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ไปที่เซลล์ A1 บนแผ่นงานเปล่า

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้

  หมายเหตุ: เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแผ่นงานเปล่า (1, 2, 3...  A, B, C. ...) เมื่อคุณวางข้อมูลตัวอย่างในแผ่นงานเปล่า

  การวางข้อมูลตัวอย่างในแผ่นงานเปล่า

  เลือกข้อมูลตัวอย่าง

  วาระการประชุม

  เวลาเริ่มต้น

  เวลาสิ้นสุด

  ระยะเวลา

  บทนำ

  8:45 น.

  10:35 น.

  ระดมความคิด

  10:35 น.

  3:30 PM

  สรุป

  3:30 PM

  4:35 PM

  Debrief

  4:35 PM

  5:00 PM

 3. กด คำสั่ง + C

 4. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ A1 จากนั้น กด คำสั่ง + V

คำนวณจำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองครั้ง

 1. เลือกเซลล์ D2 ซึ่งเป็นเซลล์ว่างแรกในคอลัมน์ระยะเวลา

 2. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

  แท็บสูตร กลุ่มฟังก์ชัน

  เครื่องหมายเท่ากับ (=) ปรากฏในเซลล์

 3. ในเซลล์ พิมพ์ข้อความ

 4. ในรายการที่ปรากฏขึ้น คลิกข้อความ

  เขตข้อมูลมีอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันข้อความปรากฏที่ด้านล่างของตัวสร้างสูตร

 5. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ คลิกกล่องอยู่ถัดจากค่า แล้ว พิมพ์C2 B2

 6. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ คลิกกล่องอยู่ถัดจากformat_text แล้ว พิมพ์"h:mm"รวมถึงเครื่องหมายอัญประกาศ การจัดรูปแบบผลลัพธ์เป็นชั่วโมงและนาที

 7. กด RETURN

  ผลลัพธ์เป็น 1:50 (1 hour, 50 นาที)

 8. เลือกเซลล์ D2

 9. เมื่อต้องการคัดลอกสูตรลงในแถวที่เหลือ ลากจุดจับเติม จุดจับเติม  

  Excel ปรับการอ้างอิงเซลล์โดยอัตโนมัติเพื่อรวมค่าถูกต้องสำหรับแต่ละแถว

  เคล็ดลับ: 

  • ดูที่ฟังก์ชันข้อความเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรนี้

  • ถ้าคุณใช้รูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับฟังก์ชันข้อความและรูปแบบตัวเลขทั้ง ฟังก์ชันข้อความจะมีความสำคัญ

ตัวอย่างสูตรเพิ่มเติม

เมื่อต้องการลองใช้ตัวอย่าง คัดลอกตารางต่อไปนี้ไปพื้นที่ว่างของแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่าง แล้ว คลิ กสูตรเซลล์เพื่อดูวิธีสร้างสูตรในตัวสร้างสูตร

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

= ข้อความ (C3-B3, "h")

ชั่วโมงระหว่างสองครั้งด้วยเซลล์จัดรูปแบบเป็น "h" (4)

= ข้อความ (C3 B3, "h:mm")

ชั่วโมงและนาทีระหว่างสองครั้งด้วยเซลล์จัดรูปแบบเป็น "h:mm" (4:55)

= ข้อความ (C3 B3, "h:mm:ss")

ชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองครั้งด้วยเซลล์จัดรูปแบบเป็น "h:mm:ss" (4: 55:00)

= INT ((C3-B3) * 24)

รวมชั่วโมงระหว่างสองเวลา (4)

= (C3 B3) * 1440

ผลรวมของนาทีระหว่างสองเวลา (295)

= (C3 B3) * 86400

จำนวนวินาทีรวมระหว่างสองเวลา (17700)

= ชั่วโมง (C3 B3)

ชั่วโมงระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 24 ชั่วโมง (4)

= MINUTE (C3 B3)

นาทีระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 60 (55)

= SECOND (C3 B3)

วินาทีระหว่างสองครั้ง เมื่อความแตกต่างไม่เกิน 60 (0)

ดูเพิ่มเติม

ลบวัน

แสดงวันที่เป็นวันของสัปดาห์

แทรก และการจัดรูปแบบวันที่ปัจจุบันและเวลา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×