ลบเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบเขตข้อมูล จากแบบสอบถาม หรือ จากตาราง เมื่อคุณลบเขตข้อมูลจากแบบสอบถาม เขตข้อมูลยังคงอยู่ในฐานข้อมูล แต่ไม่ได้ถูกใช้ในแบบสอบถาม เมื่อคุณลบเขตข้อมูลจากตาราง เขตข้อมูลที่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลทั้งหมด

หัวข้อนี้ให้ภาพรวมของสิ่งที่ควรพิจารณาตัวและกระบวนการลบเขตข้อมูล และทำให้ขั้นตอนสำหรับการลบเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม

หัวข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียด#Deleted แสดงในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม ส่วนใหญ่เวลา#Deleted ระบุว่า ระเบียนที่แสดงอยู่ในปัจจุบันล่าสุดที่ถูกลบ โดยปกติ การรีเฟรชข้อมูลจะแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูล ดูบทความการรีเฟรช หรือสอบข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวม

การอ้างอิงวัตถุรีวิวก่อนที่คุณลบเขตข้อมูล

ลบเขตข้อมูลจากแบบสอบถาม

ลบเขตข้อมูลจากตาราง

ภาพรวม

เมื่อคุณลบเขตข้อมูลจากแบบสอบถาม วัตถุอื่น ๆ ซึ่งเช่นฟอร์มซึ่งจะไม่สามารถใช้คิวรีเป็นแหล่งของข้อมูลจากเขตข้อมูลถูกลบ อย่างไรก็ตาม วัตถุดังกล่าวยังสามารถใช้เขตข้อมูล โดยใช้ตารางที่เป็นแหล่งข้อมูลแทน หรือใช้แบบสอบถามอื่นที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล

เมื่อคุณลบ เขตข้อมูลจากตารางเขตข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุฐานข้อมูลใด ๆ

ก่อนที่คุณลบเขตข้อมูล ให้พิจารณาใช้บานหน้าต่างการอ้างอิงวัตถุ เพื่อดูว่าวัตถุฐานข้อมูลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามหรือตารางที่คุณกำลังลบเขตข้อมูล นี้ช่วยให้คุณโอกาส เพื่อตรวจทานวิธีลบเขตข้อมูลจะมีผลกระทบต่อวัตถุฐานข้อมูลอื่น และตรวจทาน deisgn ของวัตถุเหล่านั้นตามไปด้วย

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงวัตถุรีวิวก่อนที่คุณลบเขตข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกคิวรีหรือตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกการอ้างอิงวัตถุ

  บานหน้าต่างการอ้างอิงวัตถุ แสดงวัตถุที่ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามหรือตารางที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

  บานหน้าต่างการขึ้นต่อกันของวัตถุ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้บานหน้าต่างการอ้างอิงวัตถุ ล่าสุด อาจใช้เวลาเล็กน้อยสำหรับการอ้างอิงเพื่อแสดง

 3. เมื่อต้องการกำหนดว่า จะใช้เขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ โดยวัตถุใด ๆ คลิกลิงก์ของวัตถุนั้นในบานหน้าต่างการอ้างอิงวัตถุ Access แสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล สำหรับวัตถุ

ลบเขตข้อมูลจากแบบสอบถาม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาคิวรี แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กดDEL

 3. ปิด แล้วบันทึกคิวรี

ด้านบนของหน้า

ลบเขตข้อมูลจากตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตาราง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบตาราง เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กดDEL

 3. ปิด แล้วบันทึกตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×