ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยวใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณอาจไม่ต้องการให้หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแสดงบนหน้าแรก คุณยังอาจต้องการเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากหน้าอื่นๆ ด้วย เช่น หน้าแรกของบทหรือส่วนใหม่

ลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากหน้าแรก

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิดแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกกล่อง หน้าแรกต่างกัน วิธีนี้จะเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษใดๆ ออกจากหน้าแรก

  การตั้งค่า หน้าแรกต่างกัน ถูกเน้นบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากหน้าเดี่ยวหน้าอื่น

เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากหน้าแต่ละหน้าภายในเอกสาร ให้เริ่มโดยการแทรกตัวแบ่งส่วน

สิ่งสำคัญ: ตัวแบ่งส่วนจะแตกต่างจากตัวแบ่งหน้า ถ้าคุณมีหน้าใหม่ก่อนที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเอาตัวแบ่งหน้าออกและแทนที่ ด้วยตัวแบ่งส่วนดังที่แสดงด้านล่างของหน้า

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่โดยไม่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป เพื่อสร้างตัวแบ่งส่วน

 3. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิดแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อปิดการลิงก์ระหว่างส่วนต่างๆ

  ลิงก์ไปก่อนหน้า ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 5. คลิกปุ่ม หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วเลือก เอาหัวกระดาษออก หรือ เอาท้ายกระดาษออก ใกล้กับด้านล่างของเมนู (คุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 ถ้าคุณต้องการลบทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)

  บนเมนู ท้ายกระดาษ เอาท้ายกระดาษออกถูกเน้นอยู่

 6. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่จุดใดก็ได้นอกพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษเพื่อกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารของคุณ

หัวกระดาษและ/หรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกจากหน้าแรกหลังจากตัวแบ่งส่วน

เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษทั้งหมดหลังจากตัวแบ่งส่วน ดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6 ด้านบน ถ้าส่วนมีหน้าคู่ และหน้าคี่ต่างกัน คุณอาจต้องการทำซ้ำ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษกลับมาในภายหลัง แทรกอีกตัวแบ่งส่วน จากนั้นเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในส่วนใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×