ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนบานหน้าต่างเดียว

ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนบานหน้าต่างเดียว

คุณสามารถนำส่วนหัวออกจากหน้าใดก็ได้ใน Word หรือเปลี่ยนแปลงส่วนหัวบนหน้าใดก็ได้ ขั้นตอนที่คุณทำขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเปลี่ยนหน้าแรก หรือหน้าอื่น เช่น หน้า 2

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ของคุณในการแก้ไขเอกสารใน Word Online ให้ดู ลบหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้าแรกใน Word Online ที่อยู่ในบทความนี้

ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรก

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้า) เพื่อเปิด เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน
  รูปแสดงกล่องกาเครื่องหมาย 'หน้าแรกต่างกัน' ภายใต้ตัวเลือกในเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ถ้าคุณมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรกจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ คุณอาจปล่อยให้บริเวณนี้ว่างเปล่าหรือเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบอื่นสำหรับหน้านี้เท่านั้น

ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าแรก

ถ้ามีหน้าอื่นนอกเหนือจากหน้าแรกที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก (เช่นหน้าแรกของบทใหม่) ยังมีขั้นตอนอื่น เริ่มด้วยการแทรกตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: ตัวแบ่งส่วนจะแตกต่างจากตัวแบ่งหน้า ถ้าคุณมีตัวแบ่งหน้าก่อนหน้าที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก ให้ ลบตัวแบ่งหน้า และแทนที่ด้วยตัวแบ่งส่วนตามที่แสดงด้านล่าง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่โดยไม่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. คลิก เค้าโครง หรือ เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป เพื่อสร้างตัวแบ่ง
  ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป

 3. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้ส่วนบนหรือส่วนล่างของหน้า) เพื่อเปิด เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อปิดการลิงก์ระหว่างส่วนต่างๆ
  ลิงก์ไปหน้าที่แล้ว

 5. เมื่อต้องการลบหัวกระดาษ ให้คลิกปุ่ม หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วเลือก เอาหัวกระดาษออก หรือ เอาท้ายกระดาษออก ใกล้กับด้านล่างของเมนู (คุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 ถ้าคุณต้องการลบทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)

  ถ้าคุณเพียงต้องการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษบนหน้านี้ (และไม่ต้องการลบ):

  • เมื่อต้องการแก้ไขข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วพิมพ์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใหม่ลงไปแทน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วเลือกสไตล์จากแกลเลอรี

 6. ถ้าต้องการกลับไปที่เนื้อหาของเอกสารของคุณ ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้โดยการดับเบิลคลิกในเนื้อหาของเอกสารของคุณ

หัวกระดาษและ/หรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกจากหน้าแรกหลังจากตัวแบ่งส่วน

เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกหลังจากตัวแบ่งส่วน ให้ดับเบิลคลิกในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4-6 ด้านบน ถ้าส่วนดังกล่าวมีหน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน คุณอาจต้องทำสิ่งนี้ซ้ำ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษกลับมาในเอกสารในภายหลัง ให้แทรกตัวแบ่งส่วนอีกตัวแบ่งหนึ่ง จากนั้นให้ เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ลงในส่วนใหม่นั้น

ลบหรือเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรกใน Word Online

 1. คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดเอกสารของคุณสำหรับการแก้ไข

  แก้ไขใน Word Online

 2. คลิก แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

  ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในพื้นที่สีขาวที่ปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่เอกสาร ให้คลิก ตัวเลือก > หน้าแรกต่างกัน

  ตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หน้าแรกต่างกัน

  • เมื่อต้องการลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรก ให้ปล่อยให้กล่องหัวกระดาษและท้ายกระดาษของ หน้าแรก ว่างเปล่า

  • เมื่อต้องการใส่หัวกระดาษเฉพาะบนหน้าแรก ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับ หน้าแรก แล้วปล่อยให้กล่องหัวกระดาษหรือม้ายกระดาษสำหรับ หน้าอื่น ว่างเปล่า

   หัวกระดาษของหน้าแรก

น่าเสียดาย คุณไม่สามารถลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากหน้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าแรกใน Word Online ได้ แต่ถ้าคุณมีโปรแกรม Word บนเดสก์ท็อป คุณสามารถคลิกปุ่ม เปิดใน Word เพื่อเปิดเอกสารของคุณใน Word แล้วลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในนั้น

รูปของคำสั่ง เปิดใน Word ใน Word Web App

หลังจากที่คุณเปิดเอกสารของคุณใน Word คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าเดียว แล้วกด Ctrl+S เพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม

Word Online จะทำงานอย่างราบรื่นกับโปรแกรม Office บนเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่มี Office ให้ทดลองใช้หรือซื้อเวอร์ชันล่าสุด

เคล็ดลับ:  โปรแกรม Office Online จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เยี่ยมชม บล็อก Office Online สำหรับข่าวสารและการประกาศล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามใน ชุมชนตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word UserVoice แล้วแจ้งให้เราทราบ!

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×