Office

ลบหน้า ส่วน หรือสมุดบันทึกใน OneNote for Mac

ลบหน้าออกจากส่วนของสมุดบันทึก

ถ้ามีหน้าที่คุณไม่ต้องการแล้ว คุณสามารถลบออกได้

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแถบเมนู คลิก สมุดบันทึก ชี้ไปที่ หน้า แล้วคลิก ลบหน้า

  • Control แล้วคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ บนเมนูที่ปรากฏ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณลบหน้าจากส่วนของสมุดบันทึก บันทึกย่อบนหน้านั้น รวมถึงไฟล์ที่แทรกและสิ่งที่แนบมา ใด ๆ ทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อต้องการดู และกู้คืนบันทึกย่อที่คุณเพิ่งลบ ดู กู้คืนบันทึกย่อใน OneNote for Mac

ลบส่วนและหน้าของส่วนออกจากสมุดบันทึกของคุณ

ถ้ามีส่วนที่คุณไม่ต้องการแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะลบออกได้

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแถบเมนู คลิก สมุดบันทึก ชี้ไปที่ ส่วน แล้วคลิก ลบส่วน

  • Control แล้วคลิกแท็บของส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ บนเมนูที่ปรากฏ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณลบส่วนออกจากสมุดบันทึกของคุณ หน้าที่อยู่ในส่วนนั้น ตลอดจนบันทึกย่อบนหน้าเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อต้องการดู และกู้คืนบันทึกย่อที่คุณเพิ่งลบ ดู กู้คืนบันทึกย่อใน OneNote for Mac

ลบสมุดบันทึกทั้งเล่ม

เพื่อช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ OneNote for Mac ไม่มีคำสั่งสำหรับการลบสมุดบันทึกทั้งหมด คุณสามารถ ปิดสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเอาออกจากรายการสมุดบันทึกของคุณใน OneNote แต่เมื่อต้องการลบสมุดบันทึกและเนื้อหาทั้งหมดโดยตรง คุณจำเป็นต้องเอาไฟล์สมุดบันทึกออกที่แหล่งที่มา

คำเตือน:  กระบวนการนี้จะลบเนื้อหาทั้งหมดของสมุดบันทึกที่เลือกอย่างถาวร ซึ่งรวมถึงส่วน กลุ่มส่วน หน้า หน้าย่อย บันทึกย่อ รูป ไฟล์ และสิ่งที่แนบมาที่อาจมีอยู่ทั้งหมดเมื่อทำกระบวนการนี้เสร็จ ถ้าสมุดบันทึกของคุณเคยแชร์กับบุคคลอื่นในช่วงเวลาใดๆ แจ้งให้ผู้เขียนอื่นทราบล่วงหน้าว่าคุณกำลังลบสมุดบันทึก เพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการสำรองข้อมูลที่สำคัญ เมื่อต้องการบันทึกสแนปช็อตของหน้าใด ๆ ในสมุดบันทึกสำหรับการสำรองข้อมูล ดู ส่งออกบันทึกย่อเป็นไฟล์ PDF ใน OneNote for Mac

เมื่อต้องการดำเนินการลบทั้งสมุดบันทึก ทำต่อไปนี้:

  1. ใน OneNote for Mac ให้ไปยังหน้าใดก็ได้ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบ

  2. บนแถบเมนู ให้คลิก สมุดบันทึก ชี้ไปที่ สมุดบันทึก แล้วคลิก ปิดสมุดบันทึกนี้

  3. ใน Safari หรือ ในเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ ไปที่ www.onedrive.com ถ้าจำเป็น ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกัน หรือขององค์กรคุณที่จัดเก็บสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบอยู่ในปัจจุบัน

  4. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ OneDrive เรียบร้อยแล้ว นำทางไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร สำหรับบัญชีของคุณ

  5. ในโฟลเดอร์ เอกสาร ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้นในมุมบนขวาของไอคอนสมุดบันทึก แล้วคลิก ลบ บนแถบเครื่องมือ OneDrive

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×