ลบหน้าใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการลบหน้าใน Word ให้คุณลบสิ่งที่อยู่บนหน้า หรือปรับเค้าโครงและการจัดรูปแบบเพื่อลดจำนวนหน้าในเอกสารของคุณ

หากต้องการลบหน้าที่มีข้อความ กราฟิก หรือย่อหน้าว่าง ให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการลบ แล้วกด Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณ

เคล็ดลับ: คลิกที่ใดก็ได้ ในหน้าที่คุณต้องการลบ กด Ctrl + G (ตัวเลือก⌘ + G บน Mac), และ ใน กล่องหมายเลขหน้า Enter, ชนิด\page กด Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ แล้ว คลิ กปิด
ใช้คำสั่งไปเพื่อเลือกหน้า
ตรวจสอบว่า หน้าเนื้อหาจะถูกเลือก และกด Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

Word มีย่อหน้าลงท้ายที่ไม่สามารถลบได้ ซึ่งในบางครั้ง จะถูกย้ายไปยังหน้าว่างใหม่ที่ส่วนท้ายของเอกสาร วิธีการลบหน้าคือการทำให้ย่อหน้าลงท้ายพอดีกับหน้าก่อนหน้า

 1. กด Ctrl+Shift+8 (⌘+8 บน Mac) เพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้า

 2. เลือกเครื่องหมายย่อหน้า

 3. คลิกภายในกล่อง ขนาดฟอนต์ พิมพ์ 01 แล้วกด Enter

  ตั้งค่าขนาดฟอนต์เป็น 1

  ย่อหน้าจะได้รับการปรับให้พอดีกับหน้าก่อนหน้า โดยลบหน้าวางที่ไม่ต้องการออก

 4. กด Ctrl+Shift+8 อีกครั้งเพื่อซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า (⌘+8 บน Mac)

ถ้าย่อหน้านั้นยังคงไม่พอดีกับหน้าก่อนหน้า คุณสามารถทำให้ระยะขอบด้านล่างมีขนาดเล็กลง (แท็บ เค้าโครง > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง และตั้งค่าระยะขอบด้านล่างให้เล็กลง เช่น 0.3 นิ้ว)

เค้าโครงตาราง มักจะใช้ในเทมเพลตประวัติย่อ สามารถทำให้ย่อหน้าลงท้ายปรากฏบนหน้าว่างใหม่ได้

เคล็ดลับ: ในบางครั้ง ย่อหน้าจะสร้างหน้าใหม่ เนื่องจากได้รับการตั้งค่าให้ดำเนินการเช่นนั้น ลองคลิกขวาที่ย่อหน้าเปล่า และเลือก ย่อหน้า บนแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้ล้างการเลือกจาก ตัวแบ่งหน้าก่อน แล้วคลิก ตกลง ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าก่อน บนแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

ถ้าทั้งหมดล้มเหลว: ลอง PDF

วิธีสุดท้าย คุณสามารถกำจัดหน้าเปล่าต่อท้าย ด้วยการบันทึกเอกสารเป็น PDF ออกจากหน้าสุดท้ายออก

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้ทำงานสำหรับการขจัดหน้าเปล่าก็ต่อเมื่อพวกเขากำลังที่ส่วนท้ายของเอกสาร ตัวเลือกที่ระบุช่วงของหน้าจะพร้อมใช้งานเฉพาะในเวอร์ชัน Windows Word ด้วย

 1. ไปที่ไฟล์ >บันทึกเป็น เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ จากนั้น สำหรับการบันทึกเป็นชนิด และเลือกPDF

  เลือก PDF ในบันทึกเป็นชนิดกล่อง

 2. ยังคงอยู่ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น คลิกตัวเลือก

 3. ภายใต้ช่วงของหน้า เลือกหน้า แล้ว ระบุหน้าของคุณไม่ใช่ค่าว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้า 5 ของเอกสารของคุณเป็นหน้าเปล่าที่คุณไม่สามารถกำจัด ระบุหน้าตั้งแต่ 1 ถึง 4

  ระบุช่วงของหน้า ในกล่องจาก และ ไปยังกล่อง

 4. คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

ตัวแบ่งหน้าจะบอกตำแหน่งให้ Word เริ่มต้นหน้าใหม่ ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเองอาจทำให้มีหน้าว่างที่ไม่ต้องการในเอกสารของคุณ

 1. เมื่อต้องการดูตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง ให้สลับเพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้า: กด Ctrl+Shift+8 (⌘+8 บน Mac)

 2. ในตอนนี้ คุณสามารถเลือกตัวแบ่งหน้าและลบได้

  ตัวแบ่งหน้าที่ด้านล่างของหน้า Word

ตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไป หน้าคี่ และหน้าคู่ อาจสร้างหน้าเปล่าในเอกสารของคุณ ถ้าหน้าเปล่าของคุณเกิดที่ส่วนท้ายของเอกสาร และคุณมีตัวแบ่งส่วนอยู่ที่นั่น ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ก่อนตัวแบ่งส่วน แล้วกด Delete

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาตัวแบ่งส่วนได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้ลองสลับเป็น แบบร่าง บนแท็บ มุมมอง
ตัวแบ่งส่วนหน้าเลขคู่ที่ด้านล่างของหน้าใน Word

ตรงกลางของเอกสาร การลบตัวแบ่งส่วนอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ ในกรณีเหล่านี้ ให้ลองเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนเป็นตัวแบ่งส่วนที่ไม่สร้างหน้าใหม่ วิธีการมีดังนี้:

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็บเค้าโครง ของการตั้งค่าหน้ากระดาษ กล่องโต้ตอบ คลิกเริ่มส่วน ดรอปดาวน์ และเลือกต่อเนื่อง กัน

 3. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×