ลบหน้าใน Word

เมื่อต้องการลบหน้าใน Word ให้คุณลบสิ่งที่อยู่บนหน้า หรือปรับเค้าโครงและการจัดรูปแบบเพื่อลดจำนวนหน้าในเอกสารของคุณ

หากต้องการลบหน้าที่มีข้อความ กราฟิก หรือย่อหน้าว่าง ให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการลบ แล้วกด Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณ

เคล็ดลับ: คลิกที่ใดก็ได้ในหน้าที่คุณต้องการลบ กด Ctrl+G (Option+⌘+G บน Mac) และพิมพ์ในกล่อง ป้อนหมายเลขหน้า ว่า \page กด Enter บนแป้นพิมพ์แล้วคลิก ปิด
ใช้คำสั่งไปที่เพื่อเลือกหน้า
ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าได้เลือกหน้าที่มีเนื้อหาแล้ว จากนั้นกด Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณ

Word มีย่อหน้าลงท้ายที่ไม่สามารถลบได้ ซึ่งในบางครั้ง จะถูกย้ายไปยังหน้าว่างใหม่ที่ส่วนท้ายของเอกสาร วิธีการลบหน้าคือการทำให้ย่อหน้าลงท้ายพอดีกับหน้าก่อนหน้า

 1. กด Ctrl+Shift+8 (⌘+8 บน Mac) เพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้า

 2. เลือกเครื่องหมายย่อหน้า

 3. คลิกภายในกล่อง ขนาดฟอนต์ พิมพ์ 01 แล้วกด Enter

  ตั้งค่าขนาดฟอนต์เป็น 1

  ย่อหน้าจะได้รับการปรับให้พอดีกับหน้าก่อนหน้า โดยลบหน้าวางที่ไม่ต้องการออก

 4. กด Ctrl+Shift+8 อีกครั้งเพื่อซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า (⌘+8 บน Mac)

ถ้าย่อหน้านั้นยังคงไม่พอดีกับหน้าก่อนหน้า คุณสามารถทำให้ระยะขอบด้านล่างมีขนาดเล็กลง (แท็บ เค้าโครง > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง และตั้งค่าระยะขอบด้านล่างให้เล็กลง เช่น 0.3 นิ้ว)

เค้าโครงตาราง มักจะใช้ในเทมเพลตประวัติย่อ สามารถทำให้ย่อหน้าลงท้ายปรากฏบนหน้าว่างใหม่ได้

เคล็ดลับ: ในบางครั้ง ย่อหน้าจะสร้างหน้าใหม่ เนื่องจากได้รับการตั้งค่าให้ดำเนินการเช่นนั้น ลองคลิกขวาที่ย่อหน้าเปล่า และเลือก ย่อหน้า บนแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้ล้างการเลือกจาก ตัวแบ่งหน้าก่อน แล้วคลิก ตกลง ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าก่อน บนแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

หากทำมาทุกอย่างแล้วล้มเหลว ให้ลองใช้ PDF

หนทางสุดท้าย คุณสามารถกำจัดหน้าว่างต่อท้ายได้โดยบันทึกเอกสารเป็น PDF โดยไม่รวมหน้าสุดท้าย

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้ใช้สำหรับการกำจัดหน้าว่างที่อยู่ท้ายเอกสารเท่านั้น นอกจากนี้ ตัวเลือกสำหรับการระบุช่วงของหน้าจะใช้ได้เฉพาะใน Windows รุ่น Word

 1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็น เลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกไฟล์ จากนั้นสำหรับ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PDF

  เลือก PDF ในกล่องบันทึกเป็นชนิด

 2. ยังคงอยู่ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ใน ช่วงของหน้า ให้เลือก หน้า จากนั้นระบุหน้าของคุณที่ไม่ว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้า 5 ในเอกสารของคุณเป็นหน้าว่างที่คุณกำจัดไม่ได้ ให้ระบุหน้าจาก 1 ถึง 4

  ระบุช่วงของหน้าในกล่องจากและถึง

 4. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก บันทึก

ตัวแบ่งหน้าจะบอกตำแหน่งให้ Word เริ่มต้นหน้าใหม่ ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเองอาจทำให้มีหน้าว่างที่ไม่ต้องการในเอกสารของคุณ

 1. เมื่อต้องการดูตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง ให้สลับเพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้า: กด Ctrl+Shift+8 (⌘+8 บน Mac)

 2. ในตอนนี้ คุณสามารถเลือกตัวแบ่งหน้าและลบได้

  ตัวแบ่งหน้าที่ด้านล่างของหน้า Word

ตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไป หน้าคี่ และหน้าคู่ อาจสร้างหน้าเปล่าในเอกสารของคุณ ถ้าหน้าเปล่าของคุณเกิดที่ส่วนท้ายของเอกสาร และคุณมีตัวแบ่งส่วนอยู่ที่นั่น ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ก่อนตัวแบ่งส่วน แล้วกด Delete

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาตัวแบ่งส่วนได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้ลองสลับเป็น แบบร่าง บนแท็บ มุมมอง
ตัวแบ่งส่วนหน้าเลขคู่ที่ด้านล่างของหน้าใน Word

ตรงกลางของเอกสาร การลบตัวแบ่งส่วนอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ ในกรณีเหล่านี้ ให้ลองเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนเป็นตัวแบ่งส่วนที่ไม่สร้างหน้าใหม่ วิธีการมีดังนี้:

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวแบ่งส่วน

 2. ในแท็บ เค้าโครง ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกดรอปดาวน์ เริ่มส่วนที่ แล้วเลือก ต่อเนื่อง

 3. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×