ลบหน้าใน Word

ถ้าคุณมีหน้าเปล่าที่ไม่ต้องการ เอกสารของคุณอาจมีย่อหน้าเปล่า ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง หรือมีตัวแบ่งส่วนอยู่ วิธีการลบหน้าเปล่ามีสองสามวิธี ขั้นตอนแรกคือให้หาเหตุผลว่าทำไมจึงมีหน้าเปล่า

หมายเหตุ: 

 • ถ้าหน้าเปล่าของคุณปรากฏเมื่อคุณพิมพ์เท่านั้น และไม่ปรากฏใน Word อาจเกิดจากคุณกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้พิมพ์ตัวคั่นหน้าระหว่างงาน โปรดตรวจสอบการตั้งค่าบนเครื่องพิมพ์

 • ถ้าคุณต้องการลบหน้าที่มีเนื้อหานั้น คลิกที่จุดเริ่มต้นของเนื้อหาที่คุณต้องการลบ กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหาที่คุณต้องการลบ เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการลบแล้ว กดแป้น DELETE บนคีย์บอร์ดของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังหาวิธีลบทั้งเอกสาร ไม่ใช่การลบเพียงหน้าเดียวหรือหลายหน้าในเอกสารของคุณ ให้ดู ลบไฟล์

วิธีง่ายๆ

ถ้าหน้าเปล่าที่คุณไม่ต้องการอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารของคุณ สิ่งแรกที่ต้องลองทำคือ ให้ไปที่ส่วนท้ายของเอกสารโดยกด CTRL+End แล้วกด Backspace ถ้าหน้าเปล่าของคุณเกิดจากย่อหน้าบางย่อหน้าที่เกินมา หรือตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเองที่อยู่ผิดที่ วิธีนี้อาจช่วยให้นำหน้าเปล่าออกได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณอาจต้องกด Backspace มากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้ามีย่อหน้าเปล่าที่ต้องการนำออกหลายย่อหน้า

ถ้าไม่ได้ผล อาจจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของหน้าเปล่า ในวิดีโอสั้นๆ ต่อไปนี้ Doug จะช่วยคุณแก้ไขปัญหา

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหน้าไม่ต้องการออก ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เปิดเครื่องหมายย่อหน้าเพื่อดูว่าอะไรทำให้เกิดหน้าเปล่า:

 1. กด CTRL+SHIFT+8 หรือคลิกปุ่ม แสดง/ซ่อน ¶ ในแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon

  ปุ่มแสดงหรือซ่อนย่อหน้า ที่มุมบนขวาของกลุ่มย่อหน้า บน Ribbon

เมื่อคุณเปิดเครื่องหมายย่อหน้า คุณจะสามารถดูว่าอะไรทำให้เกิดหน้าเปล่าในเอกสารของคุณได้

ย่อหน้าที่เกินมา

ถ้าคุณมีย่อหน้าเปล่าที่เกินมาที่ส่วนท้ายของเอกสารของคุณ คุณจะเห็นเครื่องหมายย่อหน้า (¶) ในหน้าเปล่า เลือกแล้วจากนั้นลบเครื่องหมายเหล่านั้นออก โดยการกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

ย่อหน้าเปล่าที่ด้านบนของหน้า Word

ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง

ถ้าหน้าเปล่าเกิดจากตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง คุณสามารถวางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ก่อนหน้าเปล่านั้นพอดี แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบออก

ตัวแบ่งหน้าที่ด้านล่างของหน้า Word

นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดหน้าเปล่าที่ไม่ต้องการในส่วนกลางของเอกสารเช่นกัน

ตัวแบ่งส่วน

ตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไป หน้าคี่ และหน้าคู่ อาจสร้างหน้าเปล่าใน Word ถ้าหน้าเปล่าของคุณเกิดที่ส่วนท้ายของเอกสาร และคุณมีตัวแบ่งส่วนอยู่ที่นั่น คุณสามารถวางเคอร์เซอร์ไว้ก่อนตัวแบ่งส่วนพอดี แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบออก วิธีนี้ควรนำหน้าเปล่าออกได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการดูตัวแบ่งส่วนของคุณ ให้ลองไปที่แท็บ มุมมอง ของ Ribbon แล้วสลับไปยังโหมดแบบร่าง

ตัวแบ่งส่วนหน้าเลขคู่ที่ด้านล่างของหน้าใน Word

ข้อควรระวัง: ถ้าตัวแบ่งส่วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดหน้าเปล่าในส่วนกลางของเอกสาร การนำตัวแบ่งส่วนออกอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ ถ้าคุณตั้งใจให้เนื้อหาหลังจากนั้นมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน ให้เก็บตัวแบ่งส่วนเอาไว้ คุณไม่ต้องการลบตัวแบ่งส่วน เนื่องจากการลบตัวแบ่งส่วนอาจทำให้หน้าต่างๆ ที่อยู่ก่อนตัวแบ่งส่วนนำการจัดรูปแบบของหน้าต่างๆ ที่อยู่หลังตัวแบ่งส่วนมาใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนเป็นตัวแบ่งส่วนต่อเนื่องได้ ซึ่งจะเป็นการรักษาการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบโดยไม่ต้องแทรกหน้าเปล่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนให้เป็นตัวแบ่งส่วนต่อเนื่อง:

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณหลังจากตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ไปที่แท็บ เค้าโครง ของ Ribbon

 3. คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสำหรับ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Word

 4. ในแท็บ เค้าโครง ของกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกดรอปดาวน์ เริ่มส่วนที่ แล้วเลือกต่อเนื่อง

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ประกอบด้วยตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษขั้นสูง

 5. คลิก ตกลง

วิธีนี้ควรนำหน้าเปล่าของคุณออกได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการจัดรูปแบบ

ตารางที่ส่วนท้ายของเอกสาร

ถ้าคุณยังมีหน้าเปล่าที่ไม่ต้องการที่ส่วนท้ายเอกสารของคุณอยู่ อาจเป็นเพราะว่าหน้าก่อนหน้าอาจมีตารางที่ยาวมาถึงด้านล่างของหน้า Word ต้องการย่อหน้าเปล่าหลังจากตาราง และถ้าตารางยาวจนถึงด้านล่างของหน้า ย่อหน้าเปล่าจะถูกดันให้ไปอยู่ในหน้าถัดไป คุณจะไม่สามารถลบเครื่องหมายย่อหน้าเปล่านั้นได้

หมายเหตุ: เทมเพลตประวัติส่วนตัวหลายแบบถูกจัดรูปแบบให้มีตารางแบบเต็มหน้า

ใน Word 2016 ตารางที่อยู่ส่วนท้ายของหน้าจะดันเครื่องหมายย่อหน้าให้ไปอยู่ในหน้าถัดไป

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือ ให้ซ่อนย่อหน้าเปล่าที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 1. เลือกเครื่องหมายย่อหน้า แล้วกด CTRL+D เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน เพื่อซ่อนย่อหน้านั้น

 3. ปิด แสดง/ซ่อน ¶ โดยการคลิกปุ่มบน Ribbon หรือกด CTRL+SHIFT+8

หน้าที่เกินมาควรหายไป

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ตอบหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word User Voice และแจ้งให้เราทราบ!

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบทั้งเอกสาร แทนที่จะลบหน้าเปล่าภายในเอกสารหนึ่งหน้าหรือมากกว่า ให้ไปที่ ตัวค้นหา ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์แล้วลากไปที่ ถังขยะ รายการของคุณจะไม่ถูกลบอย่างถาวรจนกว่าคุณจะล้าง ถังขยะ

ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ทั้งหมด (¶) หรือกด ปุ่มคำสั่งสำหรับคอมพิวเตอร์ของ Apple + 8

บนแท็บ หน้าแรก เครื่องหมายแสดงการแก้ไขจะถูกเน้น

เครื่องหมายย่อหน้าเปล่า

ถ้าคุณพบเครื่องหมายย่อหน้าเปล่า (¶) ให้เลือกเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเมาส์ของคุณ แล้วกด Delete

เครื่องหมายย่อหน้าว่างเปล่าถูกเน้น

ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ให้เลือกตัวแบ่งด้วยเมาส์ของคุณ แล้วกด Delete หรือคลิกทางด้านซ้ายของตัวแบ่งหน้า แล้วกด Delete

ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

ตัวแบ่งส่วน

เมื่อต้องการลบตัวแบ่งส่วน ให้ดับเบิลคลิกตัวแบ่งส่วนนั้นแล้วกด Delete

รูปของตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ:  เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วนWord จะรวมข้อความที่อยู่ก่อนและหลังตัวแบ่งส่วนเข้าด้วยกันเป็นส่วนเดียว ส่วนใหม่ที่ถูกรวมเข้าด้วยกันจะใช้การจัดรูปแบบจากส่วนที่สอง ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ที่หลังตัวแบ่งส่วน

เมื่อต้องการรักษาการจัดรูปแบบแต่นำหน้าที่เกิดออกให้ดับเบิลคลิกตัวแบ่งส่วน และในกล่องโต้ตอบ เอกสาร ให้เปลี่ยน เริ่มส่วนที่ เป็น “ต่อเนื่อง”

กล่องโต้ตอบเอกสารประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับส่วนการจัดการ หัวกระดาษ & ท้ายกระดาษ

ตารางแบบเต็มหน้า

ถ้าคุณมีตารางที่ส่วนท้ายของหน้าสุดท้ายในเอกสารของคุณ Word จะแทรกย่อหน้าเปล่าหลังตาราง ซึ่งอาจทำให้มีหน้าเปล่าปรากฏขึ้น ย่อหน้าเปล่านี้มีการจัดรูปแบบข้อมูลและคุณไม่สามารถลบออกได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำให้ย่อหน้าเปล่าเล็กลงและไม่จำเป็นต้องเพิ่มหน้าเปล่าได้

 1. เลือกตัวทำเครื่องหมายย่อหน้า (¶) ที่ปรากฏขึ้นต่อจากตาราง

  เครื่องหมายย่อหน้าว่างเปล่าจะถูกเน้นอยู่บนหน้าหลังจากตาราง

 2. คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิกภายในกล่อง ขนาดฟอนต์

  บนแท็บ หน้าแรก กล่อง ขนาดฟอนต์ ถูกเน้น

 3. พิมพ์ "1" แล้วกด Enter

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word 2016 for Mac ที่เรายังไม่ตอบหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มตอบคำถามของ Word for Mac

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word for Mac UserVoice

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบทั้งเอกสาร แทนเพียงหน้าเดียว ให้ดู ลบหรือคืนค่าไฟล์และโฟลเดอร์ใน OneDrive

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเอาย่อหน้าและตัวแบ่งหน้าที่ว่างเปล่าออกโดยใช้ Word Online

 1. คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

 2. ย่อหน้าที่ว่างเปล่าจะปรากฏเป็นบรรทัดว่างในเอกสารของคุณ ถ้าต้องการเอาย่อหน้าเหล่านั้นออก ให้เลือกย่อหน้าและลบออก (ย่อหน้าใน Word คือข้อความใดๆ ที่ลงท้ายด้วยการกด Enter)

 3. เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้า คลิกเพื่อเลือก แล้วกด ลบ

  รูปของ ตัวแบ่งหน้า ที่ถูกเลือกใน Word Online

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้คำสั่ง เปิดใน Word เพื่อเปิดเอกสารและลบตัวแบ่งส่วนได้

รูปของคำสั่ง เปิดใน Word ใน Word Web App

เมื่อคุณมีเอกสารเปิดอยู่ใน Word ให้ดู ลบหน้าใน Word หรือ ลบหน้าเปล่าใน Word 2016 for Mac ถ้าคุณไม่มี Word คุณสามารถ ทดลองใช้หรือซื้อ Office เวอร์ชันล่าสุดได้ทันที

เคล็ดลับ: Word Online ทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Word และโปรแกรม Office บนเดสก์ท็อปอื่นๆ และเราจะอัปเดตโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้รับ เช่น ข้อคิดเห็นของคุณ สำหรับการประกาศฟีเจอร์ล่าสุด โปรดเยี่ยมชม บล็อก Office Online

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word Online ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามใน ชุมชนตอบคำถามของ Word Online

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word Online หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word Online UserVoice แล้วบอกให้เราทราบ!

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×