ลบหน้าใน OneNote Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อสมุดบันทึกของคุณเติบโต และเปลี่ยนช่วงเวลา คุณอาจต้องการลบหน้าหรือหน้าย่อยที่คุณไม่จำเป็น คุณสามารถได้อย่างง่ายดายเอาหน้าออกจากสมุดบันทึกของคุณโดยใช้ OneNote Online แต่ต้องแน่ใจว่า คุณต้องการกำจัดเหล่านั้นนั่นคือการลบหน้าจะถาวรได้

ข้อควรระวัง: ไม่เหมือนกับครบถ้วน OneNote แอ ซึ่งคุณสามารถใช้ Ctrl + Z (ใน Windows) หรือ⌘ + Z (ใน Mac) เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ การลบหน้าใน OneNote Online คือทันที และไม่สามารถเลิกทำ

  1. ใน OneNote Online ไปส่วนที่ประกอบด้วยหน้า หรือ subpage ที่คุณต้องการลบ

  2. คลิกขวา (พีซี) หรือคลิกตัวควบคุม (Mac) ชื่อหน้า แล้ว คลิกลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×