ลบหน้าโดยใช้ Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาที่หน้า แล้วเลือก ลบ ถ้าหน้านั้นไม่ว่างเปล่า คุณจะเห็นประกาศ คลิก ใช่ เพื่อลบหน้า
  กล่องโต้ตอบคำเตือนเกี่ยวกับการลบหน้าที่มีวัตถุ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองแบบสองหน้าและคุณเลือกแบบสองหน้า เมนูบริบทจะเปิดกล่องโต้ตอบขึ้น ซึ่งจะมีตัวเลือกให้ลบหน้าด้านซ้ายบน ขวาล่าง หรือทั้งสองหน้า

  • หน้าต้นแบบจะถูกลบในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่ต่างกันคือ

   • เมื่อต้องการไปยังหน้าต้นแบบ คุณจะไปผ่านทางแท็บ การออกแบบหน้า > หน้าต้นแบบ > แก้ไขหน้าต้นแบบ

   • คุณไม่สามารถลบเพียงแค่หน้าเดียวจากมุมมองแบบสองหน้า

  • ถ้าคุณลบหน้าที่มีพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน (จะแสดงเป็นการเรียงซ้อนของหน้าในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า) คุณจะถูกแจ้งเตือนว่าการลบจะยกเลิกแค็ตตาล็อกเวียนของคุณและยกเลิกการเชื่อมต่อจากแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×