ลบลักษณะพิเศษออกจากรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  ในการเอาลักษณะพิเศษเดียวกันออกจากรูปภาพหลายรูป ให้คลิกที่รูปภาพแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณคลิกที่รูปภาพอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะของรูปภาพ คลิกที่ ลักษณะพิเศษของรูปภาพ

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  หากคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้คลิกที่รูปภาพแล้ว

 3. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการผสมผสานลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละชนิดหลายครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่สามทางด้านบน เพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมดออก

ด้านบนของหน้า

Outlook

สำหรับรูปภาพหนึ่งรูป

 1. คลิกที่รูปภาพที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะของรูปภาพ คลิกที่ ลักษณะพิเศษของรูปภาพ

  เครื่องมือรูปภาพ แท็บรูปแบบ

  หากคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้คลิกที่รูปภาพแล้ว

 3. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการผสมผสานลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละชนิดหลายครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่สามทางด้านบน เพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมดออก

สำหรับรูปภาพหลายรูปพร้อมกัน

 1. คลิกขวาที่รูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก และบน เมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ การตัดข้อความ

 2. คลิก จัตุรัส หรือตัวเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ

 3. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  แท็บ แทรก

 4. ตัดและวางรูปภาพที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออกไปยังพื้นที่วาดรูป

 5. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษของเงา ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ ลักษณะพิเศษของเงา แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษของเงา

  เครื่องมือรูปภาพ, รูปแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้คลิกที่รูปภาพแล้ว

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  ในการเอาลักษณะพิเศษเดียวกันออกจากรูปภาพหลายรูป ให้คลิกที่รูปภาพแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณคลิกที่รูปภาพอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะของรูปภาพ คลิกที่ ลักษณะพิเศษของรูปภาพ

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  หากคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้คลิกที่รูปภาพแล้ว

 3. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการผสมผสานลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละชนิดหลายครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่สามทางด้านบน เพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมดออก นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อเอาลักษณะพิเศษทั้งหมดออกในครั้งเดียว แต่การดำเนินการนี้จะตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดใหม่ที่คุณได้ทำไว้กับรูปภาพด้วย

ด้านบนของหน้า

Word

สำหรับรูปภาพหนึ่งรูปที่อยู่นอกพื้นที่วาดรูป

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะของรูปภาพ คลิกที่ ลักษณะพิเศษของรูปภาพ

  เครื่องมือรูปภาพ แท็บรูปแบบ

  หากคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้คลิกที่รูปภาพแล้ว

 3. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการผสมผสานลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

สำหรับรูปภาพหนึ่งรูปขึ้นไปในพื้นที่วาดรูป

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษของเงา ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ ลักษณะพิเศษของเงา แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษของเงา

  เครื่องมือรูปภาพ, รูปแท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้คลิกที่รูปภาพแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษเดียวกันออกจากหลายรูปภาพ คุณต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการตัดข้อความ และคัดลอกรูปภาพไปยัง พื้นที่วาดรูป (หลังการลบลักษณะพิเศษ คุณจะสามารถคัดลอกรูปภาพกลับไปยังตำแหน่งเดิมในเอกสารของคุณได้) หากต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการตัดข้อความ ให้คลิกขวาที่รูปภาพแต่ละรูป ชี้ไปที่ การตัดข้อความ บน เมนูทางลัด แล้วคลิกที่ จัตุรัส หรือตัวเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×