ลบรายการ RSS เก่าโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระดับเสียงของเนื้อหาบนตัวดึงข้อมูล RSS บางอย่างอาจเป็นสูงมาก เมื่อคุณเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS เพิ่มเติมMicrosoft Office Outlook 2007 คุณอาจพบว่า Microsoft Exchange กล่องจดหมาย หรือไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของคุณจะได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขนาด

ฟีเจอร์การเก็บถาวรอัตโนมัติในMicrosoft Outlook แสดงแบบอัตโนมัติเมื่อต้องการลบรายการที่เก่ากว่าวันแน่นอน ตัวดึงข้อมูล RSS หลายรวมข่าวสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามเวลา จำเป็นต้องเก็บรายการที่เก่ากว่านั้นมักจะไม่จำเป็นที่เป็นการเก็บข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: ขั้นตอนในบทความนี้ต้องใช้ฟีเจอร์การเก็บถาวรอัตโนมัติ เก็บถาวรอัตโนมัติอาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ได้ของโปรไฟล์ Outlook ของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange ด้วยส่งข้อความการจัดการระเบียน

ในบทความนี้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บถาวรอัตโนมัติ

เก็บถาวรอัตโนมัติที่กำหนดเองสำหรับรายการ RSS

เปิดใช้งานการเก็บถาวรอัตโนมัติ

ระบุการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS

เก็บถาวร หรือลบด้วยตนเอง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บถาวรอัตโนมัติ

เก็บถาวรอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และทำงานโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้ การเก็บถาวร และ ถ้ามีระบุ เก่าเอารายการออกจากโฟลเดอร์ Outlook ทั้งหมด รายการที่เก่ากว่าจะที่ถึงอายุเก็บถาวรที่ระบุเท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้น Outlook สร้างไฟล์ที่เก็บถาวรในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • Windows Vista   

  drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ในเครื่อง นั้นอาจถูกซ่อนอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่แสดง ดูวิธีใช้ Microsoft Windows

 • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003   

  ไดรฟ์: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์Local Settings นั้นอาจถูกซ่อนอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่แสดง ดูวิธีใช้ของ Windows

หลังจากที่ Outlook เก็บรายการ คุณสามารถเข้าถึงรายการโดยตรงจากที่เก็บถาวรโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook เมื่อต้องการดูการเก็บถาวรโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์เก็บถาวร คุณจะเห็นว่า Outlook รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ที่มีอยู่ของคุณ ถ้าไม่มีโฟลเดอร์แม่ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่คุณเลือกที่จะเก็บถาวร โฟลเดอร์แม่ที่ถูกสร้างขึ้นในแฟ้มที่เก็บถาวร ได้ภายในโฟลเดอร์แม่ที่ จะเก็บถาวรรายการที่ตรงตามเกณฑ์ที่เก็บถาวรอัตโนมัติ ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการเก็บถาวร รายการย้ายกลับไปยังกล่องจดหมายหลักของคุณ คุณสามารถนำเข้ารายการทั้งหมดจากแฟ้มที่เก็บถาวรลง ในโฟลเดอร์เดิม หรือไป ยังโฟลเดอร์อื่นที่คุณระบุ หรือด้วยตนเองคุณสามารถย้าย หรือคัดลอกรายการ รวมถึงการลากระหว่างโฟลเดอร์

บนของเพจ

เก็บถาวรอัตโนมัติที่กำหนดเองสำหรับรายการ RSS

มีสองชุดของการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติซึ่งตั้งค่าส่วนกลางและการตั้งค่าสำหรับแต่ละโฟลเดอร์:

 • ตั้งค่าส่วนกลาง    ตั้งค่าส่วนกลางหรือเรียกว่าการตั้งค่าเริ่มต้น กำหนดว่า เรียกใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติทั้งหมด และหน้าที่ตามค่าเริ่มต้นด้วยรายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ Outlook ใด ๆ ยกเว้นที่ติดต่อ ซึ่งเป็นการเก็บถาวรอัตโนมัติยกเว้น

 • ตั้งค่าสำหรับแต่ละโฟลเดอร์    ตั้งค่าเหล่านี้แทนการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณสามารถเก็บถาวรโฟลเดอร์แต่ละแตกต่างกัน

ถ้าคุณไม่ต้องระบุการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง โฟลเดอร์จะไม่ถูกเก็บถาวร ตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัตินำไปใช้กับกล่องจดหมายปัจจุบันเท่านั้น นั่นหมายความว่า ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณแล้ว ตั้งค่าส่วนกลางสำหรับเก็บถาวรอัตโนมัติ ตั้งค่าการนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ Exchange เท่านั้น

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ รายการในกล่องจดหมายของคุณอาจจะอยู่ภายใต้นโยบายการเก็บข้อมูลหรือส่งข้อความการจัดการระเบียนที่บังคับใช้ขององค์กรของคุณ นโยบายการเก็บข้อมูลและการจัดการระเบียนที่มีข้อจำกัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ของรายการสำหรับระยะเวลาตามที่กำหนด โดยนโยบายองค์กร นโยบายเหล่านี้จะมีผลเหนือการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ เก็บถาวรอัตโนมัติจะถูกเอาออกทั้งหมดจากโปรไฟล์ Outlook ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการจัดการระเบียนที่มีการส่งข้อความถูกเปิดใช้งานบนทุกบัญชีผู้ใช้ Exchange ในโปรไฟล์ Outlook ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

บนของเพจ

เปิดใช้งานการเก็บถาวรอัตโนมัติ

แม้ว่าการเก็บถาวรอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิด และเปิดใช้งานฟีเจอร์เมื่อจำเป็น เก็บถาวรอัตโนมัติต้องเปิดใช้งานสำหรับขั้นตอนในบทความนี้เพื่อทำงาน

ถ้าคุณต้องการใช้เก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS เฉพาะโฟลเดอร์ เราขอแนะนำให้ คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้เก็บถาวรอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน แต่จะไม่มีแอคชันยกเว้นในโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณกำหนดค่า ช่วยป้องกันไม่ให้มีการเก็บถาวรโดยไม่ตั้งใจหรือการลบจากโฟลเดอร์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะมีผลต่อการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บอื่น ๆ คลิกเก็บถาวรอัตโนมัติ

  การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเรียกใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติทุก ๆ n วัน

 4. ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 60 ในกล่องจำนวนครั้งที่คุณต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติเพื่อเรียกใช้

  เมื่อต้องการใช้เก็บถาวรอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพกับโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS เราขอแนะนำให้ คุณใช้ค่าที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 7 วัน นี่คือไม่จำนวนของวันที่มีเก็บรายการ แต่ถี่เก็บถาวรอัตโนมัติ ยิ่งบ่อยคุณเรียกใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติ แม่นยำยิ่งมีคาบเวลาการเก็บข้อมูลของคุณ

 5. ภายใต้เก็บถาวรระหว่าง ล้างกล่องกาเครื่องหมายการหมดอายุรายการที่ถูกลบ (เฉพาะโฟลเดอร์อีเม) และเก็บถาวรหรือลบรายการเก่า

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณบังเอิญดำเนินการเก็บถาวรอัตโนมัติในโฟลเดอร์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะมีผลกระทบต่อ ในภายหลังในบทความนี้ ระบุการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติตามสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

  ถ้าคุณได้ใช้เก็บถาวรอัตโนมัติ และบางอย่างของโฟลเดอร์ของคุณใช้การตั้งค่าส่วนกลางเริ่มต้น โดยไม่จำเป็นให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

บนของเพจ

ระบุการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS

คุณต้องการระบุการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS คุณสมบัติเก็บถาวรอัตโนมัติไม่ซ้ำซึ่งคุณสมบัติจะสืบทอดมาจากโฟลเดอร์แม่ที่ไม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS แล้ว คลิ กคุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บ เก็บถาวรอัตโนมัติ

  การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์ข้อมูล RSS

 3. คลิกเก็บถาวรโฟลเดอร์นี้โดยใช้การตั้งค่าเหล่านี้

 4. ในการล้างข้อมูลรายการที่เก่ากว่างวด n ซึ่ง n แสดงค่าตัวเลข 1 ถึง 999 และช่วงเวลาเท่ากับเดือนวัน หรือสัปดาห์ ใส่ความยาวสูงสุดของเวลาที่คุณต้องการให้รายการ RSS จะถูกเก็บไว้

 5. คลิกลบรายการเก่าอย่างถาวร

 6. คลิก ตกลง

 7. ทำซ้ำสำหรับแต่ละตัวดึงข้อมูล RSS โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการลบโดยอัตโนมัติ

บนของเพจ

เก็บถาวร หรือลบด้วยตนเอง

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เก็บถาวร

 2. ระบุว่า จะเก็บถาวรโฟลเดอร์ทั้งหมด โดยใช้การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ (นั่นคือ การตั้งค่าเริ่มต้นหรือตั้งค่าสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณระบุไว้สำหรับแต่ละโฟลเดอร์) หรือเลือกว่าต้องการเก็บถาวรโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ โดยใช้ตัวเลือกที่คุณระบุในกล่องโต้ตอบนี้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บถาวรไปยังไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นหนึ่ง ระบุชื่อไฟล์ที่แตกต่างกันในกล่องแฟ้มที่เก็บถาวร Outlook สร้างแฟ้มที่เก็บถาวรอื่นสำหรับรายการโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ที่เลือก

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×