ลบรายการ หรือล้างถังรีไซเคิลของไซต์ SharePoint

ลบรายการ หรือล้างถังรีไซเคิลของไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณลบรายการออกจากไลบรารีเอกสารSharePoint หรือรายการ ดังกล่าวไม่ได้เอาออกจากSharePoint ทันที รายการที่ถูกลบไปลงในไซต์ถังรีไซเคิล ที่อยู่จนกว่าพวกเขากำลังลของประมาณ 90 วันในภายหลัง ภายในเวลาที่ คุณสามารถกู้คืนไฟล์ที่เก็บไว้ หรือเมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นออก

สิ่งสำคัญ: SharePoint ถังรีไซเคิลจะแตกต่างจากถังรีไซเคิลใน Windows เมื่อต้องการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบออกจากเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณภายในเครื่อง ใช้Windows ถังรีไซเคิลขั้นแรก เมื่อต้องการวางถังรีไซเคิลของ Windows ของคุณบนเดสก์ท็อปของคุณ ดูวางถังรีไซเคิลของ Windows กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังมองหาถังรีไซเคิลสำหรับOneDrive ไปยังไซต์ของคุณOneDrive และเลือกถังรีไซเคิล ทางด้านซ้ายของหน้าจอ

ถ้าคุณต้องการคืนค่ารายการในถังรีไซเคิลของไซต์ ดูคืนค่ารายการในถังรีไซเคิลของไซต์ SharePoint

อัปเด 25 มกราคม 2017 ขอบคุณต่อลูกค้าคำติชม

ลบรายการออกจากถังรีไซเคิลของไซต์

เมื่อต้องการลบรายการออกจากSharePoint Online ถังรีไซเคิลของไซต์

 1. คลิกถังรีไซเคิล ในแถบเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอ

  เลือกถังรีไซเคิลบนทางซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล บนแถบเปิดใช้ด่วน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์

  • ถังรีไซเคิลในส่วนด้านบนขวาของหน้าเนื้อหาไซต์ได้

   ปุ่มรีไซเคิลหน้าเนื้อหาของ SharePoint Online ไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล    ถังรีไซเคิลอาจถูกปิดใช้งาน พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูกำหนดค่าถังรีไซเคิลของการตั้งค่าบน TechNet

 2. ในหน้าถังรีไซเคิล คลิกกล่องทางด้านขวาของรายการหรือไฟล์ที่คุณต้องการลบ หรือคืนค่า

 3. คลิกลบ เพื่อลบไฟล์ที่เลือก

  SharePoint Online ไซปุ่มรายการลบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการคุณกำลังมองหา นั้นอาจมีเกินขีดจำกัดเวลาพัก และลบไปแล้ว ถ้าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ดูคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ ถ้าคุณ ไม่เห็น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณที่อาจสามารถกู้คืนกลับมา

เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดจากSharePoint Online ถังรีไซเคิลของไซต์

 1. คลิกถังรีไซเคิล ในแถบเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอ

  เลือกถังรีไซเคิลบนทางซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล บนแถบเปิดใช้ด่วน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์

  • ถังรีไซเคิลในส่วนด้านบนขวาของหน้าเนื้อหาไซต์ได้

   ปุ่มรีไซเคิลหน้าเนื้อหาของ SharePoint Online ไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล    ถังรีไซเคิลอาจถูกปิดใช้งาน พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูกำหนดค่าถังรีไซเคิลของการตั้งค่าบน TechNet

 2. หน้าคลิกล้างถังรีไซเคิล เพื่อลบรายการทั้งหมดในถังรีไซเคิล

  SharePoint Online ว่างถังรีไซเคิลปุ่ม

  ถ้าไม่เห็นถังรีไซเคิลว่าง ทำให้แน่ใจว่า คุณยกเลิกเลือกรายการทั้งหมดในถังรีไซเคิล

เมื่อต้องการลบรายการออกจากSharePoint ไซต์ 2016 หรือ 2013 ถังรีไซเคิล

หมายเหตุ: ถังรีไซเคิลแสดงเฉพาะรายการที่คุณได้ลบออก คุณไม่สามารถดูรายการที่ถูกลบออก โดยผู้ใช้อื่นนอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลบนไซต์ของคุณ นั้นไม่ได้ถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

 1. คลิกถังรีไซเคิล ในแถบเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอ

  เลือกถังรีไซเคิลบนทางซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล บนแถบเปิดใช้ด่วน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์

  • ถังรีไซเคิลในส่วนด้านบนขวาของหน้าเนื้อหาไซต์ได้

   มุมมองของปุ่มถังรีไซเคิลภายในเนื้อหาของไซต์

  หมายเหตุ: 

  • ถังรีไซเคิลแสดงเฉพาะรายการที่คุณได้ลบออก คุณไม่สามารถดูรายการที่ถูกลบออก โดยผู้ใช้อื่นนอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

  • ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล    ถังรีไซเคิลอาจถูกปิดใช้งาน พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูกำหนดค่าถังรีไซเคิลของการตั้งค่าบน TechNet

 2. ในหน้าถังรีไซเคิล คลิกกล่องทางด้านขวาของรายการหรือไฟล์ที่คุณต้องการลบ หรือคืนค่า

 3. คลิกลบส่วนที่เลือก เพื่อลบไฟล์ที่เลือก

  ปุ่มลบหน้าถังรีไซ 2016 SharePoint ถูกเน้น
 4. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการคุณกำลังมองหา นั้นอาจมีเกินขีดจำกัดเวลาพัก และลบไปแล้ว ถ้าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ดูคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ ถ้าคุณ ไม่เห็น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณที่อาจสามารถกู้คืนกลับมา

เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดจากSharePoint ไซต์ 2016 หรือ 2013 ถังรีไซเคิล

 1. คลิกถังรีไซเคิล ในแถบเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอ

  เลือกถังรีไซเคิลบนทางซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล บนแถบเปิดใช้ด่วน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์

  • ถังรีไซเคิลในส่วนด้านบนขวาของหน้าเนื้อหาไซต์ได้

   มุมมองของปุ่มถังรีไซเคิลภายในเนื้อหาของไซต์
 2. หน้าคลิกล้างถังรีไซเคิล เพื่อลบรายการทั้งหมดในถังรีไซเคิล

ล้างถังรีไซเคิลของรายการทั้งหมด

เมื่อต้องการลบรายการออกจากSharePoint ไซต์ 2010 หรือ 2007 ถังรีไซเคิล

 1. คลิกถังรีไซเคิล บนแถบ Quick Launch (คุณอาจต้องเลื่อนลงมา)

  ลิงก์รีไซเคิลของไซต์ 2010 SharePoint บนแถบเปิดใช้ด่วน

  ถ้าถังรีไซเคิล ไม่ปรากฏบนแถบเปิดใช้ด่วน คลิกทั้งหมดเนื้อหาไซต์ และเลื่อนไปยังด้านล่าง

  หมายเหตุ: 

  • ถังรีไซเคิลแสดงเฉพาะรายการที่คุณได้ลบออก คุณไม่สามารถดูรายการที่ถูกลบออก โดยผู้ใช้อื่นนอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

  • ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล    ถังรีไซเคิลอาจถูกปิดใช้งาน พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูกำหนดค่าถังรีไซเคิลของการตั้งค่าบน TechNet

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการหรือไฟล์

  กล่องโต้ตอบถังรีไซ 2007 SharePoint ที่ มีรายการที่เลือก
 3. คลิก ลบส่วนที่เลือก

  กล่องโต้ตอบถังรีไซ 2007 SharePoint มีลบส่วนที่เลือกถูกเน้น
 4. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการคุณกำลังมองหา นั้นอาจมีเกินขีดจำกัดเวลาพัก และลบไปแล้ว ถ้าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ดูคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ ถ้าคุณ ไม่เห็น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณที่อาจสามารถกู้คืนกลับมา

 1. คลิกถังรีไซเคิล ในแถบเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอ

  ลิงก์รีไซเคิลของไซต์ 2010 SharePoint บนแถบเปิดใช้ด่วน

  ถ้าถังรีไซเคิล ไม่ปรากฏบนแถบเปิดใช้ด่วน คลิกทั้งหมดเนื้อหาไซต์ และเลื่อนไปยังด้านล่าง แล้วคลิกถังรีไซเคิล

 2. บนหน้าถังรีไซเคิล คลิกกล่องทางด้านซ้ายของชนิด ที่ด้านบนของคอลัมน์แรก แล้ว คลิ กลบส่วนที่เลือก เพื่อลบรายการทั้งหมด

  ถังรีไซ 2010 SharePoint ช่องเก็บการลบไฟล์ทั้งหมด
 3. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

ฉันสามารถขอรับกลับรายการที่จะลบจากไซต์SharePoint ถังรีไซเคิลได้อย่างไร

เมื่อคุณเปิดถังรีไซเคิล คุณจะเห็นรายการที่คุณได้ลบเท่านั้น เมื่อคุณลบรายการในถังรีไซเคิลของไซต์จาก นั้นโดยอัตโนมัติเข้าสู่ขั้นตอนที่สองหรือไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิลซึ่งจะยังคงสำหรับงวดที่ตั้งจนกว่าจะถูกลบออกจากSharePoint ทั้งหมด ถ้าคุณอยู่ในไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ดูคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ

วางถังรีไซเคิล Windows กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

ในขณะที่ถังรีไซเคิล WIndows ไม่ได้ทำงานร่วมกับ SharePoint จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการรับไฟล์ในเครื่องที่คุณลบ นี่คือวิธีการใส่กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

เมื่อต้องการวางถังรีไซเคิล สำหรับ Windows 10 กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 10 แล้วเลือก ตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง

 2. เลือก การปรับให้เป็นส่วนบุคคล > ธีม > ตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล > นำไปใช้

• เมื่อต้องการไปยังการตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อปใน Windows 8.1 ให้ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วเลือก ค้นหา พิมพ์ ไอคอนเดสก์ท็อป ในกล่องค้นหา แล้วเลือก แสดง หรือ ซ่อน ไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

• เมื่อต้องการไปยังการตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อปใน Windows 7 ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น พิมพ์ไอคอนเดสก์ท็อปใน กล่องค้นหา แล้วเลือก แสดง หรือ ซ่อน ไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าบทความนี้ไม่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีอะไรที่สับสนหรือหายไป โปรดใส่เวอร์ชันของ SharePoint, ระบบปฏิบัติการ และเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพิ่มข้อมูล และอัปเดตบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×