ลบระเบียน Business Contact ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณลบเวิร์กBusiness Contact record, Business Contact Manager for Outlook ลบรายการทั้งหมดที่เชื่อมโยง เช่นบัญชีผู้ใช้ระเบียน โอกาสระเบียน โครงการทางธุรกิจ งานโครงการ และรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารด้วย

ลบระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ

ก่อนที่จะลบระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ ตรวจสอบว่า คุณได้บันทึกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งของรายการที่มีการเชื่อมโยงที่คุณต้องการเก็บหรือไม่

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ

 2. ในรายการติดต่อทางธุรกิจ คลิกระเบียนติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการลบ

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ

รายการที่เชื่อมโยงที่ถูกลบอาจยังคงเป็นพร้อมใช้งานหลังจากที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียนจะถูกลบออกถ้า:

 • รายการถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • A รายการ Outlook ที่เชื่อมโยงซึ่งมีข้อความอีเมล การนัดหมาย หรืองาน ซึ่งถูกลบไปพร้อมกับBusiness Contact record ในBusiness Contact Manager for Outlook แต่จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook ของคุณ

  • ข้อมูลถูกลบจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่ -Business Contact Manager for Outlook ดั้งเดิม แต่ถูกลิงก์ไปยังระเบียนบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ในBusiness Contact Manager for Outlook

 • Business Contact Manager for Outlook เป็นตำแหน่งที่ตั้งเดียวที่รายการถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และรายการถูกลบไปแล้วเป็นการเชื่อมโยงขึ้นต่อกัน

  • รายการไม่ได้เชื่อมโยงก่อนที่จะติดต่อทางธุรกิจที่ระเบียนถูกลบ

  • รายการถูกลิงก์ไปยังอีกBusiness Contact record ก่อนที่จะถูกลบออกกับระเบียนติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยง

  • ข้อมูลก็คือการบัญชีผู้ใช้ ซึ่งเป็นระเบียนเป็นอิสระ

 • โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไม่เคยบัง

  หมายเหตุ: เฉพาะเจ้าของฐานข้อมูล สามารถลบรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร

ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดข้อมูลที่เชื่อมโยงขึ้นต่อกันและว่าพวกเขาจะถูกบันทึกในBusiness Contact Manager for Outlook

ชนิดของรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

บันทึกไว้ใน
Business Contact Manager for Outlook เท่านั้นได้อย่างไร

บันทึกย่อธุรกิจ

ใช่

โครงการทางธุรกิจ

ใช่

งานโครงการ

ใช่

ข้อความอีเมล

ไม่ใช่

โอกาสทางการขาย

ใช่

งาน (Task)

ไม่ใช่

การนัดหมาย (Appointment)

ไม่ใช่

บันทึกการโทร

ใช่

แฟ้ม (File)

ไม่ใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×