ลบผู้ติดต่อหรือกลุ่มที่ติดต่อ

ด้วย Office Communicator คุณสามารถลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ออกจากกลุ่มต่างๆ หรือออกจากรายขื่อผู้ติดต่อทั้งหมดได้ อีกทั้งยังสามารถลบกลุ่มทั้งหมด หรือลบสมาชิกที่เลือกไว้ของกลุ่มนั้นๆ ออกจากรายการที่ติดต่อได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

ลบสมาชิกหลายคนออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

ลบกลุ่มออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

ลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

  • ถ้าต้องการลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วคลิก นำออกจากกลุ่ม

  • ถ้าต้องการลบผู้ติดต่อออกจากรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิก นำออกจากรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ลบสมาชิกหลายคนออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

  • ถ้าต้องการลบผู้ติดต่อหลายคนออกจากกลุ่ม ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกขวาที่ผู้ติดต่อสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก แล้วคลิก นำออกจากกลุ่ม

  • ถ้าต้องการลบผู้ติดต่อหลายคนออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกขวาที่ผู้ติดต่อสุดท้าย แล้วคลิก นำออกจากรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ลบกลุ่มออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

  • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×