ลบผู้ติดต่อหรือกลุ่มที่ติดต่อ

With Office Communicator you can remove a contact from a group, groups, or entirely from the Contact List. You can also remove entire groups, or selected members of a group from the Contact List.

หมายเหตุ: ใน Communicator 2007 R2 คุณอาจต้องการแสดงกลุ่มการโทรแบบทีมหรือกลุ่มผู้รับมอบสิทธิ์ ในรายการที่ติดต่อของคุณ กลุ่มเหล่านี้สัมพันธ์กับการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าของคุณ คุณไม่สามารถลากและวางที่ติดต่อลงในหรือนอกกลุ่มสองกลุ่ม เนื่องจากเป็นการตั้งค่าขั้นสูง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

ลบสมาชิกหลายคนออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

ลบกลุ่มออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

ลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

  • ถ้าต้องการลบผู้ติดต่อออกจากกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วคลิก นำออกจากกลุ่ม

  • ถ้าต้องการลบผู้ติดต่อออกจากรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิก นำออกจากรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ลบสมาชิกหลายคนออกจากกลุ่มหรือรายการที่ติดต่อ

  • ในการลบที่ติดต่อหลายรายการออกจากกลุ่ม ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ คลิกขวาที่ที่ติดต่อสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก และคลิก ลบออกจากกลุ่ม

  • ในการลบที่ติดต่อหลายรายการออกจากรายการที่ติดต่อ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ คลิกขวาที่ที่ติดต่อล่าสุด จากนั้นคลิกที่ ลบออกจากรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ลบกลุ่มออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

  • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×