Office

ลบประวัติการค้นหาหรือส่งออกประวัติการค้นหาใน Outlook บนเว็บ

คุณสามารถลบประวัติการค้นหาของคุณใน Outlook บนเว็บ หรือส่งออกเป็นไฟล์เป็นค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

  1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า Settings > ดูการตั้งค่า ใน Outlook ทั้งหมด

  2. เลือก ทั่วไป >ความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

  3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ในการลบประวัติการค้นหา ให้เลือก select ลบประวัติ

    • หากต้องการส่งออกประวัติการค้นหาไปยังไฟล์ .csv ให้เลือก ส่งออก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×