ลบปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สามารถลบปฏิทินใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นยกเว้นปฏิทินหลักของ Outlook ที่ใช้สำหรับการเรียกประชุมที่คุณส่ง และยอมรับ ปฏิทินเพิ่มเติมที่คุณเปิด เช่นแชร์ ทีม หรือปฏิทิน SharePoint สามารถถูกเอาออกเพื่อให้พวกเขาจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง หรือปรากฏในมุมมองปฏิทิน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลบปฏิทิน

ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินหลัก

เอาแชร์ ทีม กลุ่ม และปฏิทิน SharePoint ออก

ลบปฏิทิน

  1. ใน ปฏิทิน ภายใต้ ปฏิทินของฉัน ให้คลิกขวาที่ชื่อปฏิทินที่คุณต้องการลบ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบปฏิทินหลักของ Outlook ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้ Outlook ครั้งแรก

  1. คลิก ลบปฏิทิน

  2. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

ลบรายการทั้งหมดออกจากปฏิทินหลัก

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถลบปฏิทินหลักของ Outlook แต่คุณสามารถลบรายการทั้งหมดบนปฏิทินนั้น

คำเตือน: ขั้นตอนต่อไปนี้จะลบรายการทั้งหมดในปฏิทินของคุณ รวมถึงวันหยุดที่จะถูกเพิ่มลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแทนค่าเริ่มต้นวันหยุด Outlook ที่ถูกลบในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ แต่รายการปฏิทินอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ปฏิทินของฉัน คลิกปฏิทิน

  2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก รายการ

  3. คลิกในรายการข้อมูล จากนั้น กด CTRL + A

  4. รายการทั้งหมดในรายการควรจะถูกเลือกไว้ในตอนนี้

  5. กด DELETE

ด้านบนของหน้า

เอาปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทินทีม ปฏิทินกลุ่ม และปฏิทิน SharePoint ออก

เมื่อคุณเปิดปฏิทินเหล่านี้ใน Outlook พวกเขาจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างนำทางในมุมมองปฏิทิน ทำให้คุณสามารถดูปฏิทินในภายหลังด้วยการคลิกเพียงเฉพาะอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการลบปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทินทีม ปฏิทินกลุ่ม หรือปฏิทิน SharePoint ให้ทำดังต่อไปนี้

  • คลิกขวาที่ชื่อ จากนั้นคลิก ลบกลุ่ม หรือ ลบปฏิทิน

ปฏิทินจะถูกเอาออกจากบานหน้าต่างนำทาง และไม่ปรากฏในมุมมองปฏิทิน ไม่มีลบปฏิทินเองก็ ตามที่คุณเท่านั้นถูกดูสำเนาของข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×