ลบที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การลบที่ติดต่อจะเป็นการลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Exchange Server, Lync, LinkedIn หรือ Facebook จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคุณแค่ลบข้อมูลใดๆ ที่ปรับเป็นแบบส่วนตัวซึ่งคุณเพิ่มไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. บน แถบนำทาง ให้คลิก บุคคล

    คลิก บุคคล

  2. ใน Ribbon ใน มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก บุคคล

    เลือกบุคคลในมุมมองปัจจุบัน

  3. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ

  4. คลิก ลบ

    การลบที่ติดต่อ

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×