ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลบตาราง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

วางเคอร์เซอร์บนตารางจนกว่าจุดจับย้ายตาราง จุดจับลูกศรสี่หัว จะปรากฏขึ้น จากนั้น ให้คลิกจุดจับย้ายตาราง แล้วกดแป้น Backspace

ถ้าจุดจับย้ายตารางไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าเอกสารอาจไม่ได้อยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เมื่อต้องการสลับเป็นมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิกปุ่มเค้าโครงเหมือนพิมพ์ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word

ปุ่ม เค้าโครงเหมือนพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเฉพาะบางส่วนของแถวตารางให้ดูที่การเพิ่มเซลล์แถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

ลบเนื้อหาของตาราง

เมื่อต้องการลบข้อมูลที่อยู่ในตาราง ให้เลือกส่วนนั้นของตาราง แล้วกดแป้น Delete

เส้นขอบของแถวและคอลัมน์ตารางจะยังคงอยู่ แต่เนื้อหาทั้งหมดจะหายไป

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×