Office

ลบตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วางเคอร์เซอร์บนตารางจนกว่าจุดจับย้ายตาราง จุดจับลูกศรสี่หัว จะปรากฏขึ้น จากนั้น ให้คลิกจุดจับย้ายตาราง แล้วกดแป้น Backspace

ถ้าจุดจับย้ายตารางไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าเอกสารอาจไม่ได้อยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เมื่อต้องการสลับเป็นมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิกปุ่มเค้าโครงเหมือนพิมพ์ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word

ปุ่ม เค้าโครงเหมือนพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเพียงบางส่วนของแถวตาราง ดูเพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตาราง

ลบเนื้อหาของตาราง

เมื่อต้องการลบข้อมูลที่อยู่ในตาราง ให้เลือกส่วนนั้นของตาราง แล้วกดแป้น Delete

เส้นขอบของแถวและคอลัมน์ตารางจะยังคงอยู่ แต่เนื้อหาทั้งหมดจะหายไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×