ลบตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ เครื่องมือตาราง เมื่อต้องการลบตารางใน Word Online อย่างรวดเร็ว

  1. ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

ตัวเลือกเมนู แก้ไขใน Word Online

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในตารางเพื่อเปิด เครื่องมือตาราง

รูปภาพของแท็บ ออกแบบ และ เค้าโครง ภายใต้ เครื่องมือตาราง ใน Word Online

  1. คลิก เค้าโครง > ลบตาราง

รูปภาพของปุ่ม ลบ ที่อยู่ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้  เครื่องมือ ของ Ribbon

เคล็ดลับ: อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการลบตารางคือการเลือกเนื้อหาของเซลล์ใดๆ เมื่อเมนูป็อปอัพเปิดขึ้นมา ให้คลิก ลบ > ลบตาราง

รูปของเมนูป็อปอัพบางส่วนที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเนื้อหาในเซลล์ของตารางใน Word Online โดยมีตัวเลือก ลบตาราง ถูกไฮไลต์อยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×