ลบตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คลิกเคอร์เซอร์ในตารางเพื่อให้จุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏขึ้นด้านนอกมุมบนซ้ายของตาราง คลิกที่จุดจับสำหรับย้ายตารางแล้วกดแป้น Backspace

ตารางที่มีจุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏอยู่

ถ้าคุณกำลังใช้ Word และจุดจับสำหรับย้ายตารางไม่ปรากฏ เอกสารอาจไม่ได้ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ คลิกปุ่มเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่าง Word

ไอคอนตัวบ่งชี้มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเพียงบางส่วนของตาราง ดูลบเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวในตาราง

ลบเนื้อหาของตาราง

เมื่อต้องการลบข้อมูลที่อยู่ในตาราง ให้เลือกที่ส่วนนั้นๆ ของตารางแล้วกดแป้น Delete แถวและคอลัมน์จะยังคงอยู่พร้อมกับการจัดรูปแบบทั้งหมดที่มี แต่เนื้อหาทั้งหมดจะหายออกไปจากตาราง

การกระทำเพิ่มเติมที่คุณเลือกใช้ประโยชน์ได้กับตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×