ลบตัวแบ่งส่วนใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงตัวแบ่งส่วนเพื่อที่คุณจะสามารถลบตัวแบ่งส่วนที่คุณไม่ต้องการได้ก็คือการใช้ แสดง/ซ่อน

  1. คลิก หน้าแรก > แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า

    ไอคอน แสดง/ซ่อน ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

    ตัวแบ่งส่วนมีลักษณะดังนี้

    แสดงตัวแบ่งส่วนในเอกสาร

  2. เลือกตัวแบ่งส่วนที่คุณไม่ต้องการ แล้วกด Delete

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน Word จะรวมข้อความที่อยู่ก่อนและหลังตัวแบ่งส่วนเข้าด้วยกันเป็นส่วนเดียว ส่วนใหม่ที่ถูกรวมเข้าด้วยกันจะใช้การจัดรูปแบบจากส่วนที่สอง (ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากตัวแบ่งส่วน)

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวแบ่งส่วนใหม่ ดูที่การเพิ่มตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×