ลบงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

การลบงานที่มอบหมายที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Teams จะนำข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งหมดออก รวมทั้ง คำติชมหรือคะแนนที่คุณบันทึกไว้

  1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่ต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

    เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
  2. หางานที่มอบหมายที่คุณต้องการลบและเลือกที่จะเปิดงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบการค้นหาของคุณเพื่อค้นหางานที่มอบหมายตามคำสำคัญได้

  3. เลือก ลบ แล้วเลือก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืมยันการลบ

    เลือกลบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ดูงานที่มอบหมายของคุณในชั้นเรียนต่างๆ (ครู)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×