ลบงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

การลบงานที่มอบหมายที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Teams จะนำข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งหมดออก รวมทั้ง คำติชมหรือคะแนนที่คุณบันทึกไว้

  1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่ต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

    เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
  2. ค้นหางานที่มอบหมายที่คุณต้องการลบ แล้วเลือกเพื่อเปิด

  3. เลือก ลบ แล้วเลือก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืมยันการลบ

    เลือกลบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ดูงานที่มอบหมายของคุณในชั้นเรียนต่างๆ (ครู)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×