ลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี SharePoint

ลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

SharePoint คอลัมน์ช่วยให้คุณจัดกลุ่ม จัดประเภท และติดตามข้อมูล เช่นแผนกชื่อหรือหมายเลขโครงการ จะมีคอลัมน์สำหรับไซต์ เช่นเดียวกับที่มีคอลัมน์สำหรับรายการและไลบรารี คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ของไซต์ลงในรายการหรือไลบรารี ถ้าคุณไม่ใช้รายการ ไลบรารี หรือคอลัมน์ของไซต์ คุณสามารถลบออก

เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์ของไซต์หรือหน้า ดูที่การสร้างคอลัมน์ใน SharePoint รายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการลบคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องมีอย่างน้อย นักออกแบบSharePoint จัดกลุ่มสิทธิ์สำหรับไซต์

อัปเดตแล้ว 5 ตุลาคม 2018

ลบคอลัมน์จากรายการ Online SharePoint หรือไลบรารี

 1. ในการเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 คลิกSharePoint ค้นหา และไปยังไซต์ และเปิดรายการหรือไลบรารีนั้น ถ้าSharePoint รายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อ บนหน้า หรือ ในการเปิด ใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏขึ้นบนหน้า คลิกการตั้งค่า ตั้งค่าปุ่มจาก SharePoint Online คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  เมนูการตั้งค่าที่ถูกเน้นเนื้อหาของไซต์
 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี

  เมนูการตั้งค่า ด้วยการตั้งค่ารายการที่ถูกเน้น
 3. บนหน้า การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

  รายการส่วนคอลัมน์ในการตั้งค่ารายการ
 4. เลื่อนไปด้านล่างของหน้าแก้ไขคอลัมน์แล้ว คลิ กลบ

  ปุ่มลบคอลัมน์ของไซต์

  หมายเหตุ: รายการและไลบรารีที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่จำเป็นที่ไม่สามารถลบ เช่นชื่อเรื่อง หรือชื่อ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ ปุ่มลบ จะไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่สามารถลบคอลัมน์ แต่คุณไม่ต้องการให้คอลัมน์ปรากฏในมุมมอง คุณสามารถซ่อนได้จากมุมมอง

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์ คลิกตกลง เพื่อบันทึก

  ลบกล่องการยืนยันการคลิกตกลงเมื่อต้องการลบ
 6. เมื่อต้องการกลับไปยังรายการหรือไลบรารี คลิกที่ชื่อ ในเปิด ใช้ด่วน หรือ ในเส้นทางด้านบนของหน้าการตั้งค่า

ลบคอลัมน์ของไซต์จากSharePoint แบบออนไลน์

คอลัมน์ของไซต์จะเป็นคอลัมน์ที่ใช้ร่วมกัน และไม่สร้างแยกกันสำหรับแต่ละรายการ เมื่อต้องการลบคอลัมน์ของไซต์ คุณจำเป็นต้องเอาการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ทั้งหมด ซึ่งใช้ในรายการหรือไลบรารีเอกสาร ล้างถังรีไซเคิลของ SharePoint ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ได้อ้างอิงจากรายการที่ถูกลบ คอลัมน์บางอย่างไม่สามารถลบ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ คุณสามารถซ่อนคอลัมน์

 1. คลิกการตั้งค่า ตั้งค่าปุ่มจาก SharePoint Online คลิกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ คลิกไซต์ข้อมูล แล้ว คลิ กดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด หน้าบางอย่างอาจจำเป็นต้องคุณสามารถเลือกเนื้อหาของไซต์ จากนั้นตั้งค่าไซต์  

 2. ภายใต้ แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ ให้คลิก คอลัมน์ของไซต์

  เลือกคอลัมน์ของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์
 3. เลื่อนไปยังคอลัมน์ไซต์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกชื่อ

  ค้นหาคอลัมน์ของไซต์ และคลิกชื่อ
 4. คลิกลบ ที่ด้านล่างขวาของหน้า

  ปุ่มลบคอลัมน์ของไซต์
 5. ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบคอลัมน์อย่างถาวร คลิกตกลง

  ยืนยันการลบ โดยการคลิกตกลง

  ถ้าคุณได้รับข้อความบอกคุณเอาการอ้างอิงทั้งหมด นั้นอาจจะยังคงถูกอ้างอิง หรือไม่สามารถลบ

  แสดงข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถลบคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

ลบคอลัมน์จากSharePoint 2016 หรือ 2013 รายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  กระบวนงานนี้จะลบคอลัมน์และข้อมูลใดๆ ในคอลัมน์ เมื่อคุณลบคอลัมน์ คุณไม่สามารถคืนค่าคอลัมน์จากถังรีไซเคิลได้

 1. ถ้าSharePoint รายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อ บนหน้า หรือ ในการเปิด ใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏขึ้นบนหน้า คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี ชื่อของแท็บอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี เช่น ถ้ารายการของคุณเป็นปฏิทิน ชื่อของแท็บก็จะเป็น ปฏิทิน

  แท็บไลบรารีและเรียกดูบน ribbon
 3. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

  ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon
 4. บนหน้า การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 5. ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า เปลี่ยนแปลงคอลัมน์ แล้วคลิก ลบ

  ปุ่มลบคอลัมน์ของไซต์

  หมายเหตุ: รายการและไลบรารีที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่จำเป็นที่ไม่สามารถลบ เช่นชื่อเรื่อง หรือชื่อ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ ปุ่มลบ จะไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่สามารถลบคอลัมน์ แต่คุณไม่ต้องการให้คอลัมน์ปรากฏในมุมมอง คุณสามารถซ่อนได้จากมุมมอง

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ คลิกตกลง เพื่อบันทึก

  ลบกล่องการยืนยันการคลิกตกลงเมื่อต้องการลบ
 7. เมื่อต้องการกลับไปยังรายการหรือไลบรารี คลิกที่ชื่อ ในเปิด ใช้ด่วน หรือ ในเส้นทางด้านบนของหน้าการตั้งค่า

ลบคอลัมน์ของไซต์จากSharePoint 2016 หรือ 2013

เมื่อต้องการลบคอลัมน์ของไซต์ คุณจำเป็นต้องเอาการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ทั้งหมด ซึ่งใช้ในรายการหรือไลบรารีเอกสาร ล้างถังรีไซเคิลของ SharePoint ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ได้อ้างอิงจากรายการที่ถูกลบ คอลัมน์บางอย่างไม่สามารถลบ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ คุณสามารถซ่อนคอลัมน์

 1. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ ให้คลิก คอลัมน์ของไซต์

  เลือกคอลัมน์ของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์
 3. เลื่อนไปยังคอลัมน์ไซต์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกชื่อ

  ค้นหาคอลัมน์ของไซต์ และคลิกชื่อ
 4. คลิกลบ ที่ด้านล่างขวาของหน้า

  ปุ่มลบคอลัมน์ของไซต์
 5. ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบคอลัมน์อย่างถาวร คลิกตกลง

  ยืนยันการลบ โดยการคลิกตกลง

  ถ้าคุณได้รับข้อความบอกคุณเอาการอ้างอิงทั้งหมด นั้นอาจจะยังคงถูกอ้างอิง หรือไม่สามารถลบ

  แสดงข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถลบคอลัมน์

ด้านบนของเพจ

ลบคอลัมน์จากSharePoint 2010 รายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้ลบคอลัมน์และข้อมูลใด ๆ ในคอลัมน์ คุณไม่สามารถคืนค่าคอลัมน์จากถังรีไซเคิล

 1. ถ้าSharePoint รายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  ดูเนื้อหาของไซต์ทั้งหมดบนเมนูการกระทำในไซต์
 2. ใน Ribbon คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี ชื่อของแท็บอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการของคุณคือ ปฏิทิน ชื่อแท็บเป็นปฏิทิน

 3. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

  การตั้งค่ารายการ

 4. บนหน้า การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี ในส่วน คอลัมน์ ให้คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

  ส่วน คอลัมน์ ของการตั้งค่ารายการ

 5. ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า เปลี่ยนแปลงคอลัมน์ แล้วคลิก ลบ

  ปุ่มลบคอลัมน์ที่ด้านล่างของหน้า

  หมายเหตุ: รายการและไลบรารีที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่จำเป็นที่ไม่สามารถลบ เช่นชื่อเรื่อง หรือชื่อ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ ปุ่มลบ จะไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่สามารถลบคอลัมน์ แต่คุณไม่ต้องการให้คอลัมน์ปรากฏในมุมมอง คุณสามารถเอาออกจากมุมมอง

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบคอลัมน์ของไซต์จากSharePoint 2010

เมื่อต้องการลบคอลัมน์ของไซต์ คุณจำเป็นต้องเอาการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ทั้งหมด ซึ่งใช้ในรายการหรือไลบรารีเอกสาร ล้างถังรีไซเคิลของ SharePoint ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ได้อ้างอิงจากรายการที่ถูกลบ คอลัมน์บางอย่างไม่สามารถลบ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ คุณสามารถซ่อนคอลัมน์

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม แล้วคลิกการตั้งค่าไซต์

  ตั้งค่าไซต์บนเมนูการกระทำในไซต์
 2. ภายใต้แกลเลอรี คลิกคอลัมน์ของไซต์

 3. ภายใต้คอลัมน์ของไซต์ คลิกคอลัมน์คุณต้องการลบ

 4. คลิกลบ ที่ด้านล่างขวาของหน้า

  ปุ่มลบคอลัมน์ที่ด้านล่างของหน้า
 5. ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบคอลัมน์อย่างถาวร คลิกตกลง

  ยืนยันการลบ โดยการคลิกตกลง

  ถ้าคุณได้รับข้อความบอกคุณเอาการอ้างอิงทั้งหมด นั้นอาจจะยังคงถูกอ้างอิง หรือไม่สามารถลบ

  แสดงข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถลบคอลัมน์

ด้านบนของเพจ

ลบคอลัมน์ในSharePoint 2007 รายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้ลบคอลัมน์และข้อมูลใด ๆ ในคอลัมน์

 1. ถ้าSharePoint รายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกตั้งค่ารายการ หรือตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

   • บนไซต์บล็อก ภายใต้เชื่อมโยงผู้ดูแลระบบ คลิกจัดการโพสต์ เพื่อแสดงรายการข้อความติดประกาศ บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ

 2. ภายใต้คอลัมน์ คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 3. เลื่อนไปด้านล่างของหน้าจอ แล้วคลิกลบ

  ลบคอลัมน์ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่าคอลัมน์
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบคอลัมน์ คลิกตกลง

หมายเหตุ: รายการและไลบรารีที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมีบางอย่างที่ไม่สามารถลบ เช่นชื่อเรื่อง หรือชื่อ คอลัมน์ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ ปุ่มลบ จะไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่สามารถลบคอลัมน์ แต่คุณไม่ต้องการให้คอลัมน์ปรากฏในมุมมอง คุณสามารถซ่อนได้ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อนคอลัมน์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ลบคอลัมน์ของไซต์จากSharePoint 2007

เมื่อต้องการลบคอลัมน์ของไซต์ คุณจำเป็นต้องเอาการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ทั้งหมด ซึ่งใช้ในรายการหรือไลบรารีเอกสาร ล้างถังรีไซเคิลของ SharePoint ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ได้อ้างอิงจากรายการที่ถูกลบ คอลัมน์บางอย่างไม่สามารถลบ ถ้าไม่สามารถลบคอลัมน์ คุณสามารถซ่อนคอลัมน์

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์ จากนั้น คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

  ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ทั้งหมดภายใต้การตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่คุณต้องการกำหนดเองเมนูการกระทำในไซต์ ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. ภายใต้แกลเลอรี คลิกคอลัมน์ของไซต์

 3. ภายใต้คอลัมน์ของไซต์ คลิกคอลัมน์คุณต้องการลบ

 4. คลิกลบ ที่ด้านล่างขวาของหน้า

  ลบคอลัมน์ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่าคอลัมน์
 5. ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการลบคอลัมน์อย่างถาวร คลิกตกลง

  ยืนยันการลบ โดยการคลิกตกลง

  ถ้าคุณได้รับข้อความบอกคุณเอาการอ้างอิงทั้งหมด นั้นอาจจะยังคงถูกอ้างอิง หรือไม่สามารถลบ

  แสดงข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถลบคอลัมน์

ฉันไม่สามารถลบคอลัมน์ที่ฉันสร้างขึ้น

ในขณะที่มีคอลัมน์ระบบที่คุณไม่สามารถลบ มีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถลบคอลัมน์ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อถูกอ้างอิงไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณค้นหาคอลัมน์ที่คุณควรจะสามารถลบ และไม่สามารถลบ หรือซ่อนในรายการหรือไลบรารี นั้นอาจเสียหายได้ เนื่องจากเป็นไม่ค่อยปรากฏ ในขณะนี้ไม่มีวิธีในการเอาไฟล์เสียหายในSharePoint มีการติดประกาศบนsocial.msdn.microsoft.comที่อาจทำงานเมื่อดำเนินการ โดยผู้ดูแลเครือข่ายหรือSharePoint โซลูชันที่ไม่สนับสนุน ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

เรายินดีรับฟัง!

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ แจ้งให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป ถ้าคุณได้รับต่อไปนี้จากการค้นหา และไม่ใช่ค่าเดิมข้อมูลที่คุณต้อง ให้เราทราบว่าคุณกำลังค้นหา โปรดรวมของคุณSharePoint, OS และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอน และอัปเดบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×