Office

ลบคอลัมน์และแถวในตารางใน Word 2016 for Mac

ใช้แท็บ เค้าโครง เพื่อลบคอลัมน์และแถวในตาราง

  1. คลิกเซลล์ในตารางที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

  2. ในแท็บ เค้าโครง (ข้างๆ แท็บ ออกแบบตาราง) ให้คลิก ลบ

    บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือก ลบ

  3. เลือก ลบคอลัมน์ หรือ ลบแถว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×