ลบความสัมพันธ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาจมีบางครั้งเมื่อคุณต้องการลบความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่าง ๆ ตัวอย่าง อาจไม่มีผลบังคับใช้ความสัมพันธ์ หรือคุณกำลังลบเขตข้อมูลในตาราง กระบวนการลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access จะแตกต่างจากการลบความสัมพันธ์ใน Access web apps บทความนี้ครอบคลุมถึงขั้นตอนทั้งสอง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของความสัมพันธ์ ให้ดูบทความ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ในหัวข้อนี้

ลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

ลบความสัมพันธ์ในแอป web Access

ลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณเอาสนับสนุน referential integrity สำหรับความสัมพันธ์นั้น ถ้าถูกเปิดใช้งาน ผลลัพธ์เป็น Access จะไม่โดยอัตโนมัติป้องกันการสร้างระเบียนสุดท้ายของย่อหน้าบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์

เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณลบเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์ วางเคอร์เซอร์ไว้เพื่อที่จะให้ชี้ไปเส้นความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กบรรทัด เส้นความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก ด้วยเส้นความสัมพันธ์เลือก กด Delete

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  คำสั่ง ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

 3. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์

 4. กด Delete

 5. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

 6. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วโดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ คลิกบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงความสัมพันธ์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้ามีตารางใดตารางหนึ่งที่ใช้ในความสัมพันธ์ของตารางเปิดอยู่  ซึ่งอาจเปิดโดยบุคคลอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ เช่น ฟอร์มหรือมุมมอง   ซึ่งคุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณจะต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งใช้ตารางเหล่านี้ก่อนที่คุณจะสามารถเอาความสัมพันธ์นั้นออกได้

ลบความสัมพันธ์ในแอป web Access

หน้าต่างความสัมพันธ์ไม่พร้อมใช้งานในแอป web Access คุณใช้เขตข้อมูลในตารางเดียวเป็นแหล่งข้อมูล (เขตข้อมูลการค้นหา) สำหรับค่าในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางอื่น เมื่อต้องลบความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตารางในแอป Access web คุณจำเป็นต้องลบเขตข้อมูลการค้นหาและข้อมูลสัมพันธ์กัน

 1. เปิดตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณต้องการลบ โดยการคลิกแก้ไขตาราง

  แก้ไขตาราง

 2. เลือกเขตข้อมูลค้นหาที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่งใน web app

 3. บนแท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกลบเขตข้อมูล

 4. Access แสดงข้อความคุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในเขตข้อมูลและเขตข้อมูลที่เลือก (s) ได้อย่างไร คลิกใช่ เพื่อยืนยันการลบเขตข้อมูลค้นหาและข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณอาจยังได้รับพร้อมท์ โดย Access เมื่อต้องการลบดัชนีอย่าง น้อยหนึ่งเมื่อการลบเขตข้อมูลการค้นหา ถ้าข้อความยืนยันนี้ปรากฏขึ้น คลิกใช่

 5. คลิกบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตารางของคุณ

ต้องการเพียงพื้นฐานสำหรับการสร้าง หรือแก้ไขความสัมพันธ์ได้อย่างไร ดูบทความต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×