ลบความสัมพันธ์

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการลบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์อาจไม่ถูกต้อง หรือคุณกำลังลบเขตข้อมูลในตาราง ขั้นตอนการลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปจะแตกต่างจากการลบความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ บทความนี้ครอบคลุมทั้งสองกระบวนการ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของความสัมพันธ์ ให้ดูบทความ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ในหัวข้อนี้

ลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

ลบความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ

ลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเอาความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปออก คุณยังได้เอาการสนับสนุน Referential Integrity ของความสัมพันธ์ดังกล่าวออกด้วย ถ้ามีการเปิดใช้งานการสนับสนุนนั้นอยู่ ด้วยเหตุนี้ Access จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติได้อีกต่อไป

เมื่อต้องการเอาความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปออก คุณต้องลบเส้นของความสัมพันธ์ในบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ให้วางเคอร์เซอร์ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ แล้วคลิกที่เส้นดังกล่าว เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก ในขณะที่เส้นของความสัมพันธ์ถูกเลือกอยู่ ให้กด Delete

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  คำสั่ง ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

 3. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการลบ เส้นความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์

 4. กด Delete

 5. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

 6. เมื่อคุณใช้หน้าต่าง ความสัมพันธ์ เสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงความสัมพันธ์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้ามีตารางใดตารางหนึ่งที่ใช้ในความสัมพันธ์ของตารางเปิดอยู่  ซึ่งอาจเปิดโดยบุคคลอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ เช่น ฟอร์มหรือมุมมอง   ซึ่งคุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณจะต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งใช้ตารางเหล่านี้ก่อนที่คุณจะสามารถเอาความสัมพันธ์นั้นออกได้

ลบความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ

หน้าต่าง ความสัมพันธ์ จะไม่พร้อมใช้งานในแอป Access บนเว็บ คุณใช้เขตข้อมูลในตารางหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูล (เขตข้อมูลการค้นหา) สำหรับค่าในเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในอีกตารางหนึ่ง เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางในแอป Access บนเว็บ คุณจะต้องลบเขตข้อมูลการค้นหาและข้อมูลที่เชื่อมโยง

 1. เปิดตารางที่มีเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณต้องการลบโดยการคลิก แก้ไขตาราง

  แก้ไขตาราง

 2. เลือกเขตข้อมูลการค้นหาที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่งในแอปบนเว็บ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก ลบเขตข้อมูล

 4. Access แสดงข้อความ คุณต้องการลบเขตข้อมูลที่เลือกและข้อมูลทั้งหมดในเขตข้อมูลอย่างถาวรหรือไม่ คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบเขตข้อมูลการค้นหาและข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณอาจยังได้รับพร้อมท์โดย Access เพื่อลบดัชนีหนึ่งรายการหรือมากกว่าเมื่อลบเขตข้อมูลการค้นหา ถ้าข้อความยืนยันปรากฎขึ้น ให้คลิก ใช่

 5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตารางของคุณ

ต้องการเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างหรือการแก้ไขความสัมพันธ์ใช่หรือไม่ ให้ดูบทความต่อไปนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×