ลบการนัดหมายหรือการประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีบางครั้งที่คุณต้องการลบการนัดหมายหรือการประชุม (หรือชุดของการนัดหมายหรือการประชุม) ออกจากปฏิทินของคุณ เช่น เมื่อโครงการสิ้นสุดและไม่มีความจำเป็นต้องประชุมกันอีก

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก ปฏิทิน

  ปฏิทินบนแถบนำทาง
 2. คลิกขวาที่การนัดหมาย ชี้ไปที่ ลบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการประชุมหรือการนัดหมายหนึ่งรายการ ให้เลือกตัวเลือกภายใต้ เหตุการณ์

  • เมื่อต้องการลบชุดของการประชุมหรือการนัดหมาย ให้เลือกตัวเลือกภายใต้ ชุดเหตุการณ์

   ลบการประชุมหรือการนัดหมาย
   คลิกขวาที่รายการ จากนั้นเลือก ลบ แล้วคลิกตัวเลือก

การยกเลิกการประชุมจะแตกต่างจากการลบการประชุม คุณอาจยกเลิกการประชุมเนื่องจากคุณจะไม่อยู่ในขณะที่การประชุมเกิดขึ้น แต่คุณต้องการให้มีการประชุมต่อเมื่อคุณกลับมา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการประชุม ให้ดูที่ ยกเลิกการประชุม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×