ลดเวลาในการดาวน์โหลด โดยการเพิ่มรูปขนาดย่อลงในเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเก็บขนาดของไฟล์รูปภาพของคุณให้เป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดยาว ๆ สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ โดยวางรูปภาพที่มีขนาดใหญ่บนเว็บเพจแยกต่างหาก และเชื่อมโยงไปยังแต่ละรายการโดยใช้รูปที่มีขนาดเล็ก หรือรูปขนาดย่อ ของรูปภาพ

สร้างรูปขนาดย่อ

 1. บนเว็บเพจของคุณ คลิกขวารูปภาพที่คุณต้องการคัดลอกรูปขนาดย่อของคุณ แล้ว คลิ กคัดลอก บนเมนูทางลัด

 2. คลิกขวาอีก แล้ว คลิ กวาง บนเมนูทางลัด

  ตอนนี้คุณมีสองสำเนาเดียวกับรูปภาพ หนึ่งเหนือกันและกัน

 3. วางตัวชี้เหนือจุดจับมุมของรูปภาพด้านบนสุดจนกว่าคุณเห็นตัวชี้ปรับขนาด

  ลูกศรสองหัว

  ตามค่าเริ่มต้นMicrosoft Office Publisher 2007 รักษาสัดส่วนของรูปภาพเมื่อคุณปรับขนาด โดยใช้จุดจับมุมของรูปภาพ

  ฉันทำให้แน่ใจว่า สัดส่วนของรูปภาพจะถูกล็อกได้อย่างไร

  1. คลิกขวารูปภาพบน แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ ขนาด

  3. ภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  4. คลิก ตกลง

 4. ลากจุดจับเพื่อปรับขนาดรูปภาพจนกว่าจะมีประมาณ 1 ตารางนิ้ว

  รูปนี้เป็นรูปขนาดย่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มเติม ลดเวลาในการดาวน์โหลด บีบอัดรูปภาพ

  อย่างไร

  1. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกบีบอัดรูปภาพ รูปปุ่ม

   หมายเหตุ: ถ้ารูปภาพที่เลือกเป็นวัตถุ OLE แถบเครื่องมือ รูปภาพ จะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง แล้วคลิก รูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ ภายใต้ผลลัพธ์เป้าหมาย คลิกเว็บ ภายใต้ตั้งค่าการบีบอัดการนำไปใช้เดี๋ยวนี้ คลิกนำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกแสดงผลอื่น ๆ บีบอัด โดยขึ้นอยู่กับความต้องการสิ่งพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

  3. คลิก บีบอัด

  4. ถ้าปรากฏข้อความถามว่าคุณต้องการใช้การปรับรูปภาพให้ดีที่สุดหรือไม่ ให้คลิก ใช่

ลิงก์รูปขนาดย่อรูปภาพต้นฉบับ

 1. จัดตำแหน่งรูปขนาดย่อบนหน้า

 2. คลิกรูปภาพต้นฉบับ

 3. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกตัด Button image

 4. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ไป หรือสร้างหน้าที่คุณต้องเพื่อวางรูปภาพต้นฉบับ

 5. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกวาง Button image

 6. กลับไปหน้าที่มีรูปขนาดย่อ และคลิกที่รูปขนาดย่อ

 7. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแทรกไฮเปอร์ลิงก์ Button image

 8. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ คลิกตำแหน่งในเอกสารนี้ คลิกหน้าที่ประกอบด้วยรูปแบบเต็ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×