ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ที่อธิบายอยู่ในบทความนี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Office Online เมื่อต้องการเปลี่ยนความละเอียดรูปภาพหรือใช้การบีบอัด ให้เปิดเอกสารของคุณในโปรแกรม Office เวอร์ชันเดสก์ท็อปที่คุณใช้งานอยู่

รูปภาพอาจทำให้ขนาดไฟล์ของเอกสาร Office ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณสามารถลดขนาดไฟล์ได้โดยการลดบีบอัดรูปภาพในไฟล์หรือลดคุณภาพลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณภาพของรูปภาพสำคัญกว่าขนาดไฟล์ คุณสามารถระบุว่าไม่ต้องบีบอัดรูปภาพได้

เมื่อต้องการลดขนาดไฟล์ คุณสามารถลดความละเอียดของรูปภาพ ใช้การบีบอัดโดยที่ไม่เสียคุณภาพของรูปภาพที่มองเห็นได้ ครอบตัดรูปภาพเพื่อทำให้รูปภาพมีขนาดเล็กลงและเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก เช่น ส่วนของรูปภาพที่ตัดออก หรือข้อมูลการแก้ไขรูปภาพอื่น

รูปภาพใน Office จะถูกบีบอัดตามค่าที่กำหนดไว้ในตัวเลือก ขนาดและคุณภาพรูป บนแท็บ ขั้นสูง ของตัวเลือกโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะถูกตั้งค่าไว้สำหรับการพิมพ์ (220 ppi) ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้ได้

สิ่งสำคัญ: การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์จะเปลี่ยนแปลงปริมาณรายละเอียดที่มีอยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากบีบอัดแล้ว รูปภาพอาจดูแตกต่างจากก่อนการบีบอัด ด้วยเหตุนี้คุณควรบีบอัดรูปภาพและบันทึกไฟล์ไว้ก่อนจะนำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์มาใช้ คุณสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการบีบอัดได้แม้หลังจากบันทึกไฟล์แล้ว ตราบที่คุณยังไม่ได้ปิดโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่

บทความนี้จะอธิบายวิธีลดขนาดไฟล์ Office ด้วยการบีบอัดรูปภาพ ถ้าคุณต้องการตัดแต่งขอบของรูปถ่ายหรือ ครอบตัด รูปถ่าย ให้ดูที่ การครอบตัดรูปภาพ

เคล็ดลับ: คลิกส่วนหัวแต่ละรายการทางด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้น

เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกๆ พิกเซล ในรูปเพื่อให้ได้รูปที่ยอมรับได้ คุณสามารถลดความละเอียดได้ การลดความละเอียดจะมีประสิทธิภาพกับรูปที่คุณได้ปรับขนาดให้เล็กลงแล้ว เนื่องจากรูปเหล่านี้จะมีจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงความละเอียดจะส่งผลต่อคุณภาพของรูป

 1. คลิกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการเปลี่ยน การแก้ปัญหา

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับเป็น ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่พบแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรูปภาพและเปิดแท็บ รูปแบบ นอกจากนี้ คุณอาจจะเห็นเฉพาะไอคอนสำหรับกลุ่ม ปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ จะปรากฏขึ้นโดยไม่มีป้ายชื่อ

  กลุ่มปรับ ซึ่งมีขนาดเล็กลงและแสดงเฉพาะไอคอน

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความละเอียดสำหรับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น ไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

 4. ภายใต้ ผลลัพธ์เป้าหมาย ให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการ ถ้าคุณใช้ Office 2007 คุณต้องคลิกปุ่ม ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ใช้ความละเอียดของเอกสาร จะใช้ความละเอียดที่ตั้งค่าไว้ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage โดยค่าเริ่มต้นแล้วตัวเลือกนี้จะถูกตั้งค่าไว้สำหรับการพิมพ์หรือ 220 ppi แต่คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดเริ่มต้นของรูปภาพได้ (ดูหัวเรื่องถัดไป)

สิ่งสำคัญ: 

 • การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับรูปภาพในเอกสารปัจจุบันหรือเอกสารที่เลือกในรายการถัดจาก ขนาดและคุณภาพของรูป เท่านั้น เมื่อต้องการทำให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด ให้เปลี่ยนรายการดรอปดาวน์

 • กำหนดวิธีที่ Office จะบีบอัดรูปภาพของคุณให้เหมาะกับขนาดและคุณภาพของไฟล์

โปรดทราบว่าฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Project 2013 หรือใน Office 2007

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ขนาดและคุณภาพของรูปภาพ ให้คลิกเอกสารที่คุณต้องการความละเอียดเริ่มต้นของรูปภาพ หรือเลือก เอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อทำให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดในอนาคต

 4. ตั้งค่าความละเอียดที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นคลิก ตกลง

คุณสามารถลดรูปแบบสีของรูปภาพ (บีบอัด) เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสีที่ใช้ในรูปภาพ การบีบอัดรูปภาพจะทำให้สีใช้จำนวนบิตต่อพิกเซลน้อยลงโดยไม่สูญเสียคุณภาพไป

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการบีบอัด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่พบแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรูปภาพและเปิดแท็บ รูปแบบ นอกจากนี้ คุณอาจจะเห็นเฉพาะไอคอนสำหรับกลุ่ม ปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ จะปรากฏขึ้นโดยไม่มีป้ายชื่อ

  กลุ่มปรับ ซึ่งมีขนาดเล็กลงและแสดงเฉพาะไอคอน

 3. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงความละเอียดสำหรับรูปภาพที่เลือกเท่านั้นโดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

  การล้างกล่องกาเครื่องหมาย นําไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น จะแทนที่การเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าทั้งหมดที่คุณได้ทำกับรูปภาพอื่นๆ ในเอกสารนี้

 4. ภายใต้ ผลลัพธ์เป้าหมายให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือก ใช้ความละเอียดของเอกสาร จะใช้ความละเอียดที่ตั้งค่าไว้ในมุมมอง Backstage ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกตั้งค่าไว้ที่เป้าหมายของการพิมพ์ (220 ppi) แต่คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดเริ่มต้นของรูปภาพได้ (ดูด้านบน)

  • ถ้าคุณต้องการความละเอียดของรูปภาพสูงสุด และยอมให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น คุณสามารถปิดการบีบอัดได้

  • การเปลี่ยนแปลงการบีบอัดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณปิดกล่องโต้ตอบนี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถตรวจดูขนาดไฟล์ก่อนและหลังการบีบอัดได้ ถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้นได้

ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพ หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับรูปภาพ เช่น ใช้เอฟเฟกต์แนวศิลป์ หรือเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความชัดเจนของรูปภาพ ข้อมูลสำหรับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ของคุณ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ของคุณลงได้ด้วยการลบข้อมูลการแก้ไขนี้ การเลือกตัวเลือกนี้จะช่วยลดขนาดเอกสารของคุณลง แต่ถ้าคุณต้องการเลิกทำการแก้ไข คุณจะต้องแทรกรูปภาพลงในเอกสารของคุณอีกครั้งถ้าคุณต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำไปแล้ว

สิ่งสำคัญ:  ไม่มีฟีเจอร์นี้ใน Microsoft Project 2013 หรือ Microsoft Project 2016

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ขนาดและคุณภาพของรูป ให้คลิกเอกสารที่คุณต้องการเอาข้อมูลการแก้ไขรูปภาพออก

 4. ภายใต้ ขนาดและคุณภาพของรูป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละทิ้งข้อมูลการแก้ไข

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับรูปภาพในเอกสารปัจจุบันหรือเอกสารที่เลือกในรายการถัดจาก ขนาดและคุณภาพของรูป เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนความละเอียดเริ่มต้นสำหรับการแทรกรูปภาพใน Office 2016

การแก้ไขรูปภาพโดยไม่ใช้ Picture Manager

บีบอัดไฟล์สื่อในงานนำเสนอของคุณ

ครอบตัดรูปภาพ

ปิดการบีบอัดรูปภาพ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×