ลดขนาดไฟล์ของคุณ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

คุณสามารถลดขนาดไฟล์ และประหยัดเนื้อที่ดิสก์ ด้วยการบีบอัดรูปภาพในเอกสารของคุณ ตัวเลือกการบีบอัดจะลดทั้งขนาดไฟล์และขนาดของรูปภาพตามวิธีที่คุณต้องการใช้รูปภาพ เช่น การดูบนหน้าจอ หรือในข้อความอีเมล คุณสามารถบีบอัดรูปภาพทั้งหมดในไฟล์หรือเฉพาะรูปภาพที่คุณเลือก

การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่อยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถดูแตกต่างจากก่อนบีบอัด

ให้เลือกทำดังนี้

บีบอัดรูปภาพทั้งหมด

 1. บนเมนู ไฟล์ คลิกลดขนาดไฟล์

  ถ้าเอกสารของคุณถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ .doc แบบเก่า ตัวเลือกลดขนาดไฟล์จะไม่พร้อมใช้งานบนเมนูไฟล์ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกลดขนาดไฟล์ ให้บันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบไฟล์ .docx เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 2. บนเมนูป็อปอัพ คุณภาพของรูปภาพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพสำหรับ

ให้ทำดังนี้

การพิมพ์

คลิก ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ (220 ppi)

การดูบนหน้าจอ

คลิก ดีที่สุดสำหรับการดูบนหน้าจอ (150 ppi)

การส่งในข้อความอีเมล

คลิก ดีที่สุดสำหรับการส่งในอีเมล (96 ppi)

การรักษาความละเอียดปัจจุบันและลดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพ

คลิก เก็บความละเอียดปัจจุบัน

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพใดๆ คุณสามารถลดขนาดไฟลได์มากขึ้น ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

บีบอัดรูปภาพที่เลือก

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการบีบอัด

 2. คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  ถ้าเอกสารของคุณถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ .doc แบบเก่า ปุ่ม บีบอัด จะไม่พร้อมใช้งานบนแท็บ รูปแบบรูปภาพ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกบีบอัด ให้บันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบไฟล์ .docx ที่ใหม่กว่า

 3. บนเมนูป็อปอัพ คุณภาพของรูปภาพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพสำหรับ

ให้ทำดังนี้

การพิมพ์

คลิก ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ (220 ppi)

การดูบนหน้าจอ

คลิก ดีที่สุดสำหรับการดูบนหน้าจอ (150 ppi)

การส่งในข้อความอีเมล

คลิก ดีที่สุดสำหรับการส่งในอีเมล (96 ppi)

การรักษาความละเอียดปัจจุบันและลดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพ

คลิก เก็บความละเอียดปัจจุบัน

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพใดๆ คุณสามารถลดขนาดไฟลได์มากขึ้น ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

 2. คลิก รูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

PowerPoint

คุณสามารถลดขนาดไฟล์ และประหยัดเนื้อที่ดิสก์ ด้วยการบีบอัดรูปภาพในเอกสารของคุณ ตัวเลือกการบีบอัดจะลดทั้งขนาดไฟล์และขนาดของรูปภาพตามวิธีที่คุณต้องการใช้รูปภาพ เช่น การดูบนหน้าจอ หรือในข้อความอีเมล คุณสามารถบีบอัดรูปภาพทั้งหมดในไฟล์หรือเฉพาะรูปภาพที่คุณเลือก

การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่อยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถดูแตกต่างจากก่อนบีบอัด

ให้เลือกทำดังนี้

บีบอัดรูปภาพทั้งหมด

 1. บนเมนู ไฟล์ คลิกลดขนาดไฟล์

 2. บนเมนูป็อปอัพ คุณภาพของรูปภาพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพสำหรับ

ให้ทำดังนี้

การพิมพ์

คลิก ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ (220 ppi)

การดูบนหน้าจอ

คลิก ดีที่สุดสำหรับการดูบนหน้าจอ (150 ppi)

การส่งในข้อความอีเมล

คลิก ดีที่สุดสำหรับการส่งในอีเมล (96 ppi)

การรักษาความละเอียดปัจจุบันและลดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพ

คลิก เก็บความละเอียดปัจจุบัน

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพใดๆ คุณสามารถลดขนาดไฟลได์มากขึ้น ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

บีบอัดรูปภาพที่เลือก

 1. กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการบีบอัด

 2. คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 3. บนเมนูป็อปอัพ คุณภาพของรูปภาพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพสำหรับ

ให้ทำดังนี้

การพิมพ์

คลิก ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ (220 ppi)

การดูบนหน้าจอ

คลิก ดีที่สุดสำหรับการดูบนหน้าจอ (150 ppi)

การส่งในข้อความอีเมล

คลิก ดีที่สุดสำหรับการส่งในอีเมล (96 ppi)

การรักษาความละเอียดปัจจุบันและลดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพ

คลิก เก็บความละเอียดปัจจุบัน

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพใดๆ คุณสามารถลดขนาดไฟลได์มากขึ้น ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

 2. คลิก รูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

Excel

คุณสามารถลดขนาดไฟล์ และประหยัดเนื้อที่ดิสก์ ด้วยการบีบอัดรูปภาพในเอกสารของคุณ ตัวเลือกการบีบอัดจะลดทั้งขนาดไฟล์และขนาดของรูปภาพตามวิธีที่คุณต้องการใช้รูปภาพ เช่น การดูบนหน้าจอ หรือในข้อความอีเมล คุณสามารถบีบอัดรูปภาพทั้งหมดในไฟล์หรือเฉพาะรูปภาพที่คุณเลือก

การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่อยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถดูแตกต่างจากก่อนบีบอัด

ให้เลือกทำดังนี้

บีบอัดรูปภาพทั้งหมด

 1. บนเมนู ไฟล์ คลิกลดขนาดไฟล์

 2. บนเมนูป็อปอัพ คุณภาพของรูปภาพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพสำหรับ

ให้ทำดังนี้

การพิมพ์

คลิก ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ (220 ppi)

การดูบนหน้าจอ

คลิก ดีที่สุดสำหรับการดูบนหน้าจอ (150 ppi)

การส่งในข้อความอีเมล

คลิก ดีที่สุดสำหรับการส่งในอีเมล (96 ppi)

การรักษาความละเอียดปัจจุบันและลดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพ

คลิก เก็บความละเอียดปัจจุบัน

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพใดๆ คุณสามารถลดขนาดไฟลได์มากขึ้น ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

บีบอัดรูปภาพที่เลือก

 1. กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการบีบอัด

 2. คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 3. บนเมนูป็อปอัพ คุณภาพของรูปภาพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพสำหรับ

ให้ทำดังนี้

การพิมพ์

คลิก ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ (220 ppi)

การดูบนหน้าจอ

คลิก ดีที่สุดสำหรับการดูบนหน้าจอ (150 ppi)

การส่งในข้อความอีเมล

คลิก ดีที่สุดสำหรับการส่งในอีเมล (96 ppi)

การรักษาความละเอียดปัจจุบันและลดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปภาพ

คลิก เก็บความละเอียดปัจจุบัน

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณครอบตัดรูปภาพใดๆ คุณสามารถลดขนาดไฟลได์มากขึ้น ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

 2. คลิก รูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×