ลดขนาดข้อความให้พอดี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีเอกสารสั้นๆ ที่มีเพียงข้อความจำนวนเล็กน้อยในหน้าสุดท้าย คุณอาจจะสามารถลดขนาดลงให้พอที่จะหลีกเลี่ยงการพิมพ์หน้าที่เกินมานั้นได้

เอกสารสองหน้าที่มีเพียงประโยคเดียวในหน้าที่สอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่ง ลดลง 1 หน้า Word จะพยายามลดขนาดเอกสารลงหนึ่งหน้าด้วยการลดขนาดและระยะห่างของข้อความ ตัวอย่างเช่น จะลดขนาดเอกสารข้างต้นให้เหลือ 1 หน้า หรืออาจลดเอกสาร 3 หน้าให้เหลือ 2 หน้า

เคล็ดลับ: บันทึกสำเนาของเอกสารของคุณก่อนที่จะใช้คำสั่งนี้ ในการลดขนาดเอกสาร Word ลดขนาดฟอนต์ของแต่ละฟอนต์ที่ใช้ในเอกสาร คุณสามารถเลิกทำคำสั่งได้ด้วยการกด Ctrl + Z อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณบันทึกและปิดเอกสาร ไม่มีวิธีที่รวดเร็วใดในการคืนค่าขนาดฟอนต์เดิมได้

ลดลง 1 หน้า เป็นคำสั่งที่ใช้ไม่บ่อย ดังนั้นจะไม่มีปุ่มแสดงตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มปุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว วิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มปุ่มคือการเพิ่มลงใน แถบเครื่องมือด่วน

 1. ใน แถบเครื่องมือด่วน ที่ด้านบนของหน้าต่าง Word ให้คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง (ลูกศรลงขนาดเล็ก) และเลือก คำสั่งเพิ่มเติม

  เมนู แถบเครื่องมือด่วน

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

  เมนูคำสั่งเลือก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 3. เลื่อนลงไปตามรายการคำสั่งจนกระทั่งคุณพบ ลดลง 1 หน้า

 4. คลิก ลดลง 1 หน้า เพื่อเลือก แล้วคลิกปุ่ม เพิ่ม

  คำสั่ง ลดลง 1 หน้า

 5. คลิก ตกลง

เมื่อมีปุ่มให้พร้อมใช้งาน คลิกที่ปุ่มเมื่อต้องการลดขนาดข้อความ

ปุ่ม ลดลง 1 หน้า ในแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×