ลดขนาดของไฟล์ข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไฟล์ข้อมูลคือ ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ถ้าคุณลบรายการออกจากไฟล์ข้อมูล ขนาดของไฟล์จะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่ว่าคุณกระชับไฟล์ กระชับไฟล์อาจใช้เวลาหลายนาที

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

  2. คลิกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ แล้วคลิก การตั้งค่า

  3. คลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: เมื่อคุณกระชับไฟล์.pst คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก Microsoft Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×