ลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล Outlook

ลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปถ่ายและสิ่งที่แนบมาชนิดอื่น ๆ อาจแตกต่างกันในขนาด ระบบอีเมจำนวนมาก ตลอดจน Gmail, Yahoo, Exchange จำกัดขนาดของข้อความอีเมลคุณสามารถส่ง ถ้าคุณกังวลขนาดของข้อความอีเมลของคุณ หรือถ้าคุณได้รับข้อความอีเมลของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปที่การส่ง มีหลายขั้นตอน คุณสามารถใช้เพื่อลดขนาดของรูปภาพแนบมาและเอกสารอื่น ๆ

นอกเหนือจากการจำกัดขนาดของข้อความแต่ละ บางอีเมระบบทุนที่พักขนาดโดยรวมของกล่องจดหมายของคุณ เนื่องจากแต่ละข้อความที่คุณส่งถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของคุณ ลดขนาดของสิ่งที่แนบมายังช่วยให้ขนาดกล่องจดหมายของคุณมีขนาดเล็ก

คุณต้องการทำอะไร

แทรกรูปภาพ

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในเนื้อความของข้อความอีเมล วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อความของข้อความอีเมล เลือกเมนูแทรก ทางแล้ว เลือกรูปภาพ จากกลุ่มภาพประกอบ บน Ribbon

ถ้ารูปภาพมีลักษณะขนาดใหญ่เกินไป (หรือเลิกเกิน), คุณสามารถใช้จุดจับสำหรับปรับขนาดบนรูปภาพเพื่อปรับขนาดรูปภาพได้

ปรับขนาดรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ สามารถมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น จำนวนของหน้าจอจะใช้ค่า โดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาดไฟล์หรือความละเอียดของรูปภาพ นี้อย่างไรก็ตาม จะไม่ลดขนาดขนาดโดยรวมของข้อความอีเมลที่คุณกำลังส่งออก

 1. คลิ กหรือแตะรูปภาพเพื่อแสดงจับสำหรับปรับขนาดที่เป็นวงกลมขนาดเล็กในแต่ละมุมของรูปภาพ

  ตอนนี้รูปจะอยู่ในข้อความของคุณแล้ว
 2. คลิก (หรือกด ค้าง) จับ หนึ่งแล้วลากจับสำหรับปรับขนาดค่าเข้าใกล้ศูนย์เพื่อลดขนาด ของรูป หรือห่าง จากศูนย์เพื่อเพิ่มขนาดของรูปภาพ

เคล็ดลับ: มีจุดจับสำหรับปรับขนาดเพิ่มเติมในศูนย์กลางของแต่ละด้านข้างของรูปภาพ ถ้าคุณต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูปภาพ ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาดเท่านั้นที่มุม โดยใช้จุดจับกึ่งกลางของแต่ละด้านจะทำให้รูปภาพ

ปรับขนาดรูปภาพเป็นขนาดที่แน่นอน

 1. เลือกรูปภาพคุณต้องการปรับขนาด

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่ความสูงที่จำเป็น เปลี่ยนแปลงความกว้างโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการคงสัดความสูง

  สกรีนช็อตที่แสดงการตั้งค่าความสูงและความกว้าง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างแยกต่างหาก ล้างกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว ก่อนที่คุณเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีความสูงหรือความกว้างในขั้นตอนที่ 2

บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์

บีบอัดรูปภาพรักษาความสูงและความกว้างของรูปภาพ แต่ลดความละเอียด ลดความละเอียดของรูปภาพมีขนาดไฟล์เล็กลง

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการลด

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ เลือกบีบอัดรูปภาพ บีบอัดรูปภาพ จากกลุ่มปรับ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอ คุณอาจเห็นไอคอนบีบอัดรูปภาพเท่านั้น

 3. เลือกตัวเลือกความละเอียดและการบีบอัดแล้ว เลือกตกลง สำหรับรูปภาพที่จะพิมพ์เว็บ (150 ppi)คือ ความละเอียดโดยทั่วไป

สิ่งสำคัญ: บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์เปลี่ยนจำนวนรายละเอียดยังคงถูกเก็บไว้ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความ ว่า หลังการบีบอัด รูปภาพที่สามารถดูแตกต่างจากก่อนที่จะถูกบีบอัด

เมื่อคุณแนบรูปภาพเป็นไฟล์ รูปภาพจะไม่แสดงโดยตรงในเนื้อความของข้อความอีเมล แทน ไอคอนของรูปภาพจะปรากฏภายใต้ชื่อเรื่องของข้อความ สำหรับไฟล์รูปภาพ คุณจะเห็นแสดงตัวอย่างขนาดเล็กของรูปภาพพร้อมด้วยชื่อและขนาดของไฟล์

ดูรูปขนาดย่อของรูปภาพของคุณ

ถ้าสิ่งที่แนบมารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถบอกได้ว่า Outlook เพื่อปรับขนาดรูปภาพสำหรับคุณเมื่อคุณส่งข้อความ

 1. เลือก ไฟล์

 2. ถ้ารูปมีขนาดใหญ่ คุณจะเห็นข้อความนี้:ผู้รับบางอย่างอาจไม่ได้รับข้อความนี้เนื่องจากสิ่งที่แนบมารูปได้ ปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่อาจช่วยให้การส่งข้อความได้ ปรับขนาดรูปจะไม่เกินพิกเซล 1024 x 768

 3. เลือกปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่เมื่อฉันส่งข้อความนี้

 4. เลือกลูกศรซ้ายที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อกลับไปยังข้อความของคุณ เรียบเรียงข้อความของคุณ และเมื่อคุณเลือกส่ง สิ่งที่แนบมารูปภาพทั้งหมดจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณฝังรูปภาพในเนื้อหาข้อความเช่นรูปภาพปรากฏในข้อความนั่นคือ โดยใช้คำสั่งรูปภาพ ในกลุ่มภาพประกอบ คุณลักษณะปรับขนาดของสิ่งที่แนบมารูปจะไม่พร้อมใช้งาน

เอกสาร สเปรดชีต ไฟล์ PDF และไฟล์ชนิดอื่น ๆ อาจแตกต่างกันอย่างมากในขนาด มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อคงขนาดของข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาของคุณเล็กเมื่อส่งไฟล์เหล่านี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะเพื่อลดไฟล์รูปภาพ ดูส่วนแทรก และปรับขนาดรูปภาพในเนื้อความของข้อความอีเมล

ส่งลิงก์ไปยังไฟล์

 1. ในข้อความอีเมล เลือกไฟล์ที่แนบ จาก ribbon

 2. เลือกไฟล์ของคุณ

 3. ถ้าไฟล์ถูกเก็บไว้บน OneDrive, OneDrive for Business หรือไซต์ SharePoint คุณสามารถเลือกส่งลิงก์ ซึ่งแนบทางลัดไปยังไฟล์กับข้อความอีเมล ไฟล์เองไม่ ผู้รับสามารถเปิดทางลัด และดาวน์โหลด หรือเปิดไฟล์

คัดลอกลิงก์การแชร์จากบริการพื้นที่จัดเก็บ cloud อื่น

ส่วนใหญ่โซลูชันการเก็บข้อมูล cloud เช่นกล่องหล่นลงหรือไดรฟ์ Google อนุญาตให้คุณสามารถรับลิงก์ shareable ไฟล์ของคุณ ดูไฟล์วิธีใช้ของพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับลิงก์ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณได้แชร์การเชื่อมโยง วางลงในเนื้อความของข้อความอีเมลของคุณ

บีบอัดไฟล์ของคุณก่อนที่จะส่ง

ไฟล์ส่วนใหญ่สามารถบีบอัดลงในไฟล์ไปรษณีย์เพื่อลดขนาดของพวกเขา Windows ให้คุณสามารถสร้าง และเปิดไฟล์ไปรษณีย์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ใด ๆ เพิ่มเติม

 1. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์คุณต้องการส่ง

 2. เลือกไฟล์ เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละแฟ้ม

 3. คลิกขวาส่วนที่เลือก เลือกส่งไปยัง >บีบ (ซิป) โฟลเดอร์  

 4. ซึ่งสร้างไฟล์ไปรษณีย์ใหม่ที่ประกอบด้วยไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 มีเลือกชื่อของไฟล์ไปรษณีย์โดยอัตโนมัติจากชื่อของไฟล์ต้นฉบับ

 5. ใดกลับไปยังข้อความอีเมลของคุณ และเลือกไฟล์ที่แนบ จาก ribbon หรือคลิกขวาไฟล์ไปรษณีย์ใหม่ เลือกส่งไปยัง >ผู้รับจดหมาย เมื่อต้องการเปิดข้อความอีเมลใหม่ โดยมีไฟล์แนบมาแล้ว

คุณต้องการทำอะไร

แทรกรูปภาพ

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในเนื้อความของข้อความอีเมล วางเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อความของข้อความอีเมล เลือกเมนูแทรก ทางแล้ว เลือกรูปภาพ จากกลุ่มภาพประกอบ บน Ribbon

ถ้ารูปภาพมีลักษณะขนาดใหญ่เกินไป (หรือเลิกเกิน), คุณสามารถใช้จุดจับสำหรับปรับขนาดบนรูปภาพเพื่อปรับขนาดรูปภาพได้

ปรับขนาดรูปภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ เช่น จำนวนของหน้าจอจะใช้ค่า โดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาดไฟล์หรือความละเอียดของรูปภาพสามารถมองเห็นได้ นี้อย่างไรก็ตาม จะไม่ลดขนาดขนาดโดยรวมของข้อความอีเมลที่คุณกำลังส่งออก

 1. คลิ กหรือแตะรูปภาพเพื่อแสดงจับสำหรับปรับขนาดที่เป็นวงกลมขนาดเล็กในแต่ละมุมของรูปภาพ

  ตอนนี้รูปจะอยู่ในข้อความของคุณแล้ว
 2. คลิก (หรือกด ค้าง) จับ หนึ่งแล้วลากจับสำหรับปรับขนาดค่าเข้าใกล้ศูนย์เพื่อลดขนาด ของรูป หรือห่าง จากศูนย์เพื่อเพิ่มขนาดของรูปภาพ

เคล็ดลับ: มีจุดจับสำหรับปรับขนาดเพิ่มเติมในศูนย์กลางของแต่ละด้านข้างของรูปภาพ ถ้าคุณต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูปภาพ ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาดเท่านั้นที่มุม โดยใช้จุดจับกึ่งกลางของแต่ละด้านจะทำให้รูปภาพ

ปรับขนาดรูปภาพเป็นขนาดที่แน่นอน

 1. เลือกรูปภาพคุณต้องการปรับขนาด

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่ความสูงที่จำเป็น เปลี่ยนแปลงความกว้างโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการคงสัดความสูง

  สกรีนช็อตที่แสดงการตั้งค่าความสูงและความกว้าง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างแยกต่างหาก ล้างกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว ก่อนที่คุณเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีความสูงหรือความกว้างในขั้นตอนที่ 2

บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดไฟล์

บีบอัดรูปภาพรักษาความสูงและความกว้างของรูปภาพ แต่ลดความละเอียด ลดความละเอียดของรูปภาพมีขนาดไฟล์เล็กลง

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการลด

 2. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ เลือกบีบอัดรูปภาพ จากกลุ่มปรับ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอ คุณอาจเห็นไอคอนบีบอัดรูปภาพเท่านั้น

 3. เลือกตัวเลือกความละเอียดและการบีบอัดแล้ว เลือกตกลง สำหรับรูปภาพที่จะพิมพ์เว็บ (150 ppi)คือ ความละเอียดโดยทั่วไป

สิ่งสำคัญ: บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์เปลี่ยนจำนวนรายละเอียดยังคงถูกเก็บไว้ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความ ว่า หลังการบีบอัด รูปภาพที่สามารถดูแตกต่างจากก่อนที่จะถูกบีบอัด

เมื่อคุณแนบรูปภาพเป็นไฟล์ รูปภาพจะไม่แสดงโดยตรงในเนื้อความของข้อความอีเมล แทน ไอคอนของรูปภาพจะปรากฏภายใต้ชื่อเรื่องของข้อความ

ถ้าสิ่งที่แนบมารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถบอกได้ว่า Outlook เพื่อปรับขนาดรูปภาพสำหรับคุณเมื่อคุณส่งข้อความ

 1. เลือก ไฟล์

 2. ถ้ารูปมีขนาดใหญ่ คุณจะเห็นข้อความนี้:ผู้รับบางอย่างอาจไม่ได้รับข้อความนี้เนื่องจากสิ่งที่แนบมารูปได้ ปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่อาจช่วยให้การส่งข้อความได้ ปรับขนาดรูปจะไม่เกินพิกเซล 1024 x 768

 3. เลือกปรับขนาดรูปภาพขนาดใหญ่เมื่อฉันส่งข้อความนี้

 4. เลือกลูกศรซ้ายที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อกลับไปยังข้อความของคุณ เรียบเรียงข้อความของคุณ และเมื่อคุณเลือกส่ง สิ่งที่แนบมารูปภาพทั้งหมดจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณฝังรูปภาพในเนื้อหาข้อความเช่นรูปภาพปรากฏในข้อความนั่นคือ โดยใช้คำสั่งรูปภาพ ในกลุ่มภาพประกอบ คุณลักษณะปรับขนาดของสิ่งที่แนบมารูปจะไม่พร้อมใช้งาน

เอกสาร สเปรดชีต ไฟล์ PDF และไฟล์ชนิดอื่น ๆ อาจแตกต่างกันอย่างมากในขนาด มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อคงขนาดของข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาของคุณเล็กเมื่อส่งไฟล์เหล่านี้

คัดลอกลิงก์การแชร์จากในบริการ cloud พื้นที่จัดเก็บ

ส่วนใหญ่โซลูชันการเก็บข้อมูล cloud เช่น OneDrive, OneDrive for Business กล่องหล่นลง หรือ ไดรฟ์ Google อนุญาตให้คุณสามารถรับลิงก์ shareable ไฟล์ของคุณ

สำหรับ OneDrive หรือ OneDrive for Business ดูOneDrive แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ สำหรับโซลูชันอื่น ๆ พื้นที่จัดเก็บ cloud ดูไฟล์วิธีใช้ของการบริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับลิงก์ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณได้แชร์การเชื่อมโยง วางลงในเนื้อความของข้อความอีเมลของคุณ

บีบอัดไฟล์ของคุณก่อนที่จะส่ง

ไฟล์ส่วนใหญ่สามารถบีบอัดลงในไฟล์ไปรษณีย์เพื่อลดขนาดของพวกเขา Windows ให้คุณสามารถสร้าง และเปิดไฟล์ไปรษณีย์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ใด ๆ เพิ่มเติม

 1. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์คุณต้องการส่ง

 2. เลือกไฟล์ เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละแฟ้ม

 3. คลิกขวาส่วนที่เลือก เลือกส่งไปยัง >บีบ (ซิป) โฟลเดอร์  

 4. ซึ่งสร้างไฟล์ไปรษณีย์ใหม่ที่ประกอบด้วยไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 มีเลือกชื่อของไฟล์ไปรษณีย์โดยอัตโนมัติจากชื่อของไฟล์ต้นฉบับ

 5. ใดกลับไปยังข้อความอีเมลของคุณ และเลือกไฟล์ที่แนบ จาก ribbon หรือคลิกขวาไฟล์ไปรษณีย์ใหม่ เลือกส่งไปยัง >ผู้รับจดหมาย เมื่อต้องการเปิดข้อความอีเมลใหม่ โดยมีไฟล์แนบมาแล้ว

คุณต้องการทำอะไร

มีสองวิธีในการเลือกรูปภาพเพื่อลดเหล่านั้นในขนาดโดยอัตโนมัติ และรวมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมลเช่น ใน Microsoft Office Outlook หรือ จาก Windows Explorer

หมายเหตุ: รูปภาพต้นฉบับของคุณจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน สำเนาของรูปภาพถูกส่งไปเท่านั้นจะมีขนาดเล็กลง

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มรวม คลิกแนบไฟล์

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถลาก แล้วปล่อยรูปภาพจาก Windows Explorer ไฟล์รูปภาพจะถูกแนบไปกับข้อความอีเมล

 3. บนแท็บแทรก คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบรวม รูปปุ่ม

 4. ในบานหน้าต่างตัวเลือกสิ่งที่แนบมา ภายใต้ตัวเลือกรูปภาพ ในรายการดรอปดาวน์เลือกขนาดรูปภาพ คลิกขนาดของรูปภาพคุณต้องการรวมไว้

  บานหน้าต่างตัวเลือกสิ่งที่แนบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณฝังรูปภาพในเนื้อความของข้อความ โดยใช้คำสั่งรูปภาพ ในกลุ่มภาพประกอบ จะไม่พร้อมใช้งานฟีเจอร์การปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติ

 5. เมื่อเสร็จเรียบเรียงข้อความอีเมล คลิกส่ง

 1. เปิด Windows Explorer โดยการคลิกเริ่ม แล้ว ดับเบิลคลิกที่คอมพิวเตอร์

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการเปิด Windows Explorer โลโก้ของ Windows กดคีย์ + E

 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่คุณต้องการส่ง

 3. เลือกรูปภาพ เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละแฟ้ม

 4. คลิกขวาไฟล์ที่เลือก ชี้ไปที่ส่งไปยัง แล้ว คลิ กผู้รับจดหมาย

  กล่องโต้ตอบรูปภาพที่ส่งทางอีเมล ปรากฏขึ้น

 5. คลิกสร้างทั้งหมดรูปภาพของฉันมีขนาดเล็ก นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ส่งรูปภาพผ่านกล่องโต้ตอบอีเมล

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุขนาดเพื่อทำให้รูปภาพแน่นอน คลิกแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม แล้ว คลิ กขนาดคุณต้องการ

  ในหน้าต่างข้อความ Outlook ใหม่ปรากฏขึ้นกับรูปภาพแนบมา

 6. ใส่ข้อมูลผู้รับในกล่อง ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง

 7. ถ้าคุณต้องการ เปลี่ยนข้อมูลชื่อเรื่องในกล่องเรื่อง

 8. ถ้าคุณต้องการ เปลี่ยน หรือใส่ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในเนื้อหาข้อความ

 9. คลิก ส่ง

ต่อไปนี้คือ รายการของแนวทางปฏิบัติดีที่สุดไปใช้เมื่อมีการส่งสิ่งที่แนบมาและรูปภาพ:

 • โพสต์ หรือประกาศสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่   - ถ้าคุณกำลังส่งสิ่งที่แนบมาหรือรูปภาพไปยังบุคคลที่คุณเต็มใจที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บไว้ใน cloud หรือบนเครือข่ายขององค์กรของคุณ คุณสามารถรวมลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในข้อความอีเมลของคุณ

 • ขีดจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบมาของคุณ   - นี้คือคำแนะนำทั่วไป สำหรับการเชื่อมต่อช้าลง (เช่นอุปกรณ์มือถือ) คุณควรใช้มากน้อยเพียงใดมีขนาดเล็กกว่า เช่น 250 กิโลไบต์ (KB) ถ้าคุณต้องส่งสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่ ตรวจสอบขนาดสูงสุดของข้อความที่คุณสามารถส่งหรือไม่ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณหรือองค์กรที่ให้บริการอีเมลของคุณสามารถบอกได้ว่า คุณนี้ ในทำนองเดียวกัน ขอให้ผู้รับขีดจำกัดสูงสุดของพวกเขาจะ สุดท้าย พิจารณาความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้รับ ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่บนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่สามารถใช้เวลานาน

 • ส่งสิ่งที่แนบมาหลาย โดยใช้ข้อความอีเมหลาย   - หลายข้อความมีขนาดเล็กมีโอกาสสูงกว่าของลนี้กับข้อความขนาดใหญ่เดียว วิธีนี้อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการขีดจำกัดสำหรับแต่ละข้อความ แต่ยังคงสามารถเกินขีดจำกัดของกล่องจดหมายของผู้รับ ข้อความใด ๆ ที่ได้รับหลังจากกล่องจดหมายของบุคคลได้ถึงขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บในบางครั้งอาจถูกปฏิเสธ

 • ใช้การบีบอัดรูปแบบไฟล์กราฟิก   - มีรูปแบบไฟล์กราฟิกมากเกินไปอยู่ห่างออกเพื่อแสดงรายการต่อไปนี้ แต่ที่ใช้มากที่สุด รูปแบบไฟล์รูปภาพที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลเป็น.jpg, .png และ.gif รูปแบบไฟล์กราฟิกที่มากที่สุดเป็นเอกสารเหล่านั้นจะไม่ถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ถูกบีบอัด เช่น.tif และ.bmp (ค่าเริ่มต้นไฟล์รูปแบบสี Windows)

 • ใช้ไฟล์ต้นฉบับมีขนาดเล็ก   - ขนาดของรูปถ่ายที่กระทำ โดยมีโทรศัพท์มือถือหรือกล้องดิจิทัลมีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแม้ว่าจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ที่ถูกบีบอัดเช่น.jpg ไม่บางกล่องสำหรับรูปภาพเดียวเป็น เมกะไบต์หลาย โปรดจำไว้ว่า ขนาดของข้อความอีเมลจะเพิ่ม โดยประมาณหนึ่งในสามในส่งต่อบนอินเทอร์เน็ต ใช้การตั้งค่าความละเอียดต่ำลงบนกล้องของคุณเมื่อถ่ายรูปถ่ายดิจิทัล ใช้รูปแบบไฟล์ที่ถูกบีบอัดเช่น.jpg ในโปรแกรมกราฟิก ครอบตัดรูปถ่ายของเนื้อหาจำเป็น

 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการบีบอัดไฟล์   - นอกเหนือจากอรรถประโยชน์ของบริษัท Windows มีโปรแกรมอรรถประโยชน์การบีบอัดแฟ้มที่ใช้รูปแบบไฟล์.zip บีบอัด รูปแบบไฟล์ที่แนบมาจำนวนมากคุณสามารถลด ด้วยการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการบีบอัด ลดจำนวนจะเป็นที่น้อยที่สุดกับบางรูปแบบไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ในรูปแบบที่ถูกบีบอัด ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อความ.txt Notepad จะลดอย่างมาก ขณะรูป.jpg จะไม่ รูปแบบไฟล์.jpg อยู่แล้วในรูปแบบไฟล์ที่ถูกบีบอัด

 • โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณตรวจทาน   -ตามค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ออก ซึ่งเพิ่มขนาดของแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst), ซึ่งสามารถ กับบางบัญชี count กับขีดจำกัดขนาดกล่องจดหมายของคุณได้เนื่องจากรายการที่ส่งจะถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

สิ่งสำคัญ: บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์เปลี่ยนจำนวนรายละเอียดยังคงถูกเก็บไว้ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความ ว่า หลังการบีบอัด รูปภาพที่สามารถดูแตกต่างจากก่อนที่จะถูกบีบอัด เนื่องจาก นี้คุณควรบีบอัดรูปภาพก่อนที่จะใช้เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×