ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business สำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile

ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business สำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile

เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ของคุณบนอุปกรณ์ Windows mobile ของคุณด้วยแอป OneDrive เดียวกัน การใช้แอปเพื่ออัปโหลดแชร์และทำงานกับไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ของคุณเหมือนกับที่ทำงานกับบัญชีส่วนตัวของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ OneDrive For Business คืออะไร

เลือก Windows เวอร์ชันอุปกรณ์ของคุณจากหนึ่งในแท็บด้านล่าง:

ซึ่งจะนำไปใช้กับ Windows 10 สำหรับ XBox One, HoloLens, Surface Hub หรือแท็บเล็ต

ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

 1. เปิดแอป OneDrive แล้วเลือกลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือกบัญชี Microsoft (อีเมลโทรศัพท์หรือ Skype)หรือบัญชีผู้ใช้ที่ทำงานหรือโรงเรียน (ที่ได้รับมอบหมายโดยองค์กรของคุณ)จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ

 3. บนหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบัญชี Microsoft ของคุณหรือสำหรับบริษัทโรงเรียนหรือองค์กรอื่นๆของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี SharePointURL ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ของคุณให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่https://portal.office.com/onedriveหรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

แอป OneDrive ใน Windows 10 ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ OneDriveส่วนบุคคล และ บัญชีผู้ใช้ OneDrive for Businessของคุณ จากนั้น สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม

ที่มุมขวาบนให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของฉัน(ที่แสดงโดยรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ) แล้วเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่นให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของฉันจากนั้นเพิ่มบัญชี Microsoftหรือเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

ลงชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของฉันจากนั้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลงชื่อออกให้เลือกลงชื่อออก

ซึ่งจะนำไปใช้กับ Windows 10 สำหรับโทรศัพท์

ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

 1. เปิดแอป OneDrive และแตะ เมนู เมนู OneDrive ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

 2. แตะ การตั้งค่าบัญชี

 3. แตะ เพิ่มบัญชี

 4. เลือก บัญชี Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) หรือ บัญชีของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน (มอบโดยองค์กรของคุณ)

 5. แตะไอคอน + จากนั้น บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบัญชี Microsoft หรือสำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี SharePointURL ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive for Business ให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

แอป OneDrive ใน Windows 10 ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ OneDriveส่วนบุคคล และ บัญชีผู้ใช้ OneDrive for Businessของคุณ จากนั้น สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม

แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น แตะ ตั้งค่าบัญชี แล้ว เพิ่มบัญชีผู้ใช้

ลงชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้

ถ้าต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป แล้วแตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วแตะ ลงชื่อออก

ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีได้ทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business สำหรับ Windows Phone 8.1 (เมื่อต้องการดูว่าคุณมี Windows Phone 8.1 หรือไม่ ให้เปิด การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ แล้วแตะ เกี่ยวกับ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู OneDrive for Business คืออะไร เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม ให้ทำตามวิธีต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป OneDrive แล้วแตะ เมนู เมนู OneDrive ที่มุมซ้ายบน

 2. แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี SharePointURL ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

ถ้าคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถสลับระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business หรือระหว่างบัญชี OneDrive for Business หลายบัญชีได้

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดแอป แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้น แตะบัญชีที่คุณต้องการใช้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้บัญชีส่วนบุคคลหลายบัญชีกับแอป OneDrive ได้

ใส่รหัสผ่าน

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ ตัวเลือก แตะ PIN แล้วตั้งค่าตัวเลื่อนเป็น เปิด จากนั้น แตะ ใส่ PIN ใส่และยืนยันรหัสตัวเลข 4 หลักที่คุณต้องการใช้เป็น PIN

ลงชื่อออกจากบัญชี

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า > บัญชี เมื่อคุณเลือกบัญชีแล้ว ให้แตะ ลงชื่อออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูเพจการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลถึงทีมสนับสนุน OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่การแจ้งเตือนหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ชอบบางอย่าง

OneDrive for Business นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดู ชุมชนเทคโนโลยีสำหรับ OneDrive for Business, ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อ Office 365 สำหรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×