ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer ช่วยให้การเข้าถึงผู้ใช้Yammer กับข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขาOffice 365 นี่คือตัวแบบรับรองความถูกต้องที่ต้องการสำหรับYammer เนื่องจากเมื่อคุณใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกัน:

 • คุณสามารถจัดการบริการYammer ในOffice 365 อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการ Yammer ผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365และคุณสามารถจัดการผู้ดูแลYammer ในOffice 365

 • ผู้ใช้สามารถสลับไปยังYammer อย่างราบรื่นจากOffice 365 พวกเขาสามารถใช้Yammer โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้ที่แยกต่างหากและรหัสผ่าน และพวกเขาสามารถสลับอย่างรวดเร็วเพื่อYammer โดยใช้ปุ่มYammer บนเปิดใช้แอปในOffice 365

เมื่อต้องการใช้Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer คุณเชื่อมต่อYammer ผู้เช่าOffice 365 ของคุณ โดยการเปิดใช้งานYammer สำหรับองค์กร

บันทึกย่อว่า หลังจากเครือข่ายYammer สำหรับองค์กร ถูกเปิดใช้งานสำหรับOffice 365 นั้นจะยังคงสนับสนุนข้อมูลเฉพาะตัวดั้งเดิมYammer (ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยอีเมล รหัสผ่าน) สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้เพิ่มไปOffice 365 เราขอแนะนำคุณเพิ่มผู้ใช้Yammer ทั้งหมดOffice 365

การรวมกับตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 ที่ดียิ่งขึ้น

หลังจากที่คุณสามารถเชื่อมต่อYammer กับOffice 365 ผู้ใช้ที่เข้าถึงโดยใช้ข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขาOffice 365Yammer จะเห็นตัวเปิดใช้แอปOffice 365 ตัวเปิดใช้แอปให้วิธีในการเข้าถึงบริการอื่น ๆ ในOffice 365 ตลอดจนOutlook ไซต์SharePoint Online, OneDrive for Business อย่างราบการ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบใด ๆ บริการOffice 365 และYammer อยู่เสมอเพียงแค่คลิกเก็บบนตัวเปิดใช้แอป

นี่คือสกรีนช็อตของตัวเปิดใช้แอปOffice 365 ที่มีไทล์Yammer

สกรีนช็อตแสดง Yammer ในแถบนำทาง O365 ที่มีตัวเปิดใช้แอป

วิธีการทำงาน

เมื่อผู้ใช้Office 365 เยี่ยมชมYammer เป็นครั้งแรกจากOffice 365:, Yammer จะพยายามเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาOffice 365 ของพวกเขาYammer บัญชีผู้ใช้อยู่ ถ้าพร้อมใช้งาน สำหรับนี้เกิด อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้Office 365 ต้องตรงกับอยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้Yammer ที่มีอยู่ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยOffice 365, Yammer ก่อนพยายามแมปOffice 365 ผู้ใช้อี เมลหลัก จาก นั้นส่งอีเมลลิงก์พร็อกซี แล้วชื่อผู้ใช้หลัก (UPN) ถ้ามีไม่มีข้อมูลที่ตรงกันYammer ผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้น

ถ้าผู้เยี่ยมชมYammer ผ่าน www.yammer.com, Yammer จะนอกจากนี้ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ได้สำเร็จเข้าสู่ระบบOffice 365 อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือไม่ ตรวจสอบนี้จะใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลประจำตัวOffice 365 ได้ให้แก่ผู้ใช้ และหลีกเลี่ยงผู้ใช้ออกจากถูกล็อกออกจากเครือข่ายYammer มีอยู่แล้วในขณะที่ปรับใช้Office 365 under วิธี ถ้าผู้ใช้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่Office 365 แล้วพวกเขาจะยังคงใช้ดั้งเดิมYammer ข้อมูลเฉพาะตัวในการเข้าถึงYammer ไว้ มีความล่าช้าในไม่กี่ชั่วโมงระหว่างเวลาผู้ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ และเวลาYammer สามารถตรวจหา ถ้าคุณต้องการใช้Office 365 เข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วสำหรับYammer มีผู้ใช้เข้าสู่ระบบOffice 365 ก่อน และสามารถ เข้าถึงYammer ใช้ไทล์Yammer บนตัวเปิดใช้แอป

ในแผนผังลำดับงานต่อไปนี้แสดงวิธีการนี้ทำงาน:

ไดอะแกรมแผนผังลำดับงานที่แสดงโครงสร้างการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวของ Office 365 ของพวกเขา หรือจะเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวของ Yammer ของพวกเขา หรือผู้ใช้ Yammer ใหม่จะถูกสร้างขึ้น

หลังจากผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ และใช้Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer ผู้ใช้สามารถไม่ได้ใช้ข้อมูลเฉพาะตัวดั้งเดิมYammer ก่อนหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบในขณะนี้คุณจะจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้นี้จากOffice 365

วิธีทำจะเปิดใช้งาน Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับ Yammer ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิดใช้งานOffice 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer คุณเปิดใช้งานเครือข่ายYammer สำหรับองค์กร ของคุณ

สิ่งสำคัญ: 

 • Yammer SSO ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และจะหยุดทำงานหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2016 คุณจะไม่สามารถตั้งค่าการกำหนดค่าแบบใหม่ด้วย YammerSSO หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2016 เป็นต้นไป แทนการใช้Yammer SSO เราขอแนะนำให้คุณใช้การลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไม่ได้รับการสนับสนุนและวิธีการเปลี่ยนจากYammer SSO โปรดดูแผนการไม่สนับสนุน Yammer SSO และ DSync

บังคับให้มี Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในเครือข่าย

คุณสามารถเลือกที่จะบังคับให้มีOffice 365 เข้าสู่ระบบสำหรับYammer สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในเครือข่าย ปิดใช้งานข้อมูลเฉพาะตัวดั้งเดิมYammer อย่างมีประสิทธิภาพ (ซึ่งผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล รหัสผ่าน) ได้ หลังจากที่นี่คือบังคับ ผู้ใช้ทั้งหมดในเครือข่ายจะต้องการใช้บัญชีผู้ใช้Office 365 สำหรับการเข้าสู่ระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การบังคับให้มีการข้อมูลประจำตัว office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer

ทำให้ Yammer เป็นเครือข่ายสังคมขององค์กรเริ่มต้น

Yammer รวมอย่างราบรื่นกับบริการอื่น ๆ ในOffice 365 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแชร์Office 365 วิดีโอกับผู้ใช้อื่นโดยใช้Yammer และทำงานร่วมกันบนเอกสารจากDelve ใช้Yammer เมื่อต้องการเปิดใช้งานสถานการณ์สมมติเหล่านี้ ตรวจYammer เครือข่ายสังคมขององค์กรเริ่มต้นในOffice 365

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ ให้ดูที่ สิทธิ์ใน Office 365

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก SharePoint (ชื่อเดิมคือ ไซต์) หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 แล้วคลิกไทล์ SharePoint

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. เลือก การตั้งค่า

 4. ภายใต้ การทำงานร่วมกันทางสังคมในระดับองค์กร ให้เลือก ใช้บริการ Yammer.com

  ศูนย์การจัดการ SharePoint ตัวเลือกการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมขององค์กร
 5. เลือก บันทึก

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้โดยไม่มีอีเมล

ในขณะที่ดั้งเดิมYammer ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นอยู่อีเมลที่ถูกต้อง ผู้ใช้อีเมลที่อยู่ได้รับการสนับสนุน ด้วยเครื่องหมายนิ้วOffice 365 โดยไม่มีให้แน่ใจว่า นั้น(upn)ที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่อยู่ในรูปแบบที่อยู่อีเมล (ตัวอย่าง: user@contoso.com) และโดเมนเกี่ยวข้องกับอยู่อีเมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายYammer

คำถามที่ถามบ่อย

 1. ฉันจะลงชื่อเข้าใช้ Office 365 และ Yammer บนโทรศัพท์มือถือของฉันด้วยบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียวได้หรือไม่

  ใช่ ข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 สามารถใช้ในการเข้าถึงYammer จากอุปกรณ์ใด ๆ หรือแอป คุณสามารถใช้ในการเข้าถึงYammer จากเบราว์เซอร์ จากYammer ฝัง จากบริษัทYammer apps และแอYammer สำหรับโทรศัพท์/แท็บเล็ตของคุณ และคุณจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวOffice 365 เดียวกันในการเข้าถึงบริการOffice 365 อื่น ๆ เช่นOneDrive for Business หรือOutlook

 2. ฉันยังจำเป็นต้องใช้ Directory Sync ของ Yammer หรือไม่

  เราขอแนะนำโดยใช้Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer และการจัดการผู้ใช้Yammer ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจากOffice 365 แทนที่จะใช้Yammer ซิงค์ไดเรกทอรี Yammer การซิงค์ไดเรกทอรีไม่ถูกสนับสนุนแล้วคุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของผู้ใช้จากOffice 365 ดูข้อมูลเพิ่มเติมYammer จัดการผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365

 3. ผู้ใช้ต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถทำงานได้

  หลังจากที่Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer ถูกเปิดใช้งานสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายของคุณควรเข้าถึงYammer หนึ่งครั้ง ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 (การกระทำนี้เชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365Yammer ) หลังจาก นี้ผู้ใช้ควรเข้าสู่ระบบYammer อีกครั้งบนอุปกรณ์ของพวกเขาและโปรแกรมทั้งหมด

 4. ฉันกำลังใช้ SSO สำหรับ Office 365 และการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Office 365 ติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายใน

  การOffice 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer จะยึดตามติดต่อกับภายนอกใด ๆOffice 365 ตั้งโดยอัตโนมัติ

 5. ฉันสามารถรวมเครือข่าย Yammer ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer ใหม่ได้ไหม

  ใช่ เราขอแนะนำนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเครือข่ายโยกย้าย: รวมเครือข่าย Yammer หลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×