ลงชื่อเข้าใช้ไซต์ Office 365 SharePoint ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดสมุดบันทึกที่ถูกบันทึกไว้ใน Office 365 SharePoint

  1. เปิดสมุดบันทึกจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่น การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาสมุดบันทึกนี้เมื่อคุณไปยังขั้นตอนที่ 6

  2. ใน OneNote สำหรับ iPhone ให้แตะ ไอคอนรายการสมุดบันทึก แล้วแตะ ไอคอนการตั้งค่า

  3. แตะ บัญชีผู้ใช้ > เพิ่มบริการ > OneDrive for Business

  4. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้

  5. แตะ การตั้งค่า จากนั้น ปิด

    ตอนนี้คุณกำลังเชื่อมต่อกับ Office 365 SharePoint ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดสมุดบันทึก

  6. แตะ ไอคอนเพิ่มสมุดบันทึก แล้วแตะ เปิดที่มีอยู่ เลือกสมุดบันทึกของคุณที่ปรากฏขึ้นภายใต้ ล่าสุด

-

-

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×