ลงชื่อออกจาก Microsoft OneNote

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneNote โดยไม่มีกำหนด แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนบัญชีหรือกำลังใช้ iPad หรือ iPhone ที่แชร์ คุณสามารถลงชื่อออกจาก OneNote

  1. ใน OneNote ให้แตะไอคอน การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่าใน OneNote for iOS ถัดจากชื่อบัญชี

  2. บนหน้าจอ การตั้งค่า ภายใต้ บัญชี ให้แตะชื่อบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก

  3. แตะชื่อบัญชีที่ต้องการลงชื่อออก แล้วเลือก นำบัญชีผู้ใช้ออก

  4. ยอมรับการแจ้งเตือนที่ปรากฏเพื่อยืนยันการลงชื่อออก

หมายเหตุ: คุณสามารถปิดสมุดบันทึกที่ไม่ได้ใช้งาน (หรือไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้) ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นในรายการ ปัดไปทางซ้ายบนสมุดบันทึกที่คุณต้องการปิด แล้วแตะ ปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×